1935-ben jelent meg németül, majd hamarosan francia és angol fordításban is Herbert Doms morálteológus élénk vitát kiváltó, de korszakalkotónak bizonyult munkája, „A házasság értelméről és céljáról”. Már a cím is egyfajta szembehelyezkedés a sok évszázados felfogással, miszerint a házasság elsődleges célja az utódnemzés, és minden egyéb cél ennek van alárendelve.

hazassag es csaladDoms ezzel szemben a házasság értelmére (Sinn, sens, meaning) kérdez rá, elválasztva azt a “cél” fogalmától. Elgondolása mély rokonságban áll kortársa, Dietrich von Hildebrand perszonalista házasságfilozófiájával. Mindkét szerző nézetei erőteljesen befolyásolták a II. Vatikáni Zsinat vonatkozó dokumentumának (Gaudium et Spes) végső szövegváltozatát és II. János Pál pápa házasságteológiáját.

Doms szerint egyetlen emberi kapcsolat sem annyira különleges, mint a két nem kapcsolata, amely az emberi egzisztencia minden szintjén: szellemi, pszichikai és fizikai síkon is kölcsönös. A nemi különbség az egész személyiséget meghatározza, és csak egy egész életút teszi teljessé. A két nem spirituálisan kevésbé, ám testét tekintve annál inkább különbözik, és a test teljessé tétele az egész ember teljessé válásának kifejeződése. A hagyományos, szenttamási elgondolással szemben azt hangsúlyozta, hogy a házasság mint tartós életközösség nem az utódnemzésnek, hanem a férj és feleség közvetlen önátadásának a következménye. Nem a gyermek tartja össze a házasokat külsőleg, hanem saját kapcsolatuk egyesíti őket bensőleg, amit Doms sajátos német terminussal jelölt: Zweieinigkeit. A kifejezés a Ter 2,24 versre utal: „és a kettő egy test lesz”, azaz „kettőegységgé”, vagy „kettő-az-egybeniséggé”.

A házasság lényegileg emberi jelenség, egyes állatok rövidebb-hosszabb ideig tartó együttlétét csak a szavakkal visszaélve nevezhetjük házasságnak. A házassághoz ugyanis szükség van az értelemre, amely felismeri a házasság értékeit és meghatározza törvényeit, valamint szükség van szexuálisan különböző testekre is, amivel viszont az angyalok nem rendelkeznek. Az emberi szexualitás nemcsak a fajfenntartást szolgálja, hanem az egyes ember személyiségét is alakítja. Férfi és nő egysége, a „kettő-az-egybeniség” a házasságban lesz azzá az életformává, amely két együtt élő ember számára a lehető legbensőségesebb módon valósulhat meg. Férj és feleség szexuális egyesülése személyiségük legmélyére gyakorol hatást, és közvetlenül függ a szellemi élettől, az értelemtől és akarattól.

Az ember érzéki természete képes kifejezni szellemi tartalmat, ami fokozottan igaz a szexuális aktusra, amely ráadásul nem is csupán kifejezője a szellemi tartalomnak, hanem valamiképpen megvalósítója. A személy önátadása a szexuális aktusban sokkal személyesebb, mint amit verbális kommunikációval el lehet érni. Más cselekvésektől eltérően, amelyek közvetve hatnak az emberre, a szexuális aktus közvetlen. Nem jele valaminek, hanem az Én – Te kapcsolat közvetlen megvalósulása, amelyben a partnerek kölcsönösen kiegészítik egymást. Az Én nem testi jelek közvetítését veszi igénybe szeretetének kifejezésére, hanem saját, az Éntől elválaszthatatlan testét, vagyis teljes, valódi önmagát adja át a másiknak, ahogyan a másik is valódi önmagát adja oda neki. „A házastársi szerelem szükségképpen olyan szerelem, amelynek sajátos tárgya az, ami az egyénben ineffabile [kimondhatatlan – H.GY.]. Ha a házassági aktus tiszta és erényes, akkor szükségképpen napvilágra hozza ezt a bensőséges szerelmet, még ha nem létezett is a házassági szertartás megtartásakor. Ha már létezett ez a szerelem, az aktus megerősíti és elmélyíti.” Az aktussal nem csupán fizikai egység jön létre. Ha megtörtént, a két ember kapcsolata már soha nem lesz olyan, mint amilyen előtte volt: több, mint biológiai egyesülés, egyfajta titokzatos, de valódi metafizikai egység a következménye.

Heidl György

Fotó: Életünk a család!

vadfuge banner 150202

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról
2019 February
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Közelgő események

Házasság Hete:
Pécs, Szekszárd, Dombóvár
2019. 02. 16. - 2019. 02. 17.
Szentségimádás és szentmise a házaspárokért:
Pécsi Székesegyház, Pécsi Püspökség
2019. 02. 17. -
Papi képzés II. csoport:
Máriagyűd
2019. 02. 18. - 2019. 02. 19.
Papi önképzés:

2019. 02. 18. - 2019. 02. 19.
Filmklub | Eldorádó :
Magtár Látogatóközpont
2019. 02. 19. -

Szent Vér Báta

pem nek logo wide

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi