A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

 

„Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi 21. vasárnap evangéliumi részletét Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből olvassuk. Az evangélista elmondja, hogy Jézus megkérdezi a tanítványait, kinek tartják az emberek az Isten Fiát? Az apostolok elmondják azokat a különböző véleményeket, amiket az emberek abban a korban gondoltak Jézusról. Egyesek azt vélik, hogy Jézus Keresztelő János, Jézus Illés, Jézus Jeremiás vagy esetleg valamelyik másik próféta. Majd Jézus ismét kérdezi a tanítványokat: hát ti kinek tartotok engem? És Simon Péter válaszol: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Péter nem csupán véleményeket mond el, nem csupán azt mondja el, hogy mások mit gondolnak Jézusról, hanem személyes hitét vallja meg. Jézust Krisztusnak, vagyis a Megváltónak vallja meg, Jézust az Isten Fiának vallja meg.

A mai korban is sokan, sokféle képen vélekednek Jézusról. Jézus bennünket is megkérdez: hát ti kinek tartotok engem? Hát Te kinek tartasz engem? Erre a kérdésre fontos, hogy mi is nap mint nap válaszoljunk. Szent Kalkuttai Teréz anya így fogalmaz: Jézus Krisztus az én életem.

Ki számomra Jézus Krisztus? Jézus számomra is, Jézus számunkra is az Isten Fia, akiben mi is Isten gyermekei lettünk. Akiben mi is mondhatjuk Istennek, hogy Atyánk. Jézus számunkra is a Krisztus, vagyis a Megváltó. A mi szabadítónk, aki bennünket is felszabadít a bűn alól, aki bennünket is felszabadít a félelem, az aggodalmaink alól, a különböző megkötözöttségeink alól. Jézus számunkra is az Úr, az életünknek az Ura.

Fontos, hogy nap mint nap, amikor Jézus kérdezi, tőlünk ki vagyok én számodra, mi is valljuk meg az Ő belé vetett hitünket, hogy Ő a mi életünk megváltója, Ő a mi életünk Ura, Ő számunkra is az Isten Fia. Jézus azt mondja Simonnak, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat. Vagyis nevén szólítja az apostolt, nevet ad az apostolnak. A Péter szó sziklát jelent, ezzel Jézus kifejezi Péter apostolnak és Péter utódának a feladatát, a küldetését. Erre a sziklára építi Jézus az Egyházát. XVI. Benedek pápa fogalmaz így: Isten mindannyiunkat nevünkön szólít, mindannyiunkat ismer. A keresztény élet egy meghívás –fogalmaz Benedek pápa, és erre a meghívásra nap mint nap fontos, hogy válaszoljunk. Jézus bennünket is nevünkön szólít, Jézus bennünket is személyesen ismer és szeret. Nekünk is küldetést ad, bennünket is egy hivatásra hív meg. Fontos, hogy nap mint nap válaszoljunk erre a küldetésre, fontos, hogy nap mint nap legyünk kapcsolatban az Úrral, és Ő nekünk is mondja veled vagyok, neveden szólítottalak, küldelek és ezt a küldetést, ezt a hivatást tedd meg az én nevemben mások szolgálatára.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben ünnepeljük, hogy az Úr nevünkön szólít. Valljuk meg, hogy számunkra is a Krisztus az Isten Fia.”

partnerek kórházlelkészség