A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

A szentírási szakaszon való elmélkedést Nyúl Viktor pasztorális helynök vezeti, aki arra hív, hogy a szívünk legyen olyan, mint a jó föld, amelybe, ha belehull Isten szavának magva, akkor ott harmincszoros, hatvanszoros, százszoros termést hozzon.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi tizenötödik vasárnap evangéliumi részletét Máté evangéliumának tizenharmadik fejezetéből (Mt 13,1-23) olvassuk. Jézus a magvetőről szóló példabeszédet mondja el nekünk.

A mag Isten szavát jelképezi, a magvető Jézust, és az útfél, a tövisek, a kövek, illetve a jó talaj az embereket, akik különböző módon fogadják be Isten szavát. Jézus arra hív bennünket, hogy figyeljünk oda az Ő szavára, ne hagyjuk, hogy az Ő szava ne tudjon gyümölcsöt hozni a mi életünkben!

Mit tehetünk azért, hogy mi jó föld legyünk, jó talaj legyünk, hogy a szívünkbe belehullott Isten szavának magva harmincszoros, hatvanszoros, százszoros termést hozzon?

Nagyon fontos, hogy este, mielőtt lefekszünk, olvassuk el a következő napi evangéliumot! Isten szavával feküdjünk le, hagyjuk, hogy Isten szava formáljon, alakítson bennünket! Reggel, amikor elkezdjük a napunkat, újból olvassuk el az aznapi evangéliumi részletet és próbáljunk meg kiválasztani egy szót vagy egy mondatot az elolvasott szentírási részletből, és azt a szót vagy azt a mondatot ismételgessük magunkban. Őrizzük a szívünkben az elolvasott isteni szót, és a szó alapján, amit elolvastunk, amit kiemeltünk - az emlékezetünk által, amit hordoztunk -, hozzuk meg a döntéseinket. Isten szava szerint éljük a napunkat! A napunk közepén, dél körül álljunk meg egy kicsit és próbáljunk meg elgondolkodni azon, hogy valóban megőriztem Isten szavát? Valóban Isten szava alapján alakítottam napom első felét? A következő időszakban is törekedjünk (a délután és az este folyamán is) a reggel elolvasott evangéliumi szakasz alapján, a kiválasztott szó alapján élni, cselekedni, megőrizve Isten szavát. Mert, ha megőrizzük Isten szavát a szívünkben, ha Isten szava szerint törekszünk élni, cselekedni, akkor Isten szava is megőriz bennünket.

Este, amikor imádkozunk, gondoljuk végig a napunkat és tűnődjük el azon, hogy megőriztük-e Isten szavát, annak fényében cselekedtünk-e. Ha így tettünk, adjunk hálát az Úrnak! Ha esetleg elhagytuk Isten szavát, ha nem Isten szava szerint cselekedtünk, akkor kérjünk bocsánatot az Úrtól és törekedjünk a következő napi evangéliumi szakaszt még figyelmesebben olvasni és őrizni!

Legyen a szívünk a jó földhöz hasonló, amelybe, ha belehull Isten szavának magva, akkor harmincszoros, hatvanszoros, százszoros termést hoz. Őrizzük Isten szavát a szívünkben, az alapján cselekedjünk és így a napunk, az életünk gyümölcsözővé válik.

Tartsunk egy kis csendet, adjunk hálát az Úrnak Isten szavának ajándékáért!

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség