Szuromi Szabolcs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora búcsúzik Lábady Tamástól (1944. július 6. – 2017. augusztus 11.).

labady tamas 01

Hosszan tartó és méltósággal viselt betegsége után elhunyt a magyar jogtudomány és jogi kultúra kimagasló egyénisége. A magyar és európai magánjog egyedülálló ismerője; a lelkiismeretes bírói hivatás gyakorlásának sohasem hivalkodó példaképe; a hallgatói által rajongva tisztelt tanár; és az élet és a család értékére saját életpéldájával és szeretetével nevelő hívő tudós emléke előtt hajtunk fejet.

Neve összefonódott a magyarországi Alkotmánybíróság megszületésével, amelynek 1990–1999-ig volt bírája; de hasonló módon úgy emlékszünk rá, mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1995-ben megalapított jog- és államtudományi fakultása első professzori karának meghatározó tagjára. A bírósági munka mindig kiemelkedő helyet foglalt el életében, ahol türelme, felelősségtudata, megfontolt véleményalkotása még azokban is tiszteletet ébresztett, akik nem osztották álláspontját. Lábady Tamás az emberségességet képviselte minden élethelyzetben. Először Siklóson, majd Pécsett gyakorolta a bírói hivatást, egyúttal alma materében – a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán – oktatott polgári jogot 1999-ig. Az Alkotmánybíróság tagjaként és helyettes elnökeként véleménye megkerülhetetlen volt, ahogy a Baranya Megyei Bíróság tanácselnökeként (1999–2001) és a Pécsi Ítélőtábla elnökeként (2003–2012) megfogalmazott álláspontjai és indoklásai is. A kutatói, oktatói és a bírói gyakorlaton nyugvó széleskörű tapasztalata megalapozta az új Polgári Törvénykönyv megalkotására létrehozott Kodifikációs Szerkesztőbizottságban végzett nélkülözhetetlen munkáját. Azonban, ha A magánjog általános tana (Budapest, 2013) című kötetét olvassuk, megismerhetjük azt a gazdag kulturális miliőt is, amelyben gondolatait és érvelését kialakította.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán neve elválaszthatatlan a polgári jog oktatásától, azoktól a generációktól, akik az általa tartott előadások keretében értették meg a civilisztika lényegét és fontosságát. Elevenen él volt hallgatói emlékezetében az az időszak, amikor kézről-kézre jártak az órai előadásainak jegyzetei, majd azok hallgatók által legépelt változatai. Ezeket a jegyzeteket szinte kincsként őrzik még most is egykori tanítványai. Annak ellenére, hogy 1999-ben elnyerte a Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést, 2011-ben a címzetes kúriai bíró és a Deák Ferenc-, majd 2012-ben a Juhász Ferenc-díj arany fokozatát, mégis nagy örömmel fogadta 2014. július 7-én címzetes egyetemi tanári kinevezését a PPKE Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszékén.

Nemcsak a bírói hivatás különböző szintjein, a jogtudományok művelésében és oktatásában fejtett ki aktív tevékenységet, hanem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem működésének és a Katolikus Egyház mindennapos tevékenységének előmozdításán is folyamatosan fáradozott. A Házas Hétvége katolikus lelkiségi mozgalomban végzett önzetlen munkája hívő életének fontos részét jelentette. Véleményével és tanácsaival közvetlenül is hozzájárult a Katolikus Egyetem tudományos közösségének kialakításához és fejlődéséhez.
Dr. Lábady Tamás emberiessége, hite és élete nagyon sokak számára nemcsak példát, hanem reményt is adott. Mi ennek a reménynek a tökéletes formájában, a feltámadás reményében búcsúzunk most tőle. Nyugodjon békében!

Dr. Szuromi Szabolcs DSc. s.k.
rektor

Forrás: magyarkurir.hu


Lábady Tamás gyászmiséjét 2017. szeptember 2-án, este 18.00 órakor tartja Bíró László tábori püspök és Udvardy György pécsi megyéspüspök a Pécsi Székesegyházban.

2024 május
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó

Szentmise közvetítések banner v2