Assisi Szent Ferenc: a ferences rend megalapítója; Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje.

Születési neve: Giovanni Bernadore.

Édesapja: Pietro Bernardore, gazdag kelmekereskedő, és földbirtokos. Anyja: Pica Bernardore, egy nemesi ősi Tarasconi francia család leszármazottja, akitől tanulta a francia nyelvet, és aki egy özvegység után 1189-ben kötött házasságot Pietro Bernardoréval. Várandósága alatt Pietro Franciaországba indult, hogy a legjobb áron tudja eladni anyagait a Provinci és Champagni vásárokon. Hazatérésekor fia születése öröme, valamint a Franciaországbeli sikeres üzletkötései miatt fiát a kis franciának, François, vagyis Francesconak nevezi el és Szent Rufin templomában Assis-ban keresztelteti meg.

A kis François az Assisi San Gorgio templom melletti iskolában tanulja a latin nyelvet. Szeret franciául beszélni, ami segíti és lehetővé teszi, hogy megértse és megszeresse a XII. századi trubadúrok művészetét, a természet szeretetét és annak versekben való megéneklését.

1202-ben lovagi törekvéseitől hajtva, részt vesz a háborúban a gibelinek oldalán a Perousiakkal szemben, de novemberben fogságba esik. A börtönben megromlik egészsége, ám az itt töltött csendes évek megvilágosítják elméjét. Lassan felépül a fogságban szerzett betegségéből és életfelfogása teljesen megváltozik. Apránként eltávolodik a könnyelmű életmódjától, amit azelőtt a hozzá hasonló jómódú társaival élt.

Gyakran látogatja a templomot, hogy választ találjon azokra a kérdésekre, amik foglalkoztatják és arra az elhatározásra jut, hogy végleg megválik kényelmes életétől.

Szent Damino kápolnájában (XII. század) Krisztus keresztje előtt Assisi Ferenc egy hangot hall, mely így szól hozzá “emeld fel templomodat romjaiból”. Szó szerint érti az üzenetet, és sietve megy eladni apja portékáit egy szomszédos vásáron Folignoba, hogy a kápolna renoválásához szükséges összeget megszerezze. Apja kéri, hogy állítsa le költekezését, és a bíróság közbelépésével követeli vissza az elvett összeget. Assisi Ferenc visszaad mindent, ami a birtokában van, beleértve a ruháit is. Ruhái nélkül távozik, mint egy igazi lázadó. Egy rövid idő eltelte után visszatér Assisibe. Három éven keresztül kőműveskedik, hogy több kápolnát helyreállítson Assisi környékén.

Több éven át tartott prédikáció után – Assis környékén – Assisi Ferenc követőivel elsőként Bernardo di Quintavalle-al és Pietro Cattani-val létrehozta a Szerzetes Testvérek Rendjét, ami a későbbiekben a Ferencesek Rendjévé alakult.

Assisi Klára nevű arisztokrata (1193- 1253) Assisi Ferenc szegénységet hirdető ideológiájának hatására, megalkotja a Klarisszák Rendjét, vagyis a Szegény Nővérek Rendjét. Elsősorban a kor erkölcsi ellentmondásait igyekszik felszámolni, az apai és férji alárendeltséget. Fel akarja szabadítani a rendet az alakoskodástól, és megtisztítani a szíveket, hogy önzetlenül álljanak a rászorulók szolgálatára.

Assisi Szent Ferenc távolléte alatt néhány szerzetes a Szent Földön kérdésessé tette a Rend szigorúságát, és mintaképének tűzte ki az abszolút szegénységet. Ez az erkölcsi fordulat Assisi Ferencet egy újabb szabály létrehozására ösztönözte és létrehozza a Regula Primat. Felülvizsgálja a Rend legfontosabb pontjait, és még jobban megszigorítja az önmegtartoztatást.

Ezek az önmegtartoztatások egészségi állapota rohamos romlását okozták. A félelem időről időre elhatalmasodott rajta. Látása majdnem a vakságig romlott, mégis erőt és bátorságot merített a Teremtő magasztalásából, a mennyei üdvözletből, amelyben dicsőíti Istent, mint Teremtőt.

Assisi Ferenc 1226. október 3.-án hunyt el Spoléta völgyében (Porciunkula templomában), aminek alapjaira a VI. században (1569) Santa Maria degli Angeli bazilikáját építették.
1226. október 4-én az Assisi Szent György templomban temetik el.

IX. Gergely pápa július 16-án szentté avatja. Ekkor kapja az Assisi Szent Ferenc nevet.

Büszkék vagyunk, hogy egyházmegyénk fenntartásában működő intézményünk is viseli a szent nevét: Szent Ferenc Katolikus Óvoda, Mohács. Az óvodások minden évben egy egész projekthéten keresztül készülnek október 4-re, hogy méltóképpen megemlékezzenek névadójukról. A hét folyamán megismerkednek Szent Ferenc életével, énekeket, imákat tanulnak, megépítik Assisi városát, ahol helyet kapnak a gyerekek által készített szerzeteseket. A projekthét a nagypapák napjával zárul, ami kiváló alkalom arra, hogy a nagypapák unokáikkal együtt alkothassanak, kézműveskedhessenek. Ilyenkor madáretetőket készítenek a szorgos kezek, amit a nap végén az óvoda püspöki biztosa megáld.

ASSISI SZENT FERENC IMÁDSÁGA

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Ámen.

Szentmise közvetítések banner v2

 

2020 április
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Közelgő események

ELMARAD - VADFÜGE Filmklub:
Magtár Látogatóközpont
2020. 04. 07. -
ELMARAD - Olajszentelési szentmise:
Pécsi Székesegyház
2020. 04. 08. - 2020. 04. 08.
ÁTSZERVEZŐDIK - Elhunyt püspökök szentmiséje:
Pécsi Székesegyház
2020. 04. 08. - 2020. 04. 08.
ELMARAD - Sötétzsolozsma:
Pécsi Székesegyház
2020. 04. 08. -
ELMARAD - Szentmise az utolsó vacsora emlékére:
Pécsi Székesegyház
2020. 04. 09. -

Szent Vér Báta

pem nek logo wide

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi