A pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban bemutatott éjféli szentmisét Dr. Kajtár Edvárd plébános celebrálta.

A Székesegyház plébánosa a szentmisét megerősítő gondolatokkal kezdte, arra emlékeztette a nagy létszámban ünneplő híveket, hogy Isten minden helyzetben jelen van, az örömteli- és a kilátástalannak tűnő helyzetekben egyaránt. „Milyen érdekes hogy a Megváltó éjszaka jön el, sötétségben. Ez egy nagyon szép szimbólum, hiszen azt jelenti, hogy Isten a >>sötét<< pillanatokban is akar nekünk segíteni, akkor, amikor magányosnak, szomorúnak érezzük magunkat. Ezért fogadjuk el az Ő ajándékát, Jézus Krisztust, és mondjunk igent rá” – hangsúlyozta Edvárd atya, és máris felcsendült az angyali kórus, amely az énekekkel emelte az ünnepi hangulatot.

Az evangéliumi részlethez (Lk 2,1-14) kapcsolódóan a plébános homíliájában kiemelte annak fontosságát, hogy az ünneplés során álljunk meg és adjunk hálát. Továbbá az atya a szentírási szakasz értelmezése során a mindenki számára jelenlévő Jézusról beszélt.

Megszületett a ti Megváltótok!
1Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2Ez az első összeírás Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt. 3Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. 4József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. 7Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.

 PEM1868 Egyedi

A pásztorok hódolata.
8Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. 9Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. 10De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. 11Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. 12Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” 13Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: 14„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” (
Lk 2,1-14)

„Amikor megszületett a Megváltó, a zsidók várva várt messiása, aki helyreállítja az ember és Isten közötti kapcsolatot, az angyalok elindultak, hogy hirdessék az örömhírt. De először nem a zsidókhoz, nem a hívőkhöz vitték a jó hírt, hanem a pásztorokhoz, olyan személyekhez, akik nem voltak tagjai a közösségeknek, nem vettek részt a városi-, falusi eseményeken, nem jártak templomba, mert mindig az állataikkal voltak” – magyarázta Edvárd atya. A plébános felhívta a figyelmet arra, hogy a felolvasott evangéliumi részlet (Lk 2,1-14), bár 16 mondatból áll, ebből csak 3 szól Szűz Máriáról, az Ő jegyeséről és Jézusról, míg 8 a pásztorokról (a többi a körülményekről). Tehát a bibliai szakasz középpontjában a pásztorok, a perifériára eső emberek állnak. Mindez arra utal, hogy Krisztus mindenki számára jelenvaló. „Jézus Krisztus nemcsak a vallásos embereké, akik járnak templomba, nemcsak azoknak a Megváltója, akik ezt az egészet elhiszik. Jézus Krisztus azoknak a Megváltója is, akik nem járnak templomba, akik ebben az egészben nem hisznek, a mindennapjaikat, erkölcseiket nem úgy szervezik, szervezték, ahogyan azt Jézus hívei, a keresztények teszik. Jézus Krisztus Megváltója a hinduknak, a muszlimoknak, a buddhistáknak, a gyakorlati vagy elméleti ateistáknak is. Mindenkinek a megváltója.” –fejtette ki, majd hozzátette, hogy az angyalok a periférián élőkhöz mentek el. „Isten egyszülött Fia hatással volt a pásztorokra, elgondolkodtatta őket, mert örültek a születésének, annak, hogy eljött Valaki, aki reményt hozott. De vajon ránk milyen hatással van Krisztus eljövetele?” – tette fel a kérdést a plébános.

„A mai ünnep másik üzenete az örömhír mellett egy feladat. Gondolkozzunk el azon, hogy mennyi mindenért lehetünk boldogok. […] Adjunk hálát, hogy ma este együtt ünnepelhetünk a szeretteinkkel, hogy jó az egészségük, hogy itt tudunk lenni az éjféli szentmisén” – hangzott el a homíliában. Ugyanakkor a hála-adás mellett egy másik feladatra is felhívta a figyelmet az atya, mégpedig arra, hogy magunk is vigyük tovább a jó hírt, akárcsak az angyalok és ne feledkezzünk meg azokról sem, akik a perifériára esnek. „Legyünk azok az emberek, akiken keresztül Jézus meglátogathatja a körön kívül lévő társainkat. Figyeljünk oda a környezetünkben élőkre és legyünk kedvesek hozzájuk” – zárta elmélkedését Dr. Kajtár Edvárd atya, plébános.

Az ünnepi időszakban a Pécsi Egyházmegye élőben közvetíti a Székesegyházban tartandó szentmiséket. Az aktuális adásokat Facebook oldalunkon és weboldalunkon (ezen az oldalon) keresztül lehet élőben követni vagy visszanézni.

Fotók: Harasztovics Arnold
További fotók Facebookon.

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség