Július 16-án a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban beiktatták a Győri Egyházmegye új főpásztorát, Veres Andrást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, akit Ferenc pápa a szombathelyi püspöki székből helyezett át a Győri Egyházmegye élére.

Az ünnepélyes beiktatásra a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén került sor. A szentmisén jelen voltak Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa, Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Pintér Gábor érsek, apostoli nuncius, Ternyák Csaba egri érsek, Seregély István nyugalmazott érsek, Beer Miklós váci megyéspüspök, Bosák Nándor nyugalmazott püspök, Majnek Antal munkácsi megyéspüspök, Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, Udvardy György pécsi megyéspüspök, Várszegi Asztrik pannonhalmi püspök-főapát, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, Ägidius Zsifkovics kismartoni megyéspüspök, Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök, Varga Lajos váci segédpüspök, valamint többek között Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Salamon László alkotmánybíró, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár, Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár, Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és Hölvényi György európai parlamenti képviselő.

A hívek már reggel nyolc órától érkeztek a győri Káptalandombra, ahol kivetítőn keresztül kapcsolódtak be a liturgiába azok, akik nem tudtak bemenni a székesegyházba.

Az ünnepi szentmise elején Alberto Bottari de Castello köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, a Szentatya nevében jött el Győrbe, hogy köszönetet mondjon Pápai Lajosnak az egyházmegyéért 25 éven át végzett áldozatos munkájáért, és elhozza az új megyéspüspök kinevezését. A nuncius ezt követően felolvasta Ferenc pápa kinevezési bullájának első sorát latinul, a teljes szöveget pedig Marics István városplébános, a Győri Egyházmegye püspöki irodaigazgatója olvasta fel magyarul.

Screen Shot 2016 07 16 at 6.00.15 PM

Az ünnepélyes okmány kihirdetését követően Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa az Apostoli Szentszék megbízottjaként átadta a pásztorbotot Veres Andrásnak.

Ezután Pápai Lajos nyugalomba vonuló megyéspüspök szólt az egybegyűltekhez. Felelevenítette, hogy II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt nevezte ki a Győri Egyházmegye élére, és idén április 27-én együtt adhatott hálát az egyházmegye híveivel az elmúlt negyedszázadért. Megyéspüspöki szolgálatát közvetlenül a rendszerváltozás után kezdte, amikor sok új lehetőség nyílt az egyház számára. Ezeket igyekeztek jól felhasználni – mondta el a leköszönő főpásztor, majd köszönetet mondott az együttműködésért, a támogatásért, a szeretetért, amit kapott szolgálata során.

 

„Amit elértünk, az mindnyájunk közös eredménye" – hangsúlyozta Pápai Lajos, majd ahogy áprilisban, püspöki jubileumán, ismét bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott. Pápai Lajos végül köszöntötte utódát, Veres Andrást.

Screen Shot 2016 07 16 at 6.06.45 PM

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Udvardy György pécsi megyéspüspök, az MKPK alelnöke mondott köszönetet Pápai Lajosnak és Isten áldását kérte életére. Az új győri püspöknek azt kívánta, őrizze meg szívében a készséges lelkületet, mely eddig is jellemezte egyházi szolgálatát, híveivel és papjaival Krisztusban ismerjék fel a közös szolgálatot, hogy így a püspök az új feladatot örömmel tudja végezni a lelkek javára.

A Győri Egyházmegye papsága és hívei nevében Németh László általános püspöki helynök fejezte ki háláját Pápai Lajos felé és köszöntötte a Győri Egyházmegye új főpásztorát. „Pápai Lajos az Úr Jézus ajkáról eltanult szóval vezetett és biztatott minket: Kövess, kövessetek engem!" – emlékeztetett Németh László, majd az egyházmegye közösségének bizalmáról biztosította Veres Andrást, kérve őt, vezessen ő is jelmondatához híven az Úr Jézus Krisztushoz.

Ezután a Győri Egyházmegye papjai kézfogással köszöntötték új főpásztorukat és újították meg felé engedelmességi fogadalmukat.
Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka a Győri Egyházmegye új püspöke, Veres Andás volt.

„A győri püspöki székbe való beiktatásom napján mindenekelőtt a gondviselő Istenhez száll imádságom" – kezdte szentbeszédét az új főpásztor, majd elmondta, néhány nap múlva ünnepelheti pappá szentelése 30. évfordulóját, és kiemelte: élete legszebb és legnagyobb ajándéka, hogy pap lehet.

Az isteni gondviselésbe vetett hittel és bizalommal kezdem el most szolgálatomat a Győri Egyházmegyében – fogalmazott Veres András, és hozzátette, bátran lát a munkához, hiszen tudja, az isteni segítség mellett az emberek támogatására is számíthat.

A paptestvérekhez szólva az új főpásztor rámutatott: rendkívüli kegyelem, ugyanakkor felelősség is a Krisztus papságában való részesülés. De ez a felelősség az egyházban közös: a lelkipásztoroknak külön-külön, ugyanakkor együtt is a legfőbb pásztorhoz, Krisztushoz kell igazodniuk. És a megyéspüspök arra kap megbízatást, hogy ezt a közös felelősséget egybehangolja, koordinálja. Veres András hangsúlyozta, teljes bizalommal fordul mindenki felé, és mindenkire feltétel nélkül számít.

Screen Shot 2016 07 16 at 6.00.44 PMAz új győri püspök a szerzetesekhez és az elkötelezett világiakhoz szólva szintén azt a reményét fejezte ki, hogy eredményesen tudnak majd együtt dolgozni a lelkipásztori, a hivatali, az oktatás- és karitászmunka szervezésében és végzésében.

Veres András kiemelte, az egyházmegye területén működő egyetemekre és a teológiai tanárokra is számít – ugyanúgy a papképzésben, mint az egyetemi hallgatók és oktatók pasztorációjának területén.

Számítok a hitoktatók, a katolikus iskolák tanárai és óvónői lelkes és áldozatos szolgálatára is. Az iskolai hitoktatás lehetőségével jól kell élnünk – folytatta az új püspök. – Érezzük megtiszteltetésnek a bizalmat, amit a szülők kifejeznek irányunkba. És ezáltal részt vehetünk a jövő nemzedékének szellemi és lelki formálásában. Ez nemcsak az egyén, a vallásos családok vagy az egyház, hanem az egész magyar társadalom javát is szolgálja.

Ezt követően a családpasztorációról szólt Veres András, annak fontosságára irányítva a figyelmet. Kiemelte: az egyház egész lelkipásztori munkájának fokozottan a család felé kell fordulnia – hiszen, ha ezt sikerül megvalósítani, akkor a hitoktatás és fiatalokkal való törődés is megfelelő hangsúlyt kap. És akkor egyre közelebb kerülünk a Ferenc pápa által meghatározott célhoz: a plébánia legyen a családok családja.

Az egyház akkor tölti be jól a földi hivatását, ha a társadalmi élet minden területén érződik a hívő emberek jelenléte és az evangéliumi értékrend érvényesülése. Ez közös célunk – Isten országát kell építenünk minden politikai és kulturális berendezkedésben – mutatott rá szentbeszédében a főpásztor, és hangsúlyozta: nem lehetünk restek, gyengék vagy megalkuvók a nem keresztény világ kihívásai előtt. A hívő ember minden jószándékú emberrel összefogva fáradhatatlanul törekszik minden ember közös javát szolgálni.

Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén arra kérem mindnyájunk édesanyját – zárta prédikációját beiktatása ünnepén Veres András –, hogy esdje ki számunkra Istennél hitünk és az egyház melletti elköteleződésünk megerősödését.

Végül Szent László és Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárását kérve a hívek imádságába és a Szűzanya oltalmába ajánlotta szolgálatát az új győri püspök.

Screen Shot 2016 07 16 at 6.12.01 PM

A szentmise végén a jelenlévők együtt imádkozták az irgalmasság szentévére íródott imádságot a főpásztorral. Majd az asszisztencia átvonult a Könnyező Szűzanya oltárához és Veres András püspök vezetésével a Szűzanya oltalmát kérték.

Veres András az 1001-ben alapított Győri Egyházmegye 78. püspöke. Jelmondata: „Adduxit eum ad Jesum" – „Elvitte őt Jézushoz" (Jn 1,41).

Beiktatása alkalmából Veres András háromszáz hajléktalant vendégelt meg a likócsi hajléktalanszállón. Üzenetét és üdvözletét Németh László püspöki helynök adta át a szegényeknek.

Fotó: Lambert Attila
Borsodi Henrietta/Magyar Kurír

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 április
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 04. 21. - 2024. 04. 21.
Lelki délutánok - Paks:
-
2024. 04. 21. - 2024. 04. 21.
Férfitalálkozó :
Paks -
2024. 04. 26. - 2024. 04. 26.
Férfitalálkozó :
Tamási -
2024. 05. 03. - 2024. 05. 03.
Egyházmegyei szabadegyetem 2024/3:
-
2024. 05. 08. - 2024. 05. 08.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség