Húsvéthétfőn 10.00 órakor Dr. Kajtár Edvárd plébános mutatott be ünnepi szentmisét a Pécsi Székesegyházban, amelyhez az élő közvetítés révén otthonaikból több százan csatlakoztak.

A szentmise elején Kajtár Edvárd atya elmondta: „Húsvét nyolcadában vagyunk, húsvéthétfő napján. Továbbra is lüktet bennünk húsvét öröme, annak a szabadságnak a tapasztalata és élménye, amelyet Krisztusban szemlélünk. Az ember szívét, világát, érzéseit, mentalitását a szabadság állapotába helyezi mindazzal szemben, ami bennünk ezt a szabadságot megkötheti, mindazzal szemben, ami az éltünket értelmetlenné teheti.”

A plébános a homíliát Goethe Faust című művének egyik ismert mondatával kezdte. „Ismerjük: »Eladó az egész világ«. Úgy tűnik, hogy akinek sok pénze van, sok mindent elérhet, és ahogyan hallottuk a mai evangéliumban (Mt 28,8-15) az Úr feltámadásának a ténye is megvásárolható, vagyis pénzzel manipulálható az igazság” – hangzott el a szentbeszéd elején. „Jézus nem támad fel, ezt a tanítványok találták ki, legalábbis ezt állítják a katonák, akik sok pénz kaptak azért, hogy ezt mondják. Voltak, akiknek arra volt pénzük, hogy az igazságot elferdítve tovább adják. Úgy tűnik, hogy a pénzen elérhető minden és mindenki, a valóság és igazság a pénz erején megváltoztatható. Viszont megdöbbentő az ember tapasztalata, ami ezzel ellentétes. Benne vagyunk ebben a súlyos járványhelyzetben és nézzük a híradásokban, hogy más országokban mennyire sok ember halt meg a járványban. Amitől féltünk, az belopózott hozzánk is, és szedi áldozatit Magyarországon is. Pedig nem a pénzen múlt!” Húsvéthétfő1

Kajtár atya hangsúlyozta, ha volt pénz arra, hogy más országokból tudjunk védőfelszereléseket vásárolni, ha volt pénz arra, hogy repülőgépeket küldjünk messzi földeke, hogy haza vágyó honfitársainkat haza hozzuk, akkor biztosan lett volna pénz arra is, hogy a járványban elhunyt emberek ne haljanak meg. De nem volt, mert a pénznek nincs hatalma minden felett. „A zsidó vezetők a katonáknak pénzt adnak, hogy hazudjanak. (vö. Mt 28,12-13) A katonák nem csak a tényt hazudják, hanem magukat is meghazudtolják, mert ez rombolja azt is, aki hazudik. A katonát azt mondták: míg mi aludtunk, jöttek a tanítványok és ellopták Őt. Szent Ágoston tréfásan jegyzi meg, hogyha a katona aludt, akkor honnét látta volna, hogy mi történt."

"Tehát a hazugság megsemmisíti a hazudozót, de nem tudja megsemmisíteni az igazságot, mert nincs az a pénz, ami az ember életének alapigazságát definiálja, például azt a tényt, hogy meg fogunk halni vagy azt a tényt, hogy hiába vagyok a világ leggazdagabb embere, van az a fájdalom, amit nem lehet enyhíteni. Az élet tényei felülírják a pénz hatalmát” – mondta a plébános, majd hozzátette, hívő embernek lenni azt jelenti, hogy az élet tényeibe vetjük a bizalmunkat. Azokban a tényekben hiszünk, amelyeket az Úr helyezett el az élet logikájaként, amely nem a pénz, hanem az élet logikáját követi. „Az ember szívében ott van a bensőséges törvény, amelyet Jézus maga szabadít fel a feltámadással. De nem kell ahhoz hívő embernek lenni, hogy amikor valaki meghallja egy hozzátartozójának a halálát, akkor az első reakciója ne ez ellen a halál ellen való lázadás legyen. (…) Az ember tiltakozik a halál ténye ellen, mert szívünkben ott van az élet logikája, még akkor is, ha ezt valaki nem tudja megfogalmazni. Aki tagadja a feltámadást, ezt a belső igazságot is tagadja.”

A székesegyház plébánosa végül így zárta a szentbeszédet: „Isten szívünkbe helyezte az örök élet igazságát, amelyet a feltámadottba vetett hit szabadít fel bennünk. Amikor Jézus a pénznek való alávetettségről beszél, azt mondja »ahol a kincsed, ott a szíved is«. Akinek a szívében pénz van, azt átjárja a rettegés. Mert minket a megvehetetlenek tesznek emberré. Ahol a kincsünk, ott van a szabadságnak a tapasztalata, amit senki nem tud elvenni. Elhinni, hogy Jézus feltámadt és erre az igazságra alapozni az életet, ez a szabadoknak az élete” – mondta.

„Az evangéliumban olvasott hazugság a mai napig el van terjedve. Döbbenetes, hogy ezeket a sorokat Máté evangélista 2000 éve vetette papírra és mai napig felvetik ezt a csalást, pedig sokan vagyunk a világban, akiknek a szívében a pénz logikájánál erősebb hatalom uralkodik, a szabadságé, amely élőként szemléli Krisztust, ezért nem fél a pénztelenségtől, a betegségtől és a haláltól sem.”

Mt 28,8-15

8Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. 9Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. 10Jézus így szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.”

11Még úton voltak, amikor néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a történteket. 12Ezek a vénekkel egyetemben tanácsot tartottak. Azt határozták, hogy adnak egy csomó pénzt a katonáknak, 13és meghagyták nekik: „Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai és ellopták. 14Ha tudomást szerez róla a helytartó, majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket.” 15Azok elfogadták a pénzt, és úgy jártak el, ahogy meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig elterjedt a zsidók közt.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 26. - 2024. 05. 26.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség