Február 2-a Urunk bemutatásának ünnepe, amelyről már a korai keresztény közösségek is megemlékeztek. Az erősödő Mária-tisztelet hatására az ünnepet később egyre jobban kötötték a Szűzanya személyéhez, innen származik másik elnevezése, a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A Pécs főterén álló dzsámi ma katolikus templom, a törökök kiűzését követően Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszteletére szentelték fel.

A IV. századból származó írásos források szerint a keresztények körmenettel emlékeztek meg arról a napról, amelyen Mária és József a jeruzsálemi templomban bemutatta elsőszülöttjét. Mindemellett, a mózesi törvények előírása szerint a szülést követő negyvenedik napon az édesanyának tisztulási áldozatot is be kellett mutatnia. A 7. századtól az emléknap a görög hypapante (találkozás) nevet viselte, középpontba állítva Simeon és Anna alakját, akik próféciájukban előrevetítették Jézus megváltó szenvedését. A 10. századtól a nyugati liturgia egyre inkább Mária személyéhez köti az ünnepet, amelynek latin elnevezése is ezt tükrözi: Purificatio Beatae Mariae Virginis (A Boldogságos Szűz Mária tisztulása). A tisztulás és a találkozás mellett az ünnep tartalmának fontos eleme a fény: az idős Simeon a kisded Jézust üdvösségnek nevezi, akit az Úr küld „világosságul a pogányok megvilágosítására” (Lk 2,29). Így kötődik szorosan az ünnephez a világosságot, Krisztust jelképező gyertya megáldásának hagyománya, és a magyar elnevezés: Gyertyaszentelő Boldogasszony.

Pécs város egyik kiemelkedő építészeti emlékét, a Széchenyi téren álló Gázi Kászim pasa dzsámiját Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. Helyén a középkorban egyhajós, majd gótikus stílusban többször átépített és kibővített templom állt. Itt őrizték Szent Bertalan apostolnak, a templom védőszentjének, kézereklyéjét, amelyet a Szentföldről hazatérő II. András király ajándékozott a templom számára.

gyertyaszentelo boldogasszony 06A török hódoltság idején Gázi Kászim pasa díszes dzsámivá alakította át a gótikus templomot. Másfél évszázad után, 1686. október 14-én Bádeni Lajos csapatai szabadították fel a várost, a dzsámit pedig a jezsuitáknak adták át, akik Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. Kezdetben adományokból, később már saját megrendeléseikkel tudták a keresztény liturgiának megfelelő berendezéssel ellátni a templomot. Az épülethez jelentősebb mértékben a 18. század közepén nyúltak: Schlick Prokopius jezsuita testvér tervei szerint.

A Jezsuita Rend feloszlatása után, a 19. század elején a templomot a ciszterciek kapták meg, majd 1829-től kegyúri jogon karbantartásáért Pécs város felelt. A század folyamán a felmagasított torony új harangokat kapott, a homlokzaton pedig Zsolnay-majolikadíszeket helyzetek el. A templom bejáratának oromzatára Bartalits Mihály Szent István és Szent László szobrai kerültek.

A templom kibővítésére 1933-ban tervpályázatot hirdetett Kelemen Andor apátplébános, amelyet megosztva Körmendy Nándor, Lux Géza és Csát Géza nyert. A két nyertes pályázati terv kivitelezésével kapta meg – a kupola kivételével – a templom ma ismert formáját, amelyet 1940. szeptember 8-án Virág Ferenc pécsi püspök szentelt fel.

gyertyaszentelo boldogasszony 01

A templombelső díszítése Gebauer Ernő munkája, aki freskóiban a templom történetét elevenítette fel. A templom titulusának ábrázolását a dzsámi részben, a diadalív felett láthatjuk. Mária és József Jeruzsálembe vitték Jézust, hogy Mózes törvényei szerint elsőszülött fiúgyermeküket az Úrnak szenteljék. József kezében az áldozatbemutatásoz szükséges két galambfiókát tart. A kép bal oldalán két idős ember áll: Simeon és Anna. Mindkettő a Lélek ösztönzésére megy a templomba, hogy dicsőítse a Megváltót. Mária a gyermeket az idős Simeonnak nyújtja át, aki megáldja őket, majd Mária fájdalmát is megjósolja, ahogy az a freskó alján található mondatszalagon is olvasható.

Szerző: Horváth-Baán Anikó

Forrás:

  • Katolikus Lexikon
  • Levárdy Ferenc: Pécs – Belvárosi plébániatemplom. TKM Egyesület, Bp. 1987.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség