Az áprilisi püspöki katekézis Jézus Krisztust, mint törvényhozót állította a középpontba. Az esti szentmise után kezdődő katekézist a Dóm Kőtárban rendhagyó módon Nyúl Viktor pasztorális helynök tartotta.

Nyúl Viktor tanításában elsőként arra a kérdésre adott választ, hogy a korabeli zsidó emberek mit értettek a törvény alatt: elsősorban Mózes 5 könyvét, a törvényre pedig úgy tekintettek, mint Isten ajándékára.

{youtube}kkhPOge3l6g{/youtube}

Jézus törvényhozó szerepének megértéséhez elsőként Máté evangéliumát hívta segítségül, amely sokszor beszél arról, hogy Jézus tanít. „Öt hosszabb beszédet is találunk ebben az evangéliumban, amelyek, egyes szentíráskutatók szerint Mózes 5 könyvének bizonyos értelemben a párjai. Jelképesen fogalmazva Jézus mint új Mózes tanítja a tanítványait.” – világított rá a pasztorális helynök, majd hozzátette, Jézus szerepe azonban ennél természetesen jóval nagyobb: „személyével, cselekedeteivel beteljesíti, elmélyíti azt, amit Isten az ószövetségben a törvényen keresztül üzenni kíván.” A Hegyi Beszédben Jézus az ószövetségből származó idézeteken keresztül világít rá arra, hogyan teljesíti ő be a törvényt. A maga tekintélyével nem felülírja vagy eltörli azt, hanem rávilágít a lényegre. Ezeken az idézeteken keresztül mutatta be a Nyúl Viktor, hogyan formálja át Jézus a törvényt a szeretet törvényévé. A Hegyi Beszéd elemzése után Máté evangéliumának 22. fejezetét idézte fel. Ebben a szentírási részben Jézust az írástudók próbára akarják tenni, kérdést tesznek fel neki a törvényről („Mester, melyik a főparancs a Törvényben?”), amelyre Jézus ószövetségi idézettel válaszol, bizonyítva, hogy a mózesi törvény még él, de már jézusi értelmezésben látjuk.

aprilisi puspoki katekezis

Végül János evangéliumának fejezeteiből emelt ki egy-egy gondolatot. Jézus halála előtti estén a búcsú beszédében azt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok a parancsomat. A sokat idézett szentírási részletről a biblikus teológus elárulta, az eredeti görög szövegben a parancs megtartása helyett annak megőrzése szerepel, és ebben is azt látjuk, hogy a parancsok megőrzése, átadása a szeretetből ered.

Az idei tavasz püspöki katekéziseinek sora május 30-án Jézus Krisztus az imádkozó: a főpapi ima témájával zárul.

Hanganyag

Nyúl Viktor (mp3)

A hanganyagot készítette: Visontai László