2017. június 17-én ünnepi szentmise keretében pap- és diakónusszentelés lesz a pécsi Székesegyházban. A jelenleg Pécs-Gyárvárosban diakónusként szolgáló Sas Norbertet pappá, Fekete Zoltánt diakónussá, azaz szerpappá szenteli Udvardy György pécsi megyéspüspök.

gyalogejjel BK

A szentelést megelőző nap délutánján, június 16-án, pénteken a szentelendőkért az egyházmegye hívei imádsággal, énekkel kísért zarándoklaton vehetnek részt. A hagyományos zarándoklat a mecseknádasdi Árpád-kori Szent István-kápolnától 17.00 órakor indul Püspökszentlászlóra. Várhatóan 20.00 óra körül érnek a zarándokok Püspökszentlászlóra, ahol Udvardy György főpásztor szentmisét celebrál. Az éjszakai gyalogos zarándoklat a szentmise után folytatódik Pécsre.

A szentelés napjának reggelén Pécs-Gyárvárosból is imával és énekkel kísért zarándoklat indul. Reggel 7.30-kor a gyárvárosi Serra közösség hívja imára a zarándokokat, akik a Zsolnay Vilmos úton haladva a Búza téren át közelítik meg a Király utcát, ezt követően keresztülmennek a Széchenyi téren, végül a Janus Pannonius utcán át érnek a Székesegyházhoz. A gyárvárosi plébániától induló zarándoklathoz bárhol csatlakozhatnak a hívek.

A zarándoklat célja, hogy a résztvevők imáik mellett az úton megtapasztalt élményeiket is a hivatásokért ajánlják.

Szombaton, június 17-én délelőtt 10.00 órakor Udvardy György pécsi megyéspüspök ünnepi szentmise keretében szenteli pappá Sas Norbertet és diakónussá Fekete Zoltánt.

 

19960 Sas NorbertSas Norbert

1992. október 11-én született Mohácson. Szülei negyedik gyermekeként látta meg a napvilágot, és katolikus családban nevelkedett.
Általános iskolai tanulmányait a Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában végezte, ahol hitoktatásban is részesült. Érettségijét a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban szerezte.
Kisgyermek korától kezdve rendszeresen ministrált a lánycsóki templomban, ami meghatározta az életét és gondolkodását. Papi hivatásának megszületésében hatással voltak rá a lánycsóki plébánián szolgáló papok. Gimnáziumi tanulmányai alatt megerősödött benne a hivatás gondolata.
Tizennyolc évesen, az érettségi után felvételét kérte a Pécsi Egyházmegye papnövendékei közé, a sikeres felvételi után Udvardy György pécsi megyéspüspök teológiai tanulmányainak elvégzésére Esztergomba, az Érseki Papnevelő Intézetbe küldte.
Főpásztora 2016. június 18-án szerpappá szentelte. Diakónusi gyakorlatát az elmúlt félévben Pécsett, a gyárvárosi plébánián töltötte.

Szentelési jelmondata:
„Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével." (Gal 6,14)

Újmiséit a következő időpontokban és helyeken mutatja be:
Június 18. 16.00 Lánycsók, Nagyboldogasszony-templom
Június 24. 16.00 Pécs-Gyárváros, Munkás Szt. József-templom

 

51758 Fekete ZoltanFekete Zoltán

1986. május 23-án született Szekszárdon. Németkéren nőtt fel, római katolikus, vallását gyakorló család gyermekeként.
Az általános iskolát Németkéren, a középiskolát Pakson végezte el, majd ezután diplomát szerzett turizmus-vendéglátás szakon, Székesfehérváron. Egy évig recepciósként dolgozott, ekkor már aktívabb volt vallása gyakorlásában. Gyakran imádkozott kilencedeket, járult szentségekhez, valamint katolikus ifjúsági közösségbe is járt. A családi környezetből kiszakadva látta, hogy az emberek a világban mennyire Istentől eltávolodva élnek. Egyre jobban vonzotta a gondolat, hogy Jézus szolgálatába álljon – a lelkek megmentésére. Ez idő alatt hallotta meg az Úr hívását, amelyre azonnal igennel válaszolt.
2012-ben adta be jelentkezését Udvardy György megyéspüspöknek, aki felvette őt a Pécsi Egyházmegye papnövendékei közé. Budapesten végezte teológiai tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Szentelési jelmondata:
„Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong Üdvözítő Istenemben!" (Lk 1, 46-47)

 

A papszentelési misében hagyományosan a főpásztorral együtt miséznek az adott évben jubiláló atyák. Az idei esztendőben ünnepli pappá szentelésének

55. évfordulóját
Márton István c. apát, tb. esperes, ny. plébános
Botfai Levente pálos házfőnök, templomigazgató

40. évfordulóját
Erb József c. prépost, tb. esperes, plébános
Horváth Imre plébános

25. évfordulóját
Kincses Tibor ny. plébános
Pásztor Gábor ny. plébános
Pekker Mátyás Barna ker. jegyző, plébános
Ravasz Csaba plébános

Imádkozzunk együtt papjainkért és a szentelendőkért!

 

Ima a szentelendőkért

Úr Jézus Krisztus, az Atyának Fia, örök Főpap, te hívtad őket szolgálatodba. Te szóltál hozzájuk: Kövess engem! Saját papságoddal akarod megajándékozni őket. A Te nevedben, a Te küldetésedben, Lelked erejében kell majd elmenniük és gyümölcsöt hozniuk.
Add, hogy legyenek vidámak és bátrak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, kitartók és dolgosak, szerények és nagylelkűek. Adj nekik nagy szeretetet Irántad. Te élj bennük, légy szívük középpontja és életük egyedüli törvénye. Veled és Benned imádkozzanak.
Mindenekelőtt pedig add meg nekik már most a Te papi lelkületed: az áldozat, a bátorság lelkületét, hogy hirdessék igazságodat, kegyelmedet, és a szeretet sohasem fáradó lelkületét az emberek iránt, akikért Te a kereszten meghaltál.
Add, hogy szolgáid a Te erődben célhoz érjenek, rád találjanak, és mint papok szolgálhassanak. Hálából pedig szívüket adják Neked és mindazokat a lelkeket, akiket örök szereteted országába juttatnak.
Ámen.

(Karl Rahner nyomán)

Szentmise közvetítések banner v2

 

2023 május
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Papszülők találkozója:
Dóm Kőtár, Pécs -
2023. 05. 31. - 2023. 05. 31.
Pedagógusnap:
Szent Mór Iskolaközpont -
2023. 06. 02. - 2023. 06. 02.
Szentháromság búcsú:
Sellye -
2023. 06. 04. - 2023. 06. 04.
Eucharisztikus keresztút és szentmise:
Báta -
2023. 06. 08. - 2023. 06. 08.
A természetes közösségfejlődés:
Magtár Látogatóközpont, Pécs -
2023. 06. 10. - 2023. 06. 10.

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség