A Szent Mór Óvodában az elmúlt évek alatt nagyon sok szülő bízta gyermekét az Egyházmegye fenntartásában működő intézmény óvópedagógusaira.

Az intézmény öt éve került az Egyházmegye fenntartásába. Udvardy György megyéspüspök január 10-én látogatást tett az óvodába, hogy az elmúlt öt évet a pedagógusokkal közösen értékelje. A találkozóról és az elmúlt időszakról az óvoda vezetőjét, Tomposné Kovács Editet kérdeztük.

szent mor ovi5

A Szent Mór Iskolaközpont óvodája 5 éve került a Pécsi Egyházmegye fenntartásába. Hogyan tudná összefoglalni ezt az 5 évet?

Az ötödik nevelési évet kezdtük meg szeptemberben, a 2014/15–ös nevelési évtől működik a Pécsi Egyházmegye fenntartásában óvodánk, amely a Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézménye. A fenntartóváltás után célunk volt a bevált hagyományok megtartásával integrálni az intézményt a keresztény értékrendbe. A nevelőtestületben pedig ki kellett alakítani a katolikus identitást, vele egységben lerakni a katolikus nevelés alapjait, természetesen mindezt fokozatosan.
Mint tagintézmény sok segítséget és támogatást kaptunk a már 20 éves múlttal rendelkező Szent Mór Iskolától, továbbá nagyban segítette munkánkat az időközben 2015-ben elkészült Egyházmegyei Köznevelési Stratégia. Az ebben megfogalmazott célokat ültettük át intézményünkre, figyelembe véve sajátosságainkat.

Milyen konkrét, az óvodai nevelés mindennapjait meghatározó változások történtek a korábbi évekhez képest?

Mint tagintézmény kapcsolódtunk az iskola művészeti neveléséhez, gyermekeink képzőművészeti műhelymunkán, zenei foglalkozásokon vehetnek részt. Ünnepeinket is gazdagítják az iskola tanulóinak színvonalas műsorai. Zenetanárok és zenész diákok közreműködésével hagyománnyá vált az adventi családi hangverseny is. Az óvoda munkatervét az egyházi év ünnepköréhez alakítottuk. Minden évszakban tartunk családi rendezvényeket, amelyek nagyon népszerűek a családok körében, ilyen a Márton nap, az adventi koszorúkészítés, a nagyböjti misztériumjáték.
Az óvodapedagógusaink számára lehetőséget biztosított a Fenntartó az évenkénti – különböző témájú – továbbképzéseken való részvételre. Több alkalommal vettünk részt Kett-képzésen a Hittudományi Főiskolán, bekapcsolódtunk a Fügefa műhely munkájába. A padlóképes foglalkozások alkalmával nemcsak hitbeli növekedést érünk el a gyermekeknél, ez a módszer komplex személyiségfejlesztést tesz lehetővé, ha jól és tudatosan alkalmazzuk. Idén ősszel óvodánk adott otthont a Katolikus Pedagógiai Intézet által szervezett országos szakmai napnak, ahol óvodapedagógusaink két korcsoportban tartottak padlóképes bemutató foglalkozást, katolikus óvodában dolgozó óvodapedagógusoknak. A fenntartó által – eszközök beszerzésére irányuló - jelentős anyagi támogatásban részesült intézményünk, mely támogatta pedagógiai munkánkat, a gyermekek fejlődését. Nyáron sor került a Szent Mór Katolikus Óvoda új épületének alapkő letételére, mely a 2019-2020-as tanévtől 4 gyermekcsoport nevelésére biztosít számunkra ideális, XXI. századi körülményeket, a legmodernebb infrastrukturális környezetben, fejlesztő eszközökkel való felszereltsége által.

Szent Mor Ovoda MG 3225

A fenntartóváltás a pedagógiai szemléletben is hozott változásokat?

A fenntartóváltás természetesen sok változással járt, gondolok itt az imént említett infrastrukturális fejlesztésekre, a kapcsolati hálók megváltozására, de nagyon fontos azokról az értékekről is beszélni, amelyek jelenleg meghatározzák óvodánk mindennapi életét.
Az egyik legfontosabb, hogy a keresztény erények, mint a felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, elfogadás mélyen beépülnek mind a gyermekek, mind a felnőttek életébe, lelkébe. Természetessé válnak mindennapi viselkedésük során, hisz olyan sokat gyakoroljuk, körüljárjuk, sok helyzetben rátekintünk ezekre. A gyermekek szempontjából fontos a felnőttek példája, de a mindennapi tevékenységeken túl megjelennek ezek az értékek a hitre nevelésben is, ami szintén támogatja ezek beépülését. Nemcsak a gyermekek növekedtek az elmúlt évek során, a pedagógusok is, ezt segítették az óvodalelkész havi rendszerességgel tartott katekézisei, az adventi és a nagyböjti lelki napok.
A következő érték, hogy megtanítjuk a gyermekeket várakozni, késleltetni, ami a mai gyermekeknél nagy hiányosság. Várakozunk az ünnepekre, minden ünnepet előkészítünk nagy alapossággal, többféle formában, változatos tevékenységekkel, változó idő intervallumban. Maga az ünnep napja már egy korona az előkészületekre. Megtanítjuk őket ünnepelni, felfedezni az ünnep szépségét, az előkészületek fontosságát, a titkok fokozatos felfedezését, az együtt ünneplés szépségét, fontosságát tapasztaltatjuk meg a gyermekekkel.
A közösségi nevelés, közösségi élet, az összetartozás erősítése a gyermekek és felnőttek közösségét is érinti: ezt támogatják családi rendezvényeink, ünnepeink, amelyeket minden évszakban egyszer szervezünk. Ezen ünnepek nagy része az egyházi év ünnepköréhez kapcsolódik, mint a már említett adventi koszorúkészítés, hangverseny, nagyböjti misztériumjáték, ide tartozik a legnagyobb rendezvényünk, a Márton-nap. De persze nálunk is van farsangi bál, évzáró, anyák napja, teadélután. Ünnepeinket mindig megtöltjük lelki tartalommal is, ezeken az alkalmakon az óvoda lelkésze is részt vesz, itt igyekszünk megvalósítani a szülők katekézisét is. Törekedtünk arra, hogy a szülői értekezleteket is másként szervezzük, több beszélgetésre együttgondolkodásra adunk lehetőséget.

Hogyan fogadták a szülők a változást akkor és hogyan viszonyulnak az intézményhez ma?

A fenntartóváltást gondos előkészület előzte meg, melyben pontos, mindenre kiterjedő tájékoztatást kaptak az akkori szülők. A fenntartóváltás miatt nem vittek el gyermeket az intézményből. Persze némi izgalom, kíváncsiság, bizonytalanság ott lapult a szülők szívében, de megnyugvással tapasztalták, hogy minden korábbi ígéret megvalósult, hogy gyermekeik életét gazdagították a hitre neveléssel bejövő új tartalmak.
Jelenleg intézményünk elismert, keresett a családok körében, minden évben túljelentkezés volt a beiratkozáskor. Már tudatosan, mint katolikus óvodát keresnek bennünket a keresztény családok, de örömmel fogadjuk az értékrendünket elfogadó, kereső családokat is.
Nagy várakozással és örömmel tekintünk az épülő új óvoda felé azért is, mert így több gyermeknek tudunk helyet biztosítani intézményünkben.

Szent Mor Ovoda MG 3204 

Udvardy György megyéspüspök január 10-én meglátogatta az intézmény pedagógusait. Milyen volt ez a találkozás?

Nagyon személyes, közvetlen beszélgetés zajlott püspök atya és a pedagógusok között. Püspök atya érdeklődéssel hallgatta az óvodapedagógusok személyes élményeit az elmúlt időszakról. Beszélgettünk az épülő új óvodáról, a benne rejlő új lehetőségekről. Nagyon megtisztelő volt számunkra, hogy püspök atya kiemelte, hogy fontos az infrastruktúra fejlesztése is, de a benne dolgozó emberek szakmai tudása, hitbéli elkötelezettsége a legnagyobb erő, kincs. Több alkalommal volt már jelen intézményünkben, szülői értekezleten, rendezvényeken, a pedagógusok tapasztalatairól szóló eszmecsere az óvoda további fejlődése szempontjából is jelentős súllyal bír.

Hogyan fogadták a pedagógusok a püspök atya látogatását?

Az óvoda pedagógusai nagyon örültek a látogatásnak. Püspök atya az elmúlt évek során sok gondot fordított az intézményünkre, gondolok itt a 2016-ban történt felújításra, eszközbővítésekre, továbbképzési támogatásokra. De nagyon hálásak vagyunk azért, mert az anyagi és infrastrukturális fejlesztéseken túl, mindig nagy gondot fordít az emberek lelki jólétére. Mindig szeretettel fordul felénk, figyelemmel kíséri tevékenységünket, értékeli mindennapi munkánkat, lelkesít, bíztat bennünket. Az izgalommal várt személyes találkozás mindenki számára nagyon különleges élményt jelentett, nagy megbecsülésként éltük meg a személyes figyelmet.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 May
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 26. - 2024. 05. 26.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség