A húsvéti ünnepkörben kerül sor a Boldogasszony Imaszövetség tagsági megújítására. Szeretettel várjuk a csatlakozni vágyó híveket a Pécsi Egyházmegyében működő imaszövetségbe.

Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó főpásztori felelősségétől indíttatva 2017. Húsvétvasárnapjával megalakította a Boldogasszony Imaszövetséget, melynek elsődleges célja a Pécsi Egyházmegye evangéliumi küldetésének támogatása, hogy a Gyűdi Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával megerősítve egyre többen hordozzák közös ügyeinket imádságaikban.

Az imaszövetség tagja lehet bármely krisztushívő, aki egyéves időtartamra (a következő húsvétig) vállalja a következőket:

  • naponta imádkozik az egyházmegyéért és a főpásztor, valamint a tagok szándékára
  • hetente legalább negyedórányi szentségimádást vagy szentírásolvasást végez
  • havonta legalább egy alkalommal önkéntes lemondást vagy böjtöt vállal
  • lehetősége szerint részt vesz az egyházmegye egyik gyalogos zarándoklatán (Máriagyűd, Báta), vagy az ekkor bemutatott ünnepi szentmisén
  • keresi a rendszeres szolgálat lehetőségét saját plébániáján

A Pécsi Egyházmegye papjai, a Boldogasszony Imaszövetség tagjai ezekről mesélnek.

Lápossy Péter iskolalelkész, kisegítő lelkész így vélekedik a havonta legalább egy alkalommal vállalt önkéntes lemondásról, böjtről:

„Amikor hallom azt a kifejezést, hogy imaszövetség, akkor egy kicsit úgy érzem, hogy ez egy nagyon hivatalos dolog, talán túlságosan is. Mégis fontos, hogy ez ad keretet, de akár egy identitást is. Hiszen mi, a Pécsi Egyházmegye hívei együtt imádkozunk egy szövetségben. Összeszőjük az imádságunk szálait és közösen imádkozunk. Ehhez az imádsághoz kapcsolódik mindaz, amit az imaszövetség kér tőlünk, amit vállalunk, így például a böjtöt vagy a lemondást, amit havonta egyszer megteszünk. Ezzel erősítjük az imádságot, hiszen nem csak lélekkel, de a testünkkel is imádkozunk, ilyenkor lemondunk az ételről vagy valami másról. Ehhez kapcsolódik a szolgálat is, miszerint szolgáljuk a közösséget, amihez tartozunk és ugyanígy a plébániaközösségünket is, esetleg a kórházlelkészség munkáját. Valamint úgy is erősítjük a közösséget, hogy teszünk egymásért, az Istennel együtt cselekszünk, azáltal, hogy bekapcsolódunk az imádságba.

Amikor zsolozsmát imádkozuk, akkor bekapcsolódunk az egyház nagy közös imádságába. Ebben az imaszövetségben is ezt tehetjük."

Csóka Péter János OSPPE, pálos tartományfőnök a következőképp elmélkedik a hetente legalább negyedórányi szentségimádásról vagy szentírásolvasásról:

„Az imaszövetségben nagyon fontos a Szentírás olvasása és a szentségimádás, ez a két dolog, ez a két imaforma, ami a saját életünkben is nagyon lényeges. Hiszen Isten igéje táplál minket, és az Eucharisztia, a csúcs és a forrás, amiből táplálkozunk, amiből magát Krisztust kapjuk. Amikor az Oltáriszentség előtt időzünk egy szentségimádásban, akkor fokozottabban átéljük és megtapasztalhatjuk, hogy Jézus jelenlétében vagyunk. Arra szeretnék utalni ezzel a két imaformával kapcsolatban, hogy mi, akik az imaszövetség tagjai vagyunk, és így van egy feladatunk, arra vállalkoztunk, hogy közbenjárunk, imádkozunk másokért, nem szabad elfeledkezünk arról sem, hogy nekünk is töltődnünk kell. Mert nem tudjuk úgy végezni a szolgálatot, ha mindig csak adunk, ha mindig csak adunk. Oda kell menni Isten elé, Jézus Krisztus elé és táplálkozni Isten igéjéből azáltal, hogy olvassuk, befogadjuk, megemésztjük és a lelki élet részévé tesszük. Táplálkozunk az Eucharisztiából Jézus jelenlétében. Nem luxusidő, amikor úgy vagyunk az Úr előtt, úgy olvassuk a Szentírást, hogy „ez most csak nekem jó”.

Kell olyan is, ami nekem jó. Ha valaki szolgálni akar, akkor annak enni is kell."

Máger Róbert irodaigazgató-helyettes atya a következőt mondta a zarándokutakkal kapcsolatban:

„A Boldogasszony Imaszövetség esetében a tagok vállalják, hogy az Egyházmegye két nagy zarándoklatának egyikén részt vesznek, vagy abba valamilyen módon bekapcsolódnak. A Pécsi Egyházmegye két legkiemelkedőbb zarándok helye, búcsújáró helye, Máriagyűd és Báta, ez a két hely nagyon ősi búcsújáró hely, nagyon ősi kegyhely. Máriagyűdön a Boldogságos Szűzanya tisztelete bontakozott ki, Bátán pedig Magyarországon egyetlenként a szent vér tisztelete. Ez a két kegyhely katolikus keresztény hitünknek a két nagyon fontos pontjára is rámutat, az Eucharisztia fontosságára, illetve a Szűzanya tiszteletére. Amikor arra vállalkozunk, hogy ezekre a kegyhelyekre elmegyünk egyénileg vagy közösségileg, akkor a hitünket akarjuk növelni. Így az Eucharisztiába vetett hitünket, azt, hogy hisszük és valljuk, hogy az Oltáriszentségben az Úr Jézus saját testével és vérével táplál bennünket és a Mária-tiszteletet is erősíteni akarjuk önmagunkban.

Hisszük és valljuk, hogy Isten anyja, a Szűzanya, aki világra szülte az üdvözítőt, ma is közbenjár értünk, ma is bátorít és erősít bennünket.”

Amennyiben szeretne továbbra is velünk imádkozni, tagságát automatikusan meghosszabbítjuk. Amennyiben szeretne csatlakozni, szeretettel várjuk a tagok sorába. Részletek a Boldogasszony Imaszövetség honlapján.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 April
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Közelgő események

Férfitalálkozó :
Szekszárd -
2024. 04. 19. - 2024. 04. 19.
HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 04. 21. - 2024. 04. 21.
Lelki délutánok - Paks:
-
2024. 04. 21. - 2024. 04. 21.
Férfitalálkozó :
Paks -
2024. 04. 26. - 2024. 04. 26.
Férfitalálkozó :
Tamási -
2024. 05. 03. - 2024. 05. 03.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség