A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Az üzenet írott formában itt olvasható:

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi tizenharmadik vasárnap evangéliumi részletét Máté evangéliumának tizedik fejezetéből olvassuk (Mt 10,37-42). Jézus azt mondja az apostolainak:

„Aki titeket befogad, engem fogad be.” (Mt 10,40)

Csodálatos azt hallanunk, hogy Jézus az apostolokkal azonosítja önmagát, továbbá azt mondja:

„S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom: bizony mondom nektek, nem marad el jutalma.” (Mt 10,42)

Jézus tanítványainak nevezi az apostolokat, tanítványainak nevez bennünket és önmagát velünk is azonosítja. Amikor megkeresztelkedtünk, akkor Jézus Krisztushoz kapcsolódtunk. Arra kaptunk küldetést, hogy életünk egyre inkább belekapcsolódjék Jézus Krisztus életébe, jegecesedjünk bele Jézus Krisztus életébe! Jézus él bennünk és Jézus Krisztus életét kell nekünk is élnünk, ez az életszentség, keresztény identitásunk egyik fontos jellemzője hogy Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, Ő a mi mesterünk, és tanít bennünket ma is, amikor azt mondja:

„Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám.” (Mt 10,37)

Jézus első tanításának jellemzője tehát az, hogy Jézus Krisztust helyezi az első helyre. Jézus arra hív bennünket, hogy szeressük szüleinket, szeressünk minden embert, de Őt magát, Jézus Krisztust helyezzük az első helyre. Ahogy Szent Benedek mondja: Krisztus szeretete elé semmit és senkit ne helyezzünk, vagyis Jézus legyen mindig az első az életünkben, Ő álljon mindig a középpontban, Őt szeressük mindig mindenkiben és Ő benne szeressünk mindig mindenki mást. Továbbá Jézus azt tanítja:

„Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám.” (Mt 10,38)

Fölvenni a keresztet pedig azt jelenti:

„Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.” (Mt 10,39)

A kereszt szimbolizálja mindennapunk próbatételét, nehézségét. Felvenni a keresztet azt jelenti, hogy mindennap vállaljuk a nehézségeket, a próbatételeket és hűségesek maradunk Jézus Krisztushoz. A keresztet felvenni azt jeleneti, hogy nem magunkat helyezzük a középpontba, hanem Jézus Krisztust. A keresztet felvenni azt is jelenti, hogy nem önmagunkért élünk, hanem Jézusért és másokért, szolgálva másokat. Végül Jézus arra is tanít bennünket, azt mondva:

„Aki nem követ, nem méltó hozzám.” (Mt 10,38)

Jézus tanítványának az is jellemzője, hogy követi mindig a mestert. Jézust követni pedig azt jelenti, hogy mindig Jézus megy elől, mi pedig utána, Őt követjük. Jézust követni azt jelenti, hogy törekszünk arra, hogy gondolatinkat Jézus gondolataihoz formáljuk, hogy cselekedeteinket Jézus cselekedeteihez alakítjuk, és beszédünket Jézus beszédéhez formáljuk. Követni Jézust, ez keresztény életfeladatunk. Örömhíre a mai vasárnapunknak az, hogy Jézus bennünket is azonosít magával, bennünket is a tanítványainak nevez és arra hív, hogy legyük az Ő barátai, az Ő tanítványai. Jézus Krisztus tanítványának lenni azt jelenti, hogy Őt helyezzük mindig az eső helyre, Őt szeretjük mindig a legjobban, és Ő benne, Ő érte szeretünk mindenki mást. Jézus Krisztus tanítványának lenni azt is jelenti, hogy nap mint nap felvesszük a keresztet, Jézusért élünk, mások szolgálatában állunk, Jézust szolgálva és Jézusért szolgálunk másokat. Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy követjük az Urat, hagyjuk, hogy Ő menjen elől, mi pedig Ő utána. Adjunk hálát ezért az ajándékért, hogy Jézus tanítványai lehetünk, és kérjük a Szentlelket, hogy Ő vezessen minket, hogy Jézusnak egyre inkább szentebb barátai, követői lehessünk!

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak!”

Mt 10,37-42

37Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. 38Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám. 39Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. 40Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. 41Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz ember jutalmában részesül. 42S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom: bizony mondom nektek, nem marad el jutalma.”

partnerek kórházlelkészség