Május 7-én Szent István király hitvesére és Szent Imre herceg édesanyjára, Boldog Gizellára emlékezünk liturgikus emléknapján, akinek életszentsége példaként szolgálhat a mai édesanyák számára is. 

A magyarok első koronás királynéja, Gizella bajor hercegnő Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnő leánya volt. 985-ben született Regensburgban, és Szent Wolfgang bencés szerzetes gondos nevelésében részesült. Eredetileg kolostorba akart lépni, szemlélődő hajlamú, vallásos lélek volt. Amikor Géza fejedelem fia számára megkérte kezét, mégis beleegyezett a házasságba. Erre elsősorban Szent Adalbert püspök bírta rá: értésére adta, hogy jobban tetszik Istennek, ha közreműködik egy nép megtérésében, mint ha kolostori elvonultságban él. Így Gizella lemondott a szemlélődő életről, és erős hitű hittérítőnő lett. 996-ban eskették össze Istvánnal Scheyernben (Bajorország), majd ezt követően érkezett új hazájába, ahol az ország kereszténnyé tételében tett komoly erőfeszítéseket.

Gizella városa Veszprém volt, amelyet igyekezett megszépíteni, fölépítette a székesegyházat és alapított egy apácazárdát. Gizellának kellett az ország templomait egyházi felszerelésekkel ellátnia. A királyné valóságos kézműves műhelyet alapított Veszprém városában a liturgikus textíliák készítésére: magyar és bajor udvarhölgyeivel, valamint a veszprémi zárda apácáival együttesen maga is részt vett a munkában, nagyon szépen varrt és hímzett.  (Ha egy-egy templomnak az öt liturgikus színben csak egy-egy rend öltözetet juttatott is, az már 1500--2000 miseruhát jelentett. Nagyobb templomok azonban jóval többet is kaptak. Akkoriban minden varrást, kötést, hímzést, horgolást kézzel végeztek. Negyven éven át óriási munkát végzett a királyné munkatársaival együtt!)

Gizella példás feleség volt. Kölcsönös nagyrabecsülés, gyengéd megértés és finom tapintat jellemezte a házastársak egymáshoz való viszonyát. Támogatta és sokszor elkísérte férjét nehéz ellenőrző útjaira is az országban. Gyermekeiket gondos szeretettel nevelte, azonban 5 gyermekük közül csak Ágota és Imre herceg érte meg a felnőttkort. Fáradhatatlan volt a jótettek gyakorlásában. Megnyitotta szívét és kezét a szegények előtt, segítő kezet nyújtott minden szükséget szenvedőnek, aki útjába került. Vallásgyakorlat terén is példaadó volt. A krónikás magasztalja ártatlanságát, vallásosságát, szelídségét, bőkezűségét, jótékonyságát és vendégszeretetét.

A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy szerepet játszanak a szenvedések, amelyekben a királynénak bőven volt része. Kezdetben, az új hazában honvágy gyötörhette, később gyermekei halálába kellett belenyugodnia. Férje halála után pedig utódai révén sok méltánytalanságot kellett átélnie. Gizella türelmesen viselte a sérelmeket, végül 48 év múltán visszatért hazájába, ahol megvalósította fiatalkori tervét: Passauban belépett a bencés nővérek kolostorába. Szerzetesnői életében is a nehézségeket, szomorúságot türelemmel hordozta, s idős kora ellenére komoly önmegtartóztatásban és böjtölésben élt. Gizella valószínűleg 1059-ben halt meg május 7-én. A zárda templomában helyezték örök nyugalomra. Sírja búcsújáró hely. A veszprémi Szent Mihály-bazilikában és a budapesti Szent István-bazilikában őrzik egy-egy csontereklyéjét.

Gizella élete során áldozatos tevékenységet végzett, miközben súlyos lelki terheket cipelt. Önfeláldozóan adta magát másokért, az élet minden területén megállta helyét, példaként szolgálva akár a mai édesanyák számára is: feleségként bátorította férjét és segítette szolgálatát, családanyaként gyermekeit szeretettel nevelte, imádságos szentségi életet élt, miközben királynéként az ország javát szolgálta – kolostorok, templomok építésével, kézműves műhelyek kialakításával és kétkezi munkájával, szegények támogatásával.   

Forrás, fotó: Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Diós István: A szentek élete, Magyar Katolikus Lexikon

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2023 szeptember
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Közelgő események

Férfitalálkozó - Határaink:
Szekszárd -
2023. 09. 29. - 2023. 09. 29.
Apa-fia zarándoklat Máriagyűdre:
Pécs - Máriagyűd -
2023. 09. 30. - 2023. 09. 30.
Pári templombúcsú:
Pári -
2023. 10. 01. - 2023. 10. 01.
Férfitalálkozó - Határaink:
Paks -
2023. 10. 06. - 2023. 10. 06.
Papi zarándoklat Csíksomlyóra:
-
2023. 10. 09. - 2023. 10. 12.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség