A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Az üzenet írott formában itt olvasható:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi tizenkettedik vasárnap evangéliumi részletét Máté evangéliumának tizedik fejezetéből olvassuk (Mt 10,26-33). Jézus tudja, hogy tanítványainak a szívében gyakran ott van a félelem. Félelem a bizonytalanságtól, félelem a jövőtől, ezért megismételve mondja nekik:

„Ne féljetek az emberektől. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik” (vö. Mt 26-28)

Jézus itt nem arra utal, hogy ne érezzünk félelmet, hiszen természetes dolog, hogy bizonyos dolgoktól félünk. Jézus itt arról beszél, hogy ne maradjunk meg a félelemben, ne ragadjunk bele a félelmeinkbe, hanem bízzuk magunkat rá az Úr Jézusra.

Jézus azt mondja:

„A Mennyei Atya számon tart mindenkit. Nektek minden szál hajatokat számon tartják” (vö. Mt 29-30)

Éppen ezért a félelemre a gyógyír a bizalom. A bizalom a Mennyei Atyában. Ugyanakkor Jézus arról is beszél, hogy egy dologtól féljünk. Féljünk a bűntől, vagyis törekedjünk elkerülni a bűnt, mert a bűn elszakít Istentől. Bánjuk meg bűneinket, térjünk meg, hagyjuk el a bűnt és bízzuk magunkat a Mennyei Atyára.

Továbbá Jézus azt mondja:

„Amit sötétben mondok nektek, azt mondjátok el fényes nappal, és amit a fületekbe súgnak, azt hirdessétek a háztetőkről!” (Mt 10,27)

Jézus arra hívja tanítványait és bennünket is, hogy hirdessük az örömhírt! Az örömhírt, az evangéliumot akkor tudjuk hirdetni, ha személyes kapcsolatban vagyunk Jézussal. Ápoljuk Jézussal a barátságunkat, és amit Ő mond nekünk a csendben, az imádság csendjében, azt törekedjünk másoknak is elmondani, hirdetve a jó hírt! Benedek pápa így fogalmaz: a misszió azt jelenti, hogy azt az örömöt, hogy találkoztam Jézussal, elmondom másoknak. Ferenc pápa pedig ennek kapcsán azt mondja: az örömhír hirdetése azt jelenti, hogy egy barátomnak beszélek Jézusról. Mindannyiunk feladata az örömhír hirdetése örömmel, derűvel, szeretettel. Az örömhír hirdetése Jézussal való barátságunkból fakad és arra hív másokat is, hogy Jézushoz közeledjenek.

Végül pedig Jézus azt mondja:

„Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32)

Jézus a tanúságtételre bátorít bennünket. Az evangéliumot elsősorban a tanúságtétellel kell hirdetnünk – fogalmaz Ferenc pápa. A tanúságtétel pedig az, hogy Jézus szerint is élünk, nem csak beszélünk Jézusról, hanem cselekedeteink, életvitelünk is Jézusról szólnak. Legyünk tanúságtévő keresztények, tanúságtételünk hűséget és kitartást jelent. Mindennap kövessük Jézust!

Összefoglalva a vasárnapi örömhírünk így fogalmazható meg: ne féljünk, hanem bízzuk magunkat a Mennyi Atyára, aki gondoskodik rólunk! Jézussal a barátságot ápoljuk, és ezt a barátságot másoknak is mutassuk meg, hirdetve az örömhírt mindenkinek, de ne csupán szavunkkal, hanem tanúságtételünkkel is!

Tartsunk egy kis csendet, adjunk hálát az Úrnak!

partnerek kórházlelkészség