2019. június 15-én a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében papsszentelés lesz a pécsi Székesegyházban. Kárász Gábor, Kovács József és Molnár Erik diakónusokat pappá szenteli Udvardy György pécsi megyéspüspök.

papszenteles zarandoklat web 20160617 29

Gyalogos zarándoklat a papszentelésre

A szentelést megelőző nap délutánján, június 14-én, pénteken a szentelendőkért az egyházmegye hívei imádsággal, énekkel kísért zarándoklaton vehetnek részt. A hagyományos zarándoklat a mecseknádasdi Árpád-kori Szent István-kápolnától 17:00 órakor indul Püspökszentlászlóra. 20:00 órakor Udvardy György pécsi megyéspüspök szentmisét mutat be Püspökszentlászlón, melyet a szentelendőkért ajánl fel. A szentmisét éjfélig tartó szentségimádás követi. A szentségimádáson résztvevők megszállhatnak (saját hálózsák szükséges) a plébánia épületében. Az éjszakai gyalogos zarándoklat a szentmise után folytatódik Pécsre.
A zarándoklathoz bármely szakaszon szabadon be lehet csatlakozni. Az ünneplő ruhákat külön autó szállítja Pécsre, a Tettye u. 14-be, ahol a szervezők tisztálkodási lehetőséget biztosítanak. Hosszúhetényből Pécsre az utolsó autóbusz 22 órakor indul.

A zarándoklattal kapcsolatosan további információkkal Almási István (0630 268 0074)
és Berecz Tibor atya (0620 335 5462) szolgál.
A zarándoklat célja, hogy a résztvevők imáik mellett az úton megtapasztalt élményeiket is a hivatásokért ajánlják.

Papszentelés

A Pécsi Székesegyházban június 15-én, a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében Kárász Gábor, Kovács József és Molnár Erik diakónusokat pappá szenteli Udvardy György pécsi megyéspüspök.

 

58859 Karasz GaborKárász Gábor – leendő egyházmegyés pap
1974. december 29-én született Pécsett. Egy idősebb testvére van, édesanyja Bakonyán él. Katolikus családban nevelkedett, gyermekkorától fogva megérintette a vallásos élet, ebben nagy szerepe volt első plébánosának.
Aztán a pályaválasztáskor mégis inkább egy szakmát választott Pécsett a Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Szakiskolában szakács végzettséget szerzett, majd húsz év munka következett. Közben Isten, és a papság iránti vágya nem múlt el, és ezért leérettségizett, majd 2012-ben Dr. Udvardy György püspök úrtól kérte felvételét a papnövendékek sorába.
Ezután egy évet a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán tanult, majd 2013-tól Esztergomban folytatta tanulmányait.
Főpásztora tavaly június 16-án szerpappá szentelte. Diakónusi gyakorlatát a szekszárdi plébánián töltötte.

Szentelési jelmondata: „Kövess engem” (Mt 9,9)
Újmiséit a következő időpontokban és helyeken mutatja be:
Június 16. 15.00 Bakonya
Június 22. 18.00 Szekszárd
Július 3. 11.00 Esztergom


 

37163 Kovacs JozsefKovács József – leendő egyházmegyés pap
1986. május 14-én született Pincehelyen. Egy húga van, szülei Pincehelyen élnek. Családjában ismerte meg a hitet, ezekre az alapokra építve került kapcsolatba a pincehelyi ministránsközösséggel valamint a cserkészettel. 7. osztályosként eldöntötte, hogy pedagógus szeretne lenni. A tamási gimnáziumban töltött négy év után a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanító- és katolikus hittanár szakjaira nyert felvételt, majd 2008-ban mindkét szakon diplomát szerzett. A váci évek alatt több olyan pappal ismerkedett meg, akik példájukkal meghatározták élete alakulását. Négy évig Pálfán volt hittanár, valamint a Tolna megyei Integrált Szociális Intézmény Tölgyfa Otthonában pedagógusként dolgozott. Ekkortájt plébánosával havonta feljártak Mátraverebély-Szentkútra hivatásokért imádkozni. 2012-ben érezte, hogy valami hiányzik az életéből. Számos imádság, lelkigyakorlat, szülei, barátai és cserkésztestvérei szeretete és az Úristen segítségével úgy döntött, hogy feladja addigi munkahelyét és igent mond a papi hivatásra.
2013-ban 27 évesen jelentkezett a Pécsi Egyházmegye papnövendékei közé. Főpásztora Esztergomba küldte a teológiai tanulmányok végzésére.
Dr. Udvardy György megyéspüspök úr tavaly június 16-án szerpappá szentelte. Diakónusi gyakorlatát a Pécs-Székesegyházi plébánián töltötte.

Szentelési jelmondata: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek!” (Fil 4,4)
„Kezébe vette… áldást mondott, megtörte, … és barátainak adta…” (VI. Kiengesztelődési Eucharisztikus Ima – részlet)
Újmiséit a következő időpontokban és helyeken mutatja be:
Június 23. 17.00 pincehelyi Sarlós Boldogasszony Templom
Július 3. 11.00 esztergomi Vízivárosi Loyolai Szent Ignác Templom
Július 7. 18.00 Pécsi Székesegyház


 

33167 Molnar ErikMolnár Erik – leendő egyházmegyés pap
1990. január 2-án született Bonyhádon. Szülei második gyermekeként látta meg a napvilágot. Általános iskolai tanulmányait a Bonyhádi Arany János Általános Iskolában végezte, ahol hitoktatásban is részesült. Érettségijét és civil szakmáját a Bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában szerezte meg.
Már kisgyermek korától kezdve rendszeresen ministrált a bonyhád-majosi kápolnában. Miközben a PTE Illyés Gyula karán szociális munkás szakon végezte tanulmányait, fokozatosan megerősödött benne a papi hivatás gondolata, amiben segítségére voltak egyházmegyés papok is. 2013-ban felvételét kérte a Pécsi Egyházmegye papnövendékei közé, a sikeres felvételi után dr. Udvardy György püspök úr teológiai tanulmányainak elvégzésére Esztergomba küldte.
Főpásztora tavaly június 16-án szerpappá szentelte. Diakónusi gyakorlatát a mohácsi plébánián töltötte.

Szentelési jelmondata: „Hűséges az, aki meghívott.” (1 Tessz 5,24)
Újmiséit a következő időpontokban és helyeken mutatja be:
Június 15. 16.00 majosi Szűz Mária Szent Neve Kápolna
Június 16. 16.00 bonyhádi Szeplőtelen Fogantatás Templom
Június 22. 18.00 Mohács Fogadalmi templom

 

Imádkozzunk együtt papjainkért és a szentelendőkért!

Ima a szentelendőkért

Úr Jézus Krisztus, az Atyának Fia, örök Főpap, te hívtad őket szolgálatodba. Te szóltál hozzájuk: Kövess engem! Saját papságoddal akarod megajándékozni őket. A Te nevedben, a Te küldetésedben, Lelked erejében kell majd elmenniük és gyümölcsöt hozniuk.
Add, hogy legyenek vidámak és bátrak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, kitartók és dolgosak, szerények és nagylelkűek. Adj nekik nagy szeretetet Irántad. Te élj bennük, légy szívük középpontja és életük egyedüli törvénye. Veled és Benned imádkozzanak.
Mindenekelőtt pedig add meg nekik már most a Te papi lelkületed: az áldozat, a bátorság lelkületét, hogy hirdessék igazságodat, kegyelmedet, és a szeretet sohasem fáradó lelkületét az emberek iránt, akikért Te a kereszten meghaltál.
Add, hogy szolgáid a Te erődben célhoz érjenek, rád találjanak, és mint papok szolgálhassanak. Hálából pedig szívüket adják Neked és mindazokat a lelkeket, akiket örök szereteted országába juttatnak.
Ámen.
(Karl Rahner nyomán)

Az egyházmegyénkben végzett imádság papi hivatásokért

Istenünk, te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről.
Áraszd ki Egyházmegyénkben a bátorság és a buzgóság Szentlelkét.
Ne engedd, hogy híved, akiket megváltottál és üdvözíteni akarsz, nélkülözzék szentségeid vigaszát.
Tieid vagyunk és tieid akarunk maradni.

Támassz családjainkból férfiakat, akik állhatatosak és szelídek az oltár szolgálatában és evangéliumod hirdetésében.
Nézz sok ifjú szemébe, hívd őket, hogy kövessék szent Fiadat!
Add, hogy Egyházmegyénkben kegyelmednek kiosztói számban gyarapodjanak, és szeretetedben mindig kitartsanak.
Istenünk, bízunk gondviselő jóságodban és irgalmadban.
Ámen.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 június
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség