Báráczné Szántó Mariann az Emberi Erőforrások Minisztériumának kitüntetését 2018. június 8-án vette át Mohácson, az óvoda évzáró ünnepén.

baraczne 01
A Pedagógus Szolgálati Emlékérem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható egyik szakmai elismerés. Azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

Báráczné Szántó Mariann óvónői képesítését 1978. június 24-én Pécsett szerezte. Mohácson, a Szent István Ferences Kolostorban kialakított óvodában kezdte pályáját, és azóta is ebben az épületben dolgozik, igaz, azóta többször átalakult az intézmény, jelenleg az óvoda a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működik. A Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Ferenc Tagóvodájának vezetőjeként az intézmény, a benne nevelődő gyermekek és munkavállalók igényeit és érdekeit tartja szem előtt, folyamatosan fejleszti az óvoda tárgyi felszereltségét, biztosítja a dolgozók szakmai fejlődését – ebben személyes példát is mutat, valamint növeli az óvoda ismertségét. A kisdedóvó napjainkra olyan népszerű a mohácsi és a környékbeli családok körében, hogy több évre előre jelzik, ha gyermekeiket az óvodába szeretnék beíratni.
Folytonos szakmai fejlődése mellett a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet által szervezett továbbképzésben és műhelymunkában előadóként és szervezőként is rendszeresen részt vesz. A Pécsi Egyházmegye oktatási bizottságának tagja.

Méltatásában Böhmné Kroh Katalin intézményvezető így fogalmaz: „Mindig erre a pályára készült. Célja ma is az, hogy a gyermekek óvodai életét szebbé és tartalmasabbá tegye, a lehető legjobb és leghatékonyabb módszerekkel segítse őket életkoruknak megfelelően a fejlődés útján. Vezetői munkájában folyamatosan ösztönzi a megújulást és a továbbfejlődést. Példaként áll intézménye és az egyházmegye óvodapedagógusai előtt.”

Gratulálunk az elismeréshez!