A Magyar Kolping Szövetség országjáró körútja keretében március 21-én Pécsre érkezett Kolping atya ereklyéje. A Pius templomban imaórával és püspöki szentmisével emlékeztek a német származású papra délelőtt 10 órától.

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy a keresztény értékeket megismertetve tettekre serkentse tagjait. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás - mondta Kövesi Ferenc, a Magyar Kolping Szövetség főprézese, a Pécs-Gyárvárosi templom plébánosa a Kolping-ereklye pécsi bemutatásán.

2005 márciusában hozta Magyarországra a Nemzetközi Kolping Szövetség főprézese Boldog Kolping Adolf ereklyéjét, amelyet a Pétfürdői kápolna oltárában helyeztek el. Kolping Adolf születésének 200. évfordulóján döntött úgy a Magyar Kolping Szövetség, hogy az ország valamennyi egyházmegyéjébe elviszik az ereklyét.

Kolping Adolf kölni egyházmegyés katolikus papként 1849-ben indította el mozgalmát. Teológiai tanulmányai és pappá szentelése előtt cipészként dolgozott. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. A katolikus legényegylet megalapításával a fiatalokat ki akarta vezetni az elszigeteltségből, életük sikeres megoldásához kívánt segítséget nyújtani közös művelődés és önsegélyezés megszervezésével. Célja elkötelezett keresztények nevelése volt, akik képesek felelősen helytállni a családi életben, a hivatásukban és a társadalomban. Szándéka szerint a kereszténységet életszerűen és bátran bele kell vinni a gyakorlati életbe.

Imádkozva dolgozott, és dolgozva imádkozott - Boldog Kolping Adolf ereklyéje Pécsett

A Kolping-mozgalom alapját a plébániákon szerveződő Kolping-családok képezik. Jelenleg három egyházmegye Kolping-családjai alkotnak egy-egy körzeti szövetséget. Mindegyik saját körzeti vezetőséggel és egy főállású titkárral rendelkezik. A Kolping-szövetség a legkövetkezetesebben megszervezett katolikus társadalmi mozgalom Magyarországon. A Nemzetközi Kolping Szövetség pedig valamennyi kontinens országos szövetségeit fogja össze szervezetileg. Székhelye Kölnben van, élén Msgr. Ottmar Dillenburg főprézes áll, aki Kolping Adolf kilencedik utóda ebben a tisztségben.

Kolping Adolfot 1991. október 27-én Szent II. János Pál pápa boldoggá avatta, szentté avatása jelenleg folyamatban van. A Kolping mozgalom célja: képessé tenni a tagokat arra, hogy jó keresztényként éljenek a családban, az egyházban és a társadalomban egyaránt.

 

Ima Kolping Adolf szentté avatásáért

Urunk, Istenünk, fiad Jézus Krisztus mondta: „Legyetek tökéletesek, amint
mennyei Atyátok tökéletes!"
Boldog Kolping Adolfot az iparos életből a papi hivatásra szólítottad, hogy fiatal
embereket vallási és szociális ínségükben megsegítsen. Eligazítása és keresztény
életpéldája által sok embernek adott reményt és biztatást. Különleges gondosságot
és odaadást szentelt a keresztény házasságra és a családra mint a társadalom
alapsejtjére történő felkészítésnek. Lelkipásztorként és a társadalom
megreformálásán munkálkodva életpéldájával utat mutatott az egyház számára a
szociális pasztoráláshoz, hogy ezzel részt vegyen az egyház és a társadalom
megújításában.
Sírjánál ma sok ember talál vigaszt és támaszt személyes ügyes-bajos dolgaihoz.
Kérjük ezért Tőled, hogy ezt a szentéletű papot a világegyházban mielőbb
szentként tisztelhessük. E kívánságunk meghallgatására és érte való közbenjárásra
kérünk téged, te eredendő bűn nélkül fogantatott szűz és Istenanya Mária, mint a
Minorita templom patrónáját, téged, Szent József, a Kolping-mozgalom
védőszentjét, továbbá titeket is, Szent Ferenc és Szent Antal, akiknek szentélyében
részesült Kolping Adolf, a nagy lelkipásztor és társadalmi reformáló az egyházi
rend szentségében, papi tisztségét rektorként itt gyakorolta és itt találta meg utolsó
nyughelyét.
Mindenható Isten, hallgasd meg kéréseinket és imáinkat, hogy boldog Kolping
Adolfot hamarosan a te nagyobb dicsőségedre és minden ember üdvösségére
szentként tisztelhessük. Erre kérünk téged a mi urunk Jézus Krisztus, a te fiad által,
aki Veled és a Szent Lélekkel együtt él és uralkodik mindörökké.

Ámen.

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2022 december
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Közelgő események

Roráté szentmise a székesegyházban:
Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház -
2022. 12. 07. - 2022. 12. 07.
A két pápa:
PPHF, Pécs, Hunyadi utca 11. -
2022. 12. 07. - 2022. 12. 07.
Horvát advent:
Pécs, székesegyház -
2022. 12. 09. - 2022. 12. 09.
Férfitalálkozók - Tamási:
-
2022. 12. 09. - 2022. 12. 09.
Adventi gyertyagyújtás 3.:
Pécs, Széchenyi tér -
2022. 12. 10. - 2022. 12. 10.

LD honlap logó Telefon

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség