Nagyböjt ötödik hetének szerdáján, reggel 7.00 órakor Máger Róbert irodaigazgató-helyettes atya mutatott be szentmisét a Pécsi Székesegyházban. A szertartás visszanézhető az alábbi cikkben.

„A mai evangélium két fontos fogalmat állít elénk, ez az igazság és a szabadság, ezek minden embert foglalkoztató és velejéig érintő kérdések” – kezdte prédikációját Máger Róbert atya a reggeli szentmisén, amelyet a Pécsi Egyházmegye stábja közvetített. Majd az irodaigazgató-helyettes atya Jézus szavaira emlékezetett, aki azt mondja: az igazság tesz szabaddá (vö. Jn 8,32), illetve azt: akkor lesztek igazán szabadok, ha Isten Fia szabaddá tesz benneteket (vö. Jn 8,36). Ezek fontos kifejezések Szent János evangélista teológiájában, ebben a bibliai szakaszban ugyanis Jézus úgy jelenik meg, mint aki tanúságot tesz. „Az igazság Isten hozzánk intézett szava, amelynek el kell jutnia az ember szívébe, lelkébe, és el kell jutnia a hitre. Mi keresztények hisszük és valljuk, hogy Krisztusban a teljes és végleges igazság érkezett el hozzánk.”

04.01.Róbert atya„Nagyon érdekes az igazság görög kifejezése, amelynek jelentése: leplezetlenség. A Mennyei atya ugyanis Krisztusban föllebbentette a fátylat, mintha elhúzta volna a függönyt, hogy számunkra leplezetlen módon mutatkozzék meg. Testvéreim, Jézus úgy áll előttünk, mint maga az igazság” – jelentette ki Máger atya és hozzátette, Krisztus azért jött, hogy megismertesse velünk az Atyát, ezt követően pedig János evangéliumának egy másik szakaszát hangsúlyozta. „»Én vagyok az út, az igazság és az élet. « (Vö Jn14,6) Jézus az út, aki az Atyához vezet bennünket és pontosan úgy, hogy igazságként feltárja számunkra mindazt, amit az Atyáról megtudhatunk, amit befogadhatunk a szívünkbe, lelkünkbe. Ezáltal életet ad nekünk, közösségbe kerülünk az Istennel. A Mennyi Atya ugyanis semmit sem akar elleplezni előlünk, mindet meg akar adni és ezt Krisztusban világossá tette számunkra.”

„Jézus az igazságot összekapcsolja a szabadsággal, azzal, amire az ember a szíve mélyén leginkább vágyik. Szeretnénk függetlenek lenni a belső kényszertől és minden külső erőszaktól, mert szeretnénk emberi voltunk teljes szabadságát érezni. Ez a vágyunk ember voltunkból fakad, hiszen Isten ilyennek teremtett bennünket. Ugyanakkor nap mint nap kompromisszumot kötünk” – hangzott el a homíliában. Mi, emberek az ideiglenes dolgokért feláldozzuk szabadságunkat, engedjük, hogy a vágyaink napról napra megkötözzenek, de Isten ebben a helyzetben sem hagy magunkra minket, Ő hozzánk siet, hogy feloldja kötelékeinket, hogy leplezetlenül megmutassa önmagát, ezáltal szabaddá tegyen.

„Az Isten nem akar kompromisszumokat kötni. Ő mindent nekünk akar ajándékozni.”

Az Ószövetség alapgondolata a szolgaságból való megszabadulás. De mi az Újszövetség embereiként tudjuk, hogy a szabadságot Jézus Krisztus hozta meg számunkra. „Ő a mindentől való szabadságot jelenti; a bűntől, a haláltól, hogy egyedül Istenhez kapcsolódjunk, hogy egyedül tőle akarjunk függni, egyedül Őt fogadjuk el Istenünknek, egyedül Őt fogadjuk be a szívünkbe, ezáltal mindent megkapjunk. Ez Krisztus húsvétjában lett valósággá számunkra” – mondta az atya.

„Nagyböjti utunkon egyre közelebb kerülve húsvét ünnepéhez, így fel kell fedeznünk, egyre jobban meg kell értenünk és be kell fogadnunk, hogy Jézus a leplezetlen igazság és végső szabadsággal kíván megakadályozni. Nekünk ezt csak engednünk kell és Ő napról napra megteszi” – zárta prédikációját az irodaigazgató-helyettes.

Legvégül hangsúlyozta, hogy ebben az időben, amikor fizikailag nem tudjuk magunkhoz venni a legméltóságosabb Oltáriszentséget, akkor lelki áldozást végezhetünk. Ezt megtehetik mindazok, akik az internet segítségével kapcsolódnak a szentmiséhez, mert a szeretetben, a tevékeny várakozásban elnyerhetjük a szent áldozás kegyelmeit.

Jn 8,31-42

31Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, 32megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” 33„Ábrahám utódai vagyunk – felelték –, s nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod hát, hogy szabadok lesztek?” 34Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mindenki szolga, aki bűnt követ el. 35A szolga nem marad ott mindig a házban, a Fiú azonban mindvégig ott marad. 36Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. 37Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok. Mégis az életemre törtök, mert nem fog rajtatok a szavam. 38Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam, ti azt teszitek, amit atyátoktól tanultatok.” 39Erre közbevágtak: „A mi atyánk Ábrahám!” Jézus így folytatta: „Ha Ábrahám fiai vagytok, azt tegyétek, amit Ábrahám tett. 40De ti az életemre törtök, bár az Istentől hallott igazságot hirdetem nektek. Ábrahám ezt nem tette. 41Azt teszitek, amit atyátok tett.” De tovább erősködtek: „Nem házasságtörésből születtünk, egy atyánk van, az Isten.” 42Jézus ezt válaszolta: „Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött.

Szentmise közvetítések banner v2

 

2020 June
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Közelgő események

Szentségimádás és szentmise a hivatásokért:
Pécsi Székesegyház
2020. 06. 04. -
Szentháromság Vasárnapja – Horvátok főbúcsúja:
Máriagyűd
2020. 06. 07. - 2020. 06. 07.
Szentháromság vasárnapi német búcsú:
Máriakéménd
2020. 06. 07. -
ELMARAD - VADFÜGE Filmklub:
Magtár Látogatóközpont
2020. 06. 09. -
ELMARAD - Te Deum katolikus iskolák részére:
Máriagyűd
2020. 06. 11. - 2020. 06. 11.

Szent Vér Báta

pem nek logo wide

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi