A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Az évközi harmincadik vasárnap evangéliumi szakaszán Nyúl Viktor pasztorális helynök atya elmélkedik, és ráirányítja figyelmünket arra, hogy szeressük felebarátunkat, mint önmagunkat, mert csak akkor tudjuk helyesen szeretni Istent.

"Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi harmincadik vasárnap evangéliumi részletét Máté evangéliumának huszonkettedik fejezetéből olvassuk (Mt 22,34-40). Az ószövetségi szentírásban több, mint hatszáz törvénnyel találkozunk, amelyeket a zsidó embereknek be kellett tartaniuk. Így érthető, hogy a törvénytudó ezzel a kérdéssel fordul Jézushoz:

Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? (Mt 22,36)

Jézus erre a szeretetparanccsal válaszol:

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mt 22,37-39)

Vagyis a szeretetparancs az, amely a legfontosabb: az Isten iránti szeretet, a felebaráti szeretet és az önmagunk iránti szeretet. XVI. Benedek pápa így fogalmazta meg: A szeretet egy, de különböző irányultságai vannak. A szeretet nem pusztán egy érzést, hanem egy döntést jelent, mely szerint jót akarok a másik embernek, önmagamat ajándékozom neki. Fontos és Szent II. János Pál pápa is hangsúlyozza: szemléljétek Jézus Krisztust! Isten szeretete Jézus Krisztusban mutatkozik meg, hiszen úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (vö. Jn 3,16). Isten előbb szeretett minket, mint mi Őt és elküldte a Fiát hozzánk, ahogy János evangélista írja. Első reakciónkkal ünnepeljük és adjunk hálát azért, hogy szeretve vagyunk és Isten minden embert ingyenesen, feltétel nélkül szeret. Ezt követi az, hogy válaszoljunk Isten szeretetére. Varga László, kaposvári megyéspüspök atya egyik könyvében háromlábú székhez hasonlítja az Isten, a felebarát és az önmagunk iránti szeretetet. Mind a három irányultságra szükség van a szeretet kapcsán, hiszen nem tudjuk helyesen szeretni Istent, ha nem szeretjük felebarátunkat és önmagunkat. János első levelében írja: aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Tehát, Istent akkor tudjuk helyesen szeretni, ha szeretjük felebarátunkat és önmagunkat is. Ugyanakkor felebarátunkat is akkor tudjuk helyesen szeretni, ha szeretjük Istent és önmagunkat. A keresztény szeretet Krisztus-központú, vagyis azért szeretem a másikat, mert Jézus Krisztus jelen van benne és arra kér, hogy szeressünk mindenkit. Ezt jelenti Jézus szeretetével szeretni. De ki az én felebarátom? Az, aki épp mellettem van, őt kell szeretnem Jézussal és Jézusért.

Önmagunkat is csak akkor tudjuk helyesen szeretni, ha szeretjük Istent és felebarátunkat is. Önmagunk helyes szeretete önmagunk elfogadását jelenti. Ha el tudjuk fogadni és igent tudunk mondani önmagunkra, akkor tudunk igent mondani és elfogadni a másik embert is.

Ünnepeljük, hogy Isten bennünket is megalkotott! Adjunk hálát azért, hogy élhetünk! Köszönjük meg az élet ajándékát neki! Adjunk hálát a környezetünkért is, mert önmagunkat, felebarátunkat és Istent szeretni, ugyanannak a szeretetnek három megnyilvánulási módja. A szeretetet Jézus Krisztus mutatja meg nekünk. Szeretni azt jelenti, hogy ajándékká válunk.

Életünk akkor lesz boldog, ha két pilléren nyugszik. Egyrészt tudjuk, hogy szeretve vagyunk, Isten feltétel nélkül szeret mindannyiunkat. Másrészt tudjuk, hogy képesek vagyunk szeretni! Ferenc pápa így fogalmaz: a halotti leplen nincsen zseb, semmit sem lehet beletenni és magunkkal vinni. Csak az marad meg a halál után az örök életre, amit szeretettel teszünk.

A szentírási szakasz örömhíre (Mt 22,34-40), hogy Isten mindannyiunkat szeret és meghív, hogy életünket a szeretetparancs szerint éljük, formáljuk, szeretve Istent, embertársainkat, meglátva bennük a testvért – ahogy Ferenc pápa is bátorít bennünket - és szeretve önmagunkat.

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben ünnepeljük Isten szeretetét, aki gyógyít és határozzuk el, hogy erre a szeretetre szeretettel válaszolunk!"

Mt 22,34-40

34Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréjegyűltek. 35Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: 36„Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?” 37Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 May
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 26. - 2024. 05. 26.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség