Szeptember 24-én újból a Lectio Divánaval, tehát a Szentírás imádságos olvasásának módszerével ismerkedhettek az érdeklődők a Dóm Kőtárban.

Ezen a csütörtökön Nyúl Viktor pasztorális helynök 18.00 órakor a Belvárosi templomban mutatott be szentmisét, majd ezt követően a hívek együtt mentek a közeli Dóm Kőtárba, ahol a Lectio Divina módszerét alkalmazva mélyültek el Lukács evangéliumának egyik szakaszában (Lk 24,13-35).

Az eseménysorozat sajátossága, hogy minden alkalommal az Oltáriszentséghez kapcsolódó bibliai szakaszokat helyezi középpontba. Az előadás kezdetekor a pasztorális helynök atya hangsúlyozta, nagy öröm számára, hogy ismét közösen olvashatja a Szentírást a jelenlévőkkel, ezzel is készülve a 2021-ben tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

„Keressük együtt, hogy mit akar mondani Lukács evangélista az Eucharisticahoz kapcsolódóan” A felolvasott bibliai epizóddal (Lk 24,13-35) kapcsolatban Nyúl Viktor atya felhívta a figyelmet arra, hogy a szentírási rész egy úttal kezdődik, amelyen ketten mennek Jeruzsálemből indulva Emmausig, majd azzal zárul, hogy ezek az emberek visszasietnek Jeruzsálembe. „A Szentíró ezzel az úton levést fejezi ki, amelynek fontos része, hogy a cselekmény szereplői szomorúak, később pedig örülnek. Ennek oka, hogy elszakadtak Jeruzsálemtől, vagyis a középponttól, hiszen itt született és itt halt meg Jézus Krisztus, vagyis innét indul az örömhír. A tanítványok tehát arra szólítanak fel, hogy ne szakadjunk el Jeruzsálemtől, vagyis jelképesen mindig tartsunk Jeruzsálem felé. Számunkra is ez legyen viszonyítási pont, mert ha eltávolodunk, akkor kezdődnek a gondok, a szomorúság és a boldogtalanság, de ha visszatérünk, akkor lángolni fog a szívünk.” 

 

 

A 2020/2021-es Lectio Divina programsorozat első alkalmával az érdeklődők maguk is elmélyülhettek abban a csodálatos és igaz hírben, miszerint a Jézussal való találkozás az, ami derűssé és lángolóvá teszi a szívet a szomorúsággal szemben.

Lk 24,13-35

13Aznap ketten közülük egy Emmausz nevű helységbe mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádium távolságra volt, 14s beszélgettek egymással mindarról, ami történt. 15Miközben beszélgettek és tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. 16De a szemüket akadályozta valami, hogy fel ne ismerjék. 17Megszólította őket: »Miről beszélgettek egymással útközben?« Ők szomorúan megálltak. 18Az egyik, akinek Kleofás volt a neve, azt felelte: »Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban?« 19Ő megkérdezte tőlük: »Micsoda?« Azt felelték: »A Názáreti Jézus esete, aki tettben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt. 20Hogy hogyan adták őt a főpapok és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg őt. 21Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Azonfelül ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. 22De néhány közülünk való asszony is megzavart bennünket, akik hajnalban a sírnál voltak, 23s mivel nem találták a testét, visszajöttek azzal a hírrel, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy él. 24Társaink közül néhányan a sírhoz mentek, és úgy találták, ahogy az asszonyok mondták, de őt magát nem látták.« 25Erre ő azt mondta nekik: »Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek arra, hogy elhiggyétek mindazt, amit a próféták mondtak! 26Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe?« 27És kezdve Mózesen és valamennyi prófétán, mindent megmagyarázott nekik, ami az Írásokban róla szólt. 28Mikor odaértek a faluhoz, ahová mentek, úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29De marasztalták: »Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben van már a nap!« Bement hát, hogy velük maradjon. 30Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. 31Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. 32Ők pedig így szóltak egymáshoz: »Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?« 33Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. 34Azok elmondták: »Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!« 35Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor.

A Lectio Divina Eucharistica  legközelebbi előadására október 15-én, 18.00 órakor, a Belvárosi templomban tartandó szentmise után várjuk az érdeklődőket a Dóm Kőtárba.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 26. - 2024. 05. 26.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség