Az egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Udvardy György megyéspüspök 2018. augusztus 1-jével az alábbi személyi és területi változtatásokat rendelte el:

PEM fb profil 01
Szabó József
kerületi esperes, hőgyészi plébánost, szóbeli lemondását egészségi állapotára tekintettel elfogadva, köszönetnyilvánítása mellett felmentette kerületi esperesi és plébánosi hivatala alól, s nyugállományba helyezte. Sebestyén-Molnár Árpád nagydorogi plébánost Hőgyészre, Cseh Péter Mihály vásárosdombói plébániai kormányzót Nagydorogra helyezte át. A Vásárosdombói Plébániát a lelkipásztori feladatokat a szomszédos plébániák között megosztva oldallagos ellátásra Csibi Imre kerületi esperes, mágocsi plébánosra bízta. További intézkedésig a Skóciai Szent Margit Gondozóotthont, valamint Jágónak és Tarrós településeket a Sásdi Plébánia; Ág, Csikóstőttős, Gerényes, Kaposszekcső, Kisvaszar, Tékes és Vásárosdombó településeket a Mágocsi Plébánia látja el.

Dr. Varga László kanonok, plébánost egészségi állapotára tekintettel köszönetnyilvánítása mellett felmentette a Pécs-Szent Ferenc Plébánia vezetése alól és kisegítő lelkésszé nevezte ki eddigi állomáshelyére. Horváth Imre vajszlói plébánost, egészségi állapotát és személyes kérését figyelembe véve, köszönetnyilvánítása mellett, felmentette plébánosi beosztása alól, s nyugállományba helyezte, egyúttal felkérte, hogy egészségi állapota függvényében legyen a paptestvérek segítségére. A Vajszlói Plébániát oldallagos ellátásra a Görcsönyi Plébániához csatolta. Kövesi Ferenc esperes, pécs-gyárvárosi plébánost, esperesi kinevezését érintetlenül hagyva, minden eddigi szolgálatából felmentette, s a későbbiekben létrehozandó új kertvárosi plébánia szervezőlelkészének nevezte ki. Dr. Nyúl Viktor magyarszéki plébánost felmentette plébánosi hivatala alól, és püspöki helynöki minőségben pasztorális helynökké nevezte ki.

Rosner Zsolt abaligeti plébániai kormányzót, jelenlegi megbízatását megtartva, kinevezte Magyarszékre plébánosnak. Nagy Norbert ifjúsági referens, templomigazgatót, egyetemi lelkészi megbízatását érintetlenül hagyva, minden eddigi szolgálata alól felmentette, s kinevezte plébánosnak a Pécs-Gyárvárosi és az oldallagosan ellátott Bogádi Plébániára, egyúttal megbízta a Néri Szent Fülöp Katolikus Iskolában a püspöki biztosi feladat ellátásával. Dohány Zoltán tb. kanonok, siklósi plébánost a Pécs-Szent Ferenc Plébániára, Simon-Wagner István szászvári plébánost Siklósra helyezte át, s egyúttal megbízta a püspöki biztosi feladat ellátásával a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában. Vida Zsolt pécs-gyárvárosi kisegítő lelkészt felmentette kisegítő lelkészi megbízatása alól, s Szászvárra küldte plébániai kormányzónak.

Máger Róbert püspöki szertartó, jegyző, káplánt, templomigazgatói megbízatását érintetlenül hagyva, felmentette eddigi szolgálatai alól, s az Egyházmegyei Hivatalba irodaigazgató-helyettesnek nevezte ki. Dallos Tamás mohácsi káplánt kápláni szolgálatából felmentve, kinevezte püspöki szertartónak és jegyzőnek az Egyházmegyei Hivatalba.

Battonyai János káplánt a Pécs-Jézus Szíve Plébániáról Mohácsra helyezte át ugyanilyen minőségben. A római tanulmányait befejező Berecz Tibort a Pécs-Jézus Szíve Plébániára, Lápossy Pétert a Pécs-Székesegyházi Plébániára küldte káplánnak.
Emellett megbízta Berecz Tibor káplánt az ifjúsági referensi, Dohány Zoltán tb. kanonok, plébánost a kórházlelkészi, Lápossy Péter káplánt a Szent Mór Iskolaközpontban iskolalelkészi feladatok ellátásával. Simon-Wagner István plébánost a Pécsi Püspöki Bíróságon helyettes bírósági helynöknek nevezte ki.

2018. június 16-ai dátummal Fekete Zoltán újmisést kinevezte káplánnak Szekszárdra. Ugyanezen hatállyal Darnai József Ágoston villányi plébánost, eddigi szolgálata megtartása mellett, kinevezte az egyházmegye horvát referensévé.
Lábár Tamás újmisést és Szép Attila püspöki irodaigazgatót, eddigi kinevezéseinek érintetlenül hagyásával, 2018 őszétől további tanulmányok végzésére Rómába küldte a főpásztor.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 May
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség