A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár szentkép- és imalapgyűjteményének rendezése során számos érdekes, szemet gyönyörködtető és olykor ritkaságszámba menő dokumentum kerül a kezünkbe. Következzék egy gyönyörű 1897 őszi darab, amely gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök[1] pécsi látogatása alkalmával készült. Ima a bérmálandókért – Egy püspökjelölt bérmálása a pécsi Székesegyházban.

Dulánszky Nándor 1896. január 24-i elhalálozása után a bő másfél éves széküresedés (sede vacante) időszakában Majláthy Gusztáv neve is felmerült a lehetséges jelöltek között: édesanyja baranyai és pécsi jószágai révén való kötődései miatt sokan várták az ő kinevezését. 

A neves gyulafehérvári ordinárius 1897. szeptember 14 –én, kedden délután érkezett Pécsre, majd ezt követően négy napon keresztül papszenteléseket celebrál. 15-én reggel 7 órakor „feladta a hajkoronát” Makai István és Nyári Simon növendékpapoknak, majd velük együtt Wörfel Ferenc végzett teológus-hallgatónak a kisebb rendeket. Ugyanezen szertartás keretében Arányi Gézának és Wörfel Ferencnek az alszerpapi rendet adta fel. 16-án reggel fél 7-kor Vaszary Kálmánnak és Wörfel Ferencnek a szerpapi rendet adott fel, majd 18-án reggel 7 órai kezdettel Tichy Sándort, Vaszary Kálmánt és Wörfel Ferencet áldozópapokká szentelte. Az orgonakíséretet Eckhardt Antal zenetanár szolgáltatta. Szeptember 19-én reggel 7 órai kezdettel Majláth Gusztáv a szentmise keretében, a szentbeszéd után a Székesegyházban kiosztotta a bérmásás szentségét. Erre az alkalomra egy szép színes, az ünnepi eseményt ábrázoló imalap is készült:

Ima a bérmálandókért

A Szent Lélek szálljon reátok, és a Magasságbelinek ereje oltalmazzon meg a bűntől Amen.
Mindenható Úr Isten, ki ezen szolgáidnak minden bűneik bocsánatát megadtad, küldd le reájok Vigasztaló Szent Lelkedet az égből:
A bölcseség és értelem Lelkét;
A tanács és erősség Lelkét:
A tudomány és jámborság Lelkét és töltsd el őket szent félelmed lelkével, hogy elnyerjék az örök üdvösséget. Amen.

bérm2

Majláth Gusztáv imalapja a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményében (Pécs, 1897. szeptember 19.)

Utolsó pécsi napján, szeptember 20-án a papnevelő intézetben elköltött ebéd közben a püspöki szék betöltésével kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta Majláth Gusztáv: „Mindama nevek közül, melyeket eddig kombinációba hoztak, egy sem jön tekintetbe a püspöki szék betöltésénél. Egészen más lesz a kinevezés mint várják és meglepetést fog okozni. Hogy ki lesz a püspök, arról nem nyilatkozhatom…, de a kinevezés rövid idő alatt megtörténik”[3]

Végül az év végére, a találgatásoknak végeszakadt: 1897. december 15-én hetyei Hetyey Sámuelt (1897–1903) nevezte ki a pápa pécsi püspöknek, és 1898. január 2-án szentelték fel.

bérm3

Hetyei Hetyey Sámuel pécsi püspök

Gróf Majláth Gusztáv Károly életrajzát ld.:

Irodalom:
Harc a pécsi püspökségért = Pécsi Figyelő, 1897. július 28. 3
Bérmálás Pécsett = Pécsi Figyelő, 1897. szeptember 7. 3.
Papszentelés = Pécsi Figyelő, 1897. szeptember 8. 4.
Papszentelés = Pécsi Figyelő, 1897. szeptember 17. 3.
Papszentelés = Pécsi Figyelő, 1897. szeptember 19. 3.
A pécsi püspöki szék betöltése = Pécsi Figyelő, 1897. szeptember 21. 4.
Bérmálás az árva pécsi megyében = Religio, 1897/2. 186.

Az összeállítást készítette: Dr. Schmelczer-Pohánka Éva könyvtárvezető

Bevezető kép: Gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök[2]

[1] Gróf Majláth Gusztáv Károly (1864–1940) 1897. január 28-án martyropolisi címzetes püspöki és Lönhart Ferenc erdélyi püspök (1882–1897) mellé koadjutor püspöki kinevezést kapott. Lönhart halála (1897. június 28.) Erdély (Gyulafehérvár) püspöke lett. Pécsi kötődése: Döbrössy Alajos (1846–1923), későbbi pécsi kanonok, tanítóintézeti igazgató volt a nevelője. Szüleinek (Majláth György és Prandau Stefánia) a Mária utcában (ma 13. szám) volt háza (Majláth-ház).

[2] A kép forrása: https://imalanc.ro/w/wp-content/uploads/Majlath-Gusztav-Karoly.jpg

  1. É.: Majláth püspök jubileuma = Szent Ferenc Hirnöke, 1912/11. 513. https://en.mandadb.hu/common/file-servlet/document/85304/default/doc_url/Szent_Ferenc_Hrnke_X_vf_11_sz_1912_nov.pdf [2020.03.19.]

[3] PF 1897. szeptember 21. 4.

2022 augusztus
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Lectio Divina lelkigyakorlat:
Máriagyűd -
2022. 08. 09. - 2022. 08. 12.
Nagyboldogasszony főbúcsú - Ünnepi szentmise:
Máriagyűd -
2022. 08. 14. -
Szent István király ünnepe - Ünnepi szentmise:
Pécsi Székesegyház -
2022. 08. 20. -
A Pécsi Egyházmegye alapításának 1013. évfordulója - Ünnepi szentmise:
Pécsi Székesegyház -
2022. 08. 23. -
Pécsi Egyházmegyei központi tanévnyitó:
Siklós -
2022. 08. 31. - 2022. 08. 31.

Forráspont 2022

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról

LD honlap logó Telefon

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség