Olajszentelési szentmisét tartottak Nagycsütörtökön délelőtt a Pécsi Székesegyházban. Udvardy György pécsi megyéspüspök együtt misézett az egyházmegye papjaival, megszentelte a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság ezen a szentmisén a hagyományt követve megújította a felszenteléskor tett ígéreteit.

A papi ígéretek megújítása kapcsán a megyéspüspök az evangélium üzenetével egybehangzóan emlékeztetett a szolgálat lényegére, amely Jézus meghívásának tesz eleget. „Azt szeretnénk, hogy a mi szavunkon, a mi ajkunkon, a mi gesztusainkon annak a Krisztusnak a szavai, gesztusai jelenjenek meg, aki jön, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, a betegeknek, az elesetteknek. Meghallja azoknak a hangját, a kicsinyeknek a hangját, akiét senki nem hallja meg. Erre hívott meg bennünket Jézus!”

olajszentelesi mise web 20190418 6

Az egyszer kimondott ígéret érvényes, de szükséges napról napra megújítani, erősödni és növekedni benne –mondta a püspök, emlékeztetve a napi küzdelmekre és a gonosz hatalmára. „Hiszünk a megújulásban, a növekedésben, hiszünk a kapcsolatnak az erejében, hiszünk abban, hogy a kapcsolat éltető erővel bír. De szükséges a megújulás, a reflektálás és annak az elismerése, hogy az éltetés a kapcsolathoz való hűség, a növekedés lényegileg és alapvetően a Szentlélelek műve bennünk.”

Krisztus önmagát bízza a papságra
A Krisztussal való egység kapcsán a főpásztor kiemelte, hogy az ember nem pusztán önmagáról mond le, hanem az Isten Fiának, Krisztusnak a mindenről lemondó gesztusát akarja magára ölteni, amely „a szegénységben, az engedelmességben, az Isten akaratának a keresésében, a tisztaságban, a testvérek szolgálatában” valósul meg. Amikor létrejön a Krisztussal, a Mesterrel való egység, „akkor egyértelmű, hogy az Ő akarata, az Ő érzései, az Ő gesztusai jelennek meg bennünk és rajtunk” –mondta a főpásztor, majd emlékeztette a jelenlévőket, hogy a szolgálat kapcsán, az eucharisztiában Krisztus önmagát bízza a papságra.

„A Szentség ereje életet teremt, életre támaszt, megtalál, megerősít, bátorít. Jézus azt akarja, hogy az Ő szentségi erejével járjuk be azokat a falvakat, vidékeket, településeket, ahova Ő menni akar. Vigyük magunkkal az üdvösség szavát, a remény erejét.” –hangzott el bátorításként, hangsúlyozva a Krisztussal való mindennapi egység fontosságát.

olajszentelesi mise web 20190418 18

A püspök kérése a hívektől
Udvardy György pécsi megyéspüspök az egyház kérését tolmácsolva személyesen is kérte a híveket, hogy imádkozzanak papjaikért, az egyházmegye papjaiért, a papnövendékekért, papi hivatásokért. „Fohászkodjunk, hogy az imádság emberei szent emberként, Isten embereiként tudjanak járni a rájuk bízottak körében.” Bátorította a híveket továbbá, hogy fogalmazzák meg a papok felé azokat a kéréseiket, kérdéseiket, amelyet Isten embere felé céloznának. A papok feladata a lelkek szolgálata, az üdvösség kiterjesztése, eljuttatása az egyházmegye legkisebb pontjára - tette hozzá.

„Pontosan tudjuk, hogy Isten országa erőszakot szenved. De kiben? Hogyan? Bennünk, akik hozzá tartozunk. Legfőképpen, kiemelten az egyház papjaiban, püspökeiben. Hol támadjon az ellenség, ha nem itt? Kinek van a legnagyobb szüksége az erőre, ha nem az egyház papjainak? Imádkozzunk érettük! És ahogyan a liturgia kéri, úgy én is: imádkozzatok érettem, hogy jó pásztorként, Krisztus módjára tudjak jelen lenni közöttetek. Szelíden, de erővel. Az Atyához való ragaszkodásban és a népért való közdelemben. Imádkozzatok érettem, hogy én magam is tudjak növekedni hitben, erőben. Tudjak növekedni a rám bízott nép szolgálatában.”

A megyéspüspök az ígéretek megújítása előtt megköszönte paptestvérei szolgálatát, azt a szolgálatot, amely Krisztustól ered.

Fotó: Loósz Róbert
További képek az eseményről

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség