A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Az üzenet írott formában itt olvasható:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi tizennegyedik vasárnap evangéliumi részletét Máté evangéliumának tizenegyedik fejezetéből olvassuk. Jézus egy imádságáról hallunk ebben az evangéliumi szakaszban, amelyben Jézus három dologra hívja fel a figyelmünket, három olyan fontos gesztusra, amely Jézus számára igen lényeges. Jézus azt mondja:

„Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura.” (Mt 11,25)

Jézus megvallja az Atyát, magasztalja, dicsőíti az Atyát, arra hív bennünket ezáltal, hogy mi is nap mint nap valljuk meg az Atyát, magasztaljuk és dicsőítsük Őt. Ferenc pápa azt tanítja, hogy az állandó siránkozás és önsajnálat bezárja a szívünket, viszont a hálaadás, Istennek a dicsőítése kitárja szívünk kapuját a Szentlélek előtt. Továbbá Jézus azt mondja:

„Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.” (Mt 11,27)

Jézus számára a másik fontos gesztus az, hogy Ő az, aki kinyilatkoztatja számunkra az Atyát, Ő az, aki megismerteti velünk, hogy kicsoda az Isten. Jézus megmutatja nekünk, hogy Isten a mi irgalmas Atyánk és a Fiúban mi is Isten gyermekeivé válunk. Végül Jézus azt mondja:

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket” (Mt 11,28)

Jézus harmadik cselekedete az, hogy Ő az, aki felüdíti a megfáradt embert. Ahogy annak idején lecsendesítette a háborgó tavat, ahogy annak idején lecsendesítette a vihart. Jézus az, aki a megfáradt, szomorú embert meg tudja vigasztalni, fel tudja üdíteni, békét tud adni neki. Szemléljük tehát Jézust, aki e három fontos gesztust emeli ki az evangéliumi szakaszban. Ő az, aki magasztalja, megvallja az Atyát, Ő az, aki kinyilatkoztatja számunkra, hogy Isten a mi irgalmas Atyánk, Ő az, aki megismerteti velünk, hogy kicsoda az Isten, és Jézus az, aki felüdít bennünket, aki békét ad nekünk. Törekedjünk mi is nap mint nap megvallani Istent, magasztalni Őt, törekedjünk nap mint nap Jézusra figyelni, hogy minél jobban megismerjük Istent és törekedjünk minden gondunkkal, bánatunkkal, reményünkkel Jézushoz odafordulni, mert Ő az, aki nekünk békét és reményt ad.

Tartsunk egy kis csendet, adjunk hálát az Úrnak!

Mt 11,25-30

25Abban az időben Jézus ezeket mondta: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. 26Igen, Atyám, így tetszett neked. 27Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. 28Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. 29Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. 30Az én igám édes, és az én terhem könnyű.”

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon

partnerek kórházlelkészség