A nagyheti és húsvéti szertartásokon Udvardy György pécsi megyéspüspök a remény és a hűség gondolatát emelte ki a híveknek.

krozma web 20180329 58

A nagyheti szertartások a Pécsi Székesegyházban hagyományosan a szent három napban bemutatott sötétzsolozsmával kezdődtek, amelyet – a nagycsütörtöki krizmaszentelés miatt – előző este, szerdán tartottak először. A megható és látványos szertartáson a hívek a szentélyben imádkozták és énekelték közösen Jeremiás próféta siralmait. Másnap, nagycsütörtökön délelőtt az egyházmegye papjai megújították fogadalmukat az olajszentelési misén. „Reménységünk az üdvösségre szól, ebben erősít meg minket húsvét ünnepe.” – idézte fel a főpásztor homíliájában az egyházmegye ezévi mottóját (Zsid 10,23).

utolsovacsora web 20180329 26

Az utolsó vacsora emlékére bemutatott nagycsütörtök esti szentmisében a lábmosást követően elnémultak a harangok, ám az elcsendesülésben meg kell látnunk a feltámadásra való vágyakozást. Az oltárfosztást követően csendes virrasztás zárta a szertartást.

keresztut kalvaria web 20180330 37

Nagypénteken Pécs kálváriadombján vezetett keresztúti áhítatot a főpásztor. „A legnagyobb gyötrelmet vállaltad magadra, hogy bűneimért vezekelj, és a világot megváltsd. Engedd, hogy szenvedésed állomásain hálát és köszönetet érezzek ezért a szeretetért! Világosíts meg, hogy hibáimat fölismerjem, és leküzdjem őket.” – kérte bevezető imádságában Thomas Merton szavaival a megyéspüspök. A keresztúton XVI. Benedek elmélkedését követve idén is több százan vettek részt, köztük számos kisgyermekes család is.

vigilia web 20180331 55

Nagyszombaton este 8 órakor kezdődött a székesegyházban húsvét vigíliája. A szertartás a tűzszenteléssel és a húsvéti gyertya megáldásával kezdődött, ennek lángját adták tovább a hívek egymásnak. Az Exultet örömének eléneklését követő hét ószövetségi szentírási részlet után ismét felcsendültek a harangok és az orgona, a Glória hangja betöltötte a templomot. Az evangélium a feltámadás örömhírét adta hírül. Udvardy György a szentbeszédben buzdította a híveket, hogy vállalják a krisztusi identitást, hiszen ez hordozza a reményt, ez az élet forrása. „Szeretnénk újjászületni, ez az éjszaka, húsvét öröme ezzel ajándékoz meg minket. Krisztus felvitte a keresztre a bűneinket, így lett mindannyiunk megváltója. Ezáltal minden új értelmet nyer – Krisztusban.”

husvetvasarnap web 20180401 8

Húsvétvasárnap a 9.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisét is Udvardy György megyéspüspök celebrálta. Az egyházmegye főpásztora homíliájában elmondta, ezen a napon a történelem legnagyobb eseményére emlékezünk, amely nemcsak az emberi méltóság alapját adja, de minden keresztény ember cselekvésének irányát is meghatározza. Ahogy Szent Pál írja a kolosszeieknek, aki feltámad Krisztussal, az odafönt valókat keresi (vö. Kol 3,1). Az odafönt valók keresése nyilvánul meg abban, ahogy a mindennapokban felelősséget vállalunk magunkért és egymásért kapcsolatainkban, döntéseinkben, vagy ahogy a művészeteken keresztül, a teremtett világ javainak megóvásával átörökítjük értékeinket az utánunk következő nemzedékeknek.
A húsvét vasárnapi szentmisében emlékeztették a híveket, hogy az egy évvel korábban alakult Boldogasszony Imaszövetség tagjai egy újabb évre meghosszabbíthatják szándékukat, de új tagok jelentkezését is várják.

Fotó: Loósz Róbert

További képek az eseményekről itt:

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség