A tolnai Szent Mór Katolikus Általános Iskolát 1997-ben alapították. Az intézmény 1999 óta a templommal szemben lévő emeletes épületben működik.

Az egyházmegye nagy gondot fordít az iskolai környezet fejlesztésére. A belső pályázatok jó lehetőségeket nyújtanak arra, hogy folyamatosan fejlesszék felszereltségüket.

A tolnai Szent Mór Katolikus Általános Iskola jelenlegi épülete eredetileg is iskolának épült az 1930-as években. Tágas, világos, felújított tantermek várják a gyerekeket. Tárgyi felszereltségük jó, a korszerűen felszerelt, 20 munkaállomásos számítástechnika- és a művészeti szaktanterem mellett jól felszerelt tornaszoba is rendelkezésre áll, ahol a gerinc- és lábproblémákkal küzdő tanulók gyógytestnevelési ellátását helyben biztosítják, heti három alkalommal. Testnevelésóráik nagy részét a fenntartó által bérelt Lehel utcai sportcsarnokban tartják. A korszerű nevelő-oktató munkát tanári laptopok és projektorok segítik.

Az iskolában felújított étterem működik, ahol minden tanuló számára biztosítják az étkezési lehetőséget.

A gyerekek évfolyamonként tanulócsoportokba szerveződnek, ideálisan 12-20 fős tanulói létszámmal. Fontosnak tartják a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztését, a tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezését. Az intézmény beiskolázási területén élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete nagymértékben eltérő. Az iskolai nevelő-oktató munka ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül is segítik a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tartják a tehetséges, jó képességű tanulók fejlesztését is. Az iskola pedagógusközösségének tagjai nagy gyakorlattal, jó empátiás készséggel, kiemelkedő szaktárgyi és módszertani felkészültséggel rendelkeznek, amit munkájuk során a tanulók személyre szabott fejlesztése során kamatoztatnak.

Az intézmény napközis csoportjaiban a tanulók segítséget kaphatnak a felkészüléshez, gyakorláshoz. Kiemelt feladatnak tartják a tanulás iránti igény felkeltését, az önálló ismeretszerzés módszereinek megismertetését, az igényes munkavégzést. Délutáni foglalkozások keretein belül korrepetálások, fejlesztő foglalkozások növelik a rászoruló tanulók iskolai teljesítményét, a tehetséges diákok pedig tehetséggondozó, versenyre felkészítő „Tudorka” foglalkozásokon vehetnek részt.

A színjátszó szakkör előadásai mindig nagy sikert aratnak.

Az iskola több tanórán kívüli tevekénységet is szervez a tanulóknak, így lehetőségük van bekapcsolódni a különböző szakkörök munkájába. A színjátszó szakkör előadásai mindig nagy sikert aratnak. A kézműves szakkörbe járó tanulók sok új technikával ismerkedhetnek meg, s ez a szabadidő hasznos eltöltésére neveli őket. A különböző kézműves pályázatokon helyezést elért tanulók alkotásait rendszeresen kiállítják az iskolai folyosógalérián. Ez a helyszín nemcsak a gyerekmunkák kiállítását szolgálja: a városban működő civil szervezetek és önálló alkotók is szívesen mutatkoznak be itt. Azok a tanulók, akik nem kapcsolódnak be a szakkör munkájába, az évi két alkalommal megrendezett kézműves táborban kaphatnak ízelítőt a különböző technikákból.

A szakkörök sorából nem maradhat ki az angol szakkör sem, amely igen népszerű a tanulók körében. Ebben a tanévben már két csoporttal, kezdő és haladó szakköri csoporttal dolgoznak. Ez új lehetőség, hiszen kötelezően német nyelvoktatás folyik a 4. osztálytól kezdve. A délutáni szabadidős tevékenységek között igen kedvelt a gitáros daltanulás is, amellyel az iskolamiséket készítik elő.

Az intézményben kiemelt szerepet kap a hitoktatás: az órarendbe épített hittanórák mellett az egyházi év nagy ünnepi időszakaira, az advent és a nagyböjtre is nagy gonddal készülnek pedagógusok és gyerekek egyaránt. A városban egyedülálló módon a tolnai Szent Mór Katolikus Általános Iskola készül adventi műsorral, amellyel jótékonysági rendezvényeken, városi karácsonyi szentmisén is részt vesznek. A nagyböjtben keresztúttal (a pedagógusok és a gyerekek reggeli áhítatok keretein belül is), lelki nappal készülnek az ünnepre.

Az iskola egyik szép hagyománya a nyári cserkésztábor, amely kedvező áron kínál nyaralási lehetőséget a tanulók számára.

Az iskola egyik szép hagyománya a nyári cserkésztábor, amely kedvező áron kínál nyaralási lehetőséget a tanulók számára. A tábor költségeinek csökkentésére az iskola vezetősége jótékonysági bált szervez, valamint segítséget nyújt a Tolnai Egyházközség és a Katolikus Karitász is.

A tolnai Szent Mór Katolikus Általános Iskola az általános iskolai beíratást megelőzően 2015. február 26-án és március 12-én (csütörtöki napokon, háromnegyed 8-tól fél 12-ig) tart nyílt napot. Az elmúlt évekhez hasonlóan az iskolai beíratás a Kormányhivatal által meghirdetett időponthoz igazodik, tehát a beiratkozókat az önkormányzati iskolai beíratásokkal egy időben várják. A 2015/2016. tanév 1. osztályának osztályfőnöke Kollerné Illés Gabriella, napközis nevelője Kleinné Hága Györgyi lesz.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 április
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Közelgő események

Férfitalálkozó :
Szekszárd -
2024. 04. 19. - 2024. 04. 19.
HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 04. 21. - 2024. 04. 21.
Lelki délutánok - Paks:
-
2024. 04. 21. - 2024. 04. 21.
Férfitalálkozó :
Paks -
2024. 04. 26. - 2024. 04. 26.
Férfitalálkozó :
Tamási -
2024. 05. 03. - 2024. 05. 03.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség