„Urunk, Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat." (Részlet a szentmise könyörgéséből)

„Akkor az igazak ragyognak majd, mint a nap, Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!" (Máté-evangélium 13,43)

Jézusnak a tó partján elmondott példabeszédeiben a jó mag (Mt 13,4-9.18-24), a mustármag (Mt 13,31-32) és a kovász (Mt 13,33) Isten Szavának erejét is jelképezi, aki átalakítja, átformálja és megújítja azt, aki befogadja. Igaz az az ember, aki Isten Szava szerint rendezi és éli az életét. Igaz az az ember, aki keresi és megteszi az Úr akaratát, amit elsősorban a Szava által ismerünk fel.

evk 16 vasarnap 900

A keresztény élet lelki küzdelem is, hogy Isten Igéje jusson egyre inkább uralomra bennünk, s ne a bűnt jelképező konkoly. A keresztény élet felelősség is, mert Isten Szavának megtartása és megtétele alapján leszünk megítélve a világ végén. A keresztény élet küldetés is, hogy a meghallott és befogadott isteni Szót továbbadjuk másoknak, hogy az ő életüket is átformálja. Örömteli reményünk az, hogy ha figyelünk az Úrra, ha hallgatjuk Őt, és tanítását minden mustármagnyi tettünkben törekszünk megélni, és átadni embertársainknak, akkor az irgalmas Atya megdicsőít minket is, és megjutalmaz a boldog örök élettel (vö. Dániel könyve 12,3, Mt 13,43).

Legyen tehát éber a fülünk az Ige hallgatására, éber a szívünk annak befogadására, és éber a kezünk, annak tettekre váltására (vö. Mt 17,5)!

Nyúl Viktor plébános

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség