A Pécsi Egyházmegye és a Pécs-Székesegyházi Plébánia által, január 8-án 49 szerzetesnővér újratemetésére került sor a Belvárosi templomban. 

Január 8-án, szerdán a 11.00 órakor kezdődő püspöki szentmise során 49 szerzetesnővér földi maradványait helyezték örök nyugalomra a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom altemplomában, mivel egykori nyugvóhelyük felszámolásra került. A szertartást Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök vezette. A szentmisén jelen voltak a kommunizmus utolsó évében elhunyt nővérek szerzetestestvérei, valamint Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) elnöke, Lobmayer M. Judit.

A püspök atya prédikációjában kiemelte az újratemetés fontosságát. „Azokat a szerzetesnővéreket temetjük új helyre, akik haláluk után nem részesültek olyan temetésben, amely kellőképpen kifejezte volna azt a megbecsülést, amely megilleti őket. Így eljött az alkalom, hogy bizonyos értelemben ezt bepótoljuk” – kezdte homíliáját Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök. „Szeretném kiemelni, hogy az elődeink, akiknek a nyomában járunk, az élő Isten tanúi voltak. Életük példa számunkra, hiszen egyformán hivatásunkkal szolgáljuk az Urat. Ezért járjuk végig magunk is a saját utunkat, ami egyszerre hasonló és más az elhunyt szerzetesnővérek útjához. Más, mert különbözőek a történelmi helyzeteink, a körülményeink, azok az emberek, akik körülvesznek bennünket, de hasonló a kihívásokkal való szembenézésben, mert ugyanúgy nap mint nap meg kell vívnunk a jó harcát. Éppen ezért a nővérek élete bátorítást jelent számunkra. A Bölcsesség könyvéből elhangzott olvasmány (Bölcs 3,1-9) az igaz emberről szól, akit a világ nem ért meg, és aki igaz forrásként tekint Istenre, az élő Istenre, aki minden körülmények között a szeretetével veszi körül a benne bízó gyermekeit. Ebből a mély hitből remény fakad.”

„1Az igazak lelke azonban Isten kezében van, és gyötrelem nem érheti őket. 2Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való távozásukat balsorsnak vélték, 3elmenetelüket megsemmisülésnek. De békességben vannak. 4Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük tele volt halhatatlansággal. 5Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket. 6Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket égőáldozatul. 7Látogatásuk idején majd felragyognak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharapódzik. 8Nemzetek fölött ítélkeznek majd és népeken uralkodnak; s az Úr lesz a királyuk mindörökre. 9Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottjainak osztályrészük.” (Bölcs 3,1-9)

A szentmisét követően felszólalt Lobmayer M. Judit, a MRK elnöke, aki ily módon is kifejezte háláját az egyházmegyének, hogy lehetőséget adott az újratemetésre. Külön kiemelte Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó támogatását, amely nélkül nem jöhetett volna létre azon szerzetesnővérek újratemetése, akik egykor a rendek feloszlatását követően a Pécsi Püspökség épületében találtak menedéket. Végül Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, jelenlévő paptestvéreivel a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom altemplomába a temetési szertartás által örök nyugalomra helyezte a Pécsi Egyházmegyéhez kötődő 49 szerzetesnővér földi maradványait.

A tizenhat rendhez tartozó szerzetesnővérek sírhelye megtekinthető a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom altemplomában.

 PEM3131

Az újratemetés során nyugalomra helyezett nővérek a következő szerzetesrendekhez tartoztak:

 • A Szent Orsolya Rend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közössége
 • Annunciáta Nővérek Kongregációja
 • Boldogasszony Iskolanővérek
 • Congregatio Jesu
 • Ferences Mária Misszionárius Nővérek
 • Ferences Szegénygondozó Nővérek Kongregációja
 • Jézus Isteni Szívéről Nevezett Kármelita Nővérek
 • Jó Pásztor Nővérek Kongregációja
 • Keresztes Nővérek
 • Krisztus Király Nővérek
 • Legszentebb Üdvözítő Nővérei
 • Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata
 • Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend
 • Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek
 • Szeretet Leányai Társulata
 • Szociális Missziótársulat

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 június
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség