A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Az évközi huszonhetedik vasárnap evangéliumi szakaszán Nyúl Viktor pasztorális helynök atya elmélkedik, és arra hív, hogy fogadjuk be Isten irgalmas szeretetét.

„Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi huszonhetedik vasárnap evangéliumi részletét Máté evangéliumának huszonegyedik fejezetéből olvassuk (Mt 21,33-43). Jézus egy példabeszédet mond el a gazdaemberről, aki szőlőskertjét munkásoknak adja bérbe, majd, amikor szolgáit elküldi a termésért, a munkások megölik vagy megverik őket, végül pedig egyetlen fiát sem kímélik. Mit akar ezzel Jézus tanítani nekünk? Először is azt, hogy Isten szereti az embert. Isten az első lépések Istene – ahogy Ferenc pápa fogalmaz –, vagyis mindig Ő teszi meg az első lépést az ember felé, függetlenül attól, ahogy az ember válaszol, mert Ő mindig hűséges. Ezek a szolgák, akiket a gazda elküld a bérlőkhöz a szőlőjébe, a prófétákat jelképezik, az Ószövetség embereit, akiken keresztül Isten üzent, és akiken keresztül az Úr feltárta magát nekünk. Végül a Fiát küldte el hozzánk, hogy megmutassa, mennyire szeret bennünket. A Fiában mindent odaadott nekünk, hiszen meghalt, majd feltámadt értünk. A bűn azonban sokszor átlépi a határokat, és erre egyedül azzal a szeretettel tudunk válaszolni, amely képes áttörni a csoportok bezártságát. A határtalan szeretet az, amely legyőzi a bűnt. Az evangéliumi szakasz első üzenete tehát az, hogy Isten nagyon szeret bennünket, odaadja értünk mindenét, – az egyetlen Fiát is – hogy minket szabaddá tegyen.

Amikor Jézus megkérdezi a tanítványokat arról, hogy mit gondolnak, mit tesz majd ezek után a gazda (vö. Mt21,40), a következő választ olvassuk:

»A gonoszokat kegyetlenül el fogja pusztítani, a szőlőt pedig más bérlőknek adja, akik megadják neki a termést a maga idejében.« (Mt 21,41)

De Jézus nem fogadja el ezt a választ és a következőt mondja:

»Sohasem olvastátok az Írásokban: ‘A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett; az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemünkben’?« (Mt 21,42)

Isten a rosszra jóval, a bűnre irgalmas szeretettel válaszol. Isten a jóval győzi le a rosszat. Nem az embereké az utolsó szó – fogalmaz Ferenc pápa –, hanem Istené, az irgalomé, a megbocsátásé, a szereteté, az életé. Az olvasott szentírási szakasz örömhíre, hogy Istennek van válasza az ember bűnére, hiányosságára, törékenységére. Isten megbocsát az Ő szeretetével és megújítja az embert.

Összefoglalva, az évközi huszonhetedik vasárnap evangéliumi részletének üzenete az, hogy Isten teszi meg ez első lépéseket, elindul felénk. Ő mindig hűséges, válaszunk és bűneink ellenére is szeret bennünket. Mindenét odaadta nekünk az Ő Fiában, mert Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, ezáltal legyőzte a bűnt. Tehát nem a bűné, a félelemé vagy a vírusé az utolsó szó, hanem az életé, az irgalomé, a megbocsátásé, a reményé.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben tűnődjünk el azon, hogy Isten irgalma bennünk is győz! Hagyjuk, hogy ez az irgalom bennünket is átalakítson, térjünk meg és lépjünk Jézus Krisztus útjára!"

Mt 21,33-43

Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda: szőlőt ültetett, kerítést készített köréje, prést ásott benne és tornyot épített. Aztán kiadta azt bérlőknek, és idegen földre utazott. Amikor elközelgett a szüret ideje, elküldte szolgáit a bérlőkhöz, hogy szedjék be a termését. A bérlők azonban megragadták a szolgáit; az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték. Ekkor ismét küldött más szolgákat, az előzőknél többet, de azok éppúgy tettek velük is. Végül elküldte hozzájuk a fiát, mondván: ‘A fiamat majd tiszteletben tartják.’ De a bérlők, mihelyt meglátták a fiút, azt mondták egymás között: ‘Itt az örökös, gyertek, öljük meg, és szerezzük meg az örökségét.’ Megragadták őt, kidobták a szőlőn kívülre és megölték. Amikor tehát eljön a szőlő ura, mit fog tenni ezekkel a bérlőkkel?« Azt felelték neki: »A gonoszokat kegyetlenül el fogja pusztítani, a szőlőt pedig más bérlőknek adja, akik megadják neki a termést a maga idejében.«

Jézus ekkor azt mondta nekik: »Sohasem olvastátok az Írásokban:
‘A kő, amelyet az építők elvetettek,
szegletkővé lett;
az Úr tette azzá,
és ez csodálatosa mi szemünkben’?

Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, és olyan népnek adják, amely meghozza annak gyümölcseit. 

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon
2021 július
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Közelgő események

Egyházmegyei hivatali szünet:
-
2021. 07. 25. - 2021. 08. 01.
Szentségimádás és szentmise a hivatásokért:
Pécsi Székesegyház -
2021. 08. 05. -
Lectio Divina lelkigyakorlat:
Máriagyűd -
2021. 08. 09. - 2021. 08. 12.
Nagyboldogasszony-főbúcsú:
Máriagyűd -
2021. 08. 15. -
Katekéta fakultatív képzés:
Magtár Látogatóközpont -
2021. 08. 16. - 2021. 08. 18.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

pem nek

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség