Lectio Divina Eucharistica

Lectio Divina Eucharistica

 

Ezeken a havi alkalmakon a Lectio Divina módszerével, vagyis a Szentírás imádságos olvasásával, szeretnénk szemlélni az Eucharisztiában valóságosan jelen, és köztünk lévő Jézus Krisztus titkát, az egyes ehhez kapcsolódó újszövetségi szakaszokon keresztül. Ezáltal törekszünk jobban elmélyülni, s megerősödni az Úr Jézussal való barátságunkban, vagyis keresztény identitásunkban, hogy Jézus Krisztusról egyénileg, és közösségileg is minél hitelesebben tudjunk tanúságot tenni embertársaink felé, ahogy a Pécsi Egyházmegye Pasztorális Tervében is megfogalmaztuk. Ez szép lehetőség, és hasznos segítség is egyben a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészüléshez. A felvételek lehetővé teszik, hogy plébániákon, közösségi összejöveteleken is, a helyi adottságoknak megfelelően, alkalmazni tudják a Lectio Divina ezen gondolatait.

 

Helyszín és időpont

A tervezett időpontok (lásd lejjebb) szerinti csütörtökönként 18:00 órától szentmise a Belvárosi Templomban, utána pedig a Lectio Divina Eucharistica a Dóm Kőtárban.

Tervezett időpontok

 1. 2019. szeptember 26.
 2. 2019. október 31.
 3. 2019. november 28.
 4. 2019. december 19.
 5. 2020. január 16.
 6. 2020. február 20.
 7. 2020. március 19.
  - A koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében elmarad. 
 8. 2020. április 16. 
  - A koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében elmarad. 
 9. 2020. május 21.
  - A koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében elmarad. 
 10. 2020. június 11.
  - A koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében elmarad. 

 

Tervezett tematika

 1. Bevezetés: Az Ige és az Eucharisztia kapcsolata; a Lectio Divina módszere
 2. A kánai menyegző: Jn 2,1-12
 3. A csodálatos kenyér-és halszaporítás: Mt 14,13-21; Mk 6,31-44; Lk 9,10-17; Jn 6,1-13
 4. Az utolsó vacsora: Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Lk 22,19-23
 5. A kafarnaumi eucharisztikus beszéd: Jn 6,22-59
 6. A lábmosás: Jn 13,1-20
 7. Az emmauszi tanítványok: Lk 24,13-35
 8. Találkozás a feltámadt Jézussal Tibériás tavánál: Jn 21,1-23
 9. A „kenyértörés” a jeruzsálemi keresztény közösségben: ApCsel 2,42-47
 10. Az Eucharisztia az első keresztények életében: 1Kor 10,14-22; 1Kor 11,17-34

XVI. Benedek pápa Verbum Domini (Az Úr szava) kezdetű apostoli buzdításában a Szentírás imádságos olvasására: „lectio divinára" ösztönöz. Ez a Szentírásnak imádságos megközelítési formája, melyet az első századoktól alkalmaz az egyház.

A 2019-es év utolsó Lectio Divina Eucharistica eseményére december 19-én, csütörtökön, 19.00 órakor került sor a Dóm Kőtárban. Érdekes összefüggések és egy elgondolkodtató küldetés is szóba jött.

Mi az összefüggés a kenyérszaporítás, az utolsó vacsora és az Eucharistia között? Hogyan törhetjük meg „saját” kenyerünket? Miért érdemes szóról szóra tanulmányozni a Szentírást? Többek között ezekre adott választ a novemberi Lectio Divina Eucharistica.

Nem elég olvasni a könyvek könyvét, értelmezni kell. Hiszen minden szava egy útravaló gondolat - hacsak nem több. Az októberi Lectio Divina Eucharistica középpontjában: a kánai menyegző.