Szent II. János Pál pápa 2002-ben kezdeményezte, hogy Jézus Szentséges Szívének ünnepén az Egyház világszerte imádkozzon a papok megszentelődéséért. Idén június 8-án kérjük kiemelten az Atyát a papi hivatás megerősödéséért, megújulásáért.

papizarandoklat martiagyud web 20180522 33Ez az ünnep alkalmat ad arra, hogy a lelkipásztorok megálljanak az Úr jelenlétében, visszaemlékezzenek a Vele való találkozásra és erőt merítsenek küldetésükhöz Isten népének szolgálatában, valamint a híveknek a figyelmét papjaik felé fordítja, hogy imáikkal támogassák az egyházközségek vezetőit. Ferenc pápa szerint az atyák mindnyájan megtapasztalták az életükben valamilyen módon a találkozást Krisztussal, és mindegyikük vissza tud erre emlékezni lelkében, vissza tud térni ahhoz az örömhöz, amikor „megérezte magán Jézus tekintetét”. Az első tanítványok is átélték Jézus barátságának örömét, amely örökre megváltoztatta az életüket. Mégis, miután megjövendölte kereszthalálát, a lelkükre homály ereszkedett, és útjuk nehezebbé vált. Követésének lángoló vágya, a Mester által meghirdetett Isten országának álma, a misszió első gyümölcsei szembekerülnek ma is a kemény és érthetetlen valósággal, amelyben megremeg a reménységük, a bennük levő kétely megnő, és azzal fenyeget, hogy alábbhagy az Evangélium hirdetésének öröme. Ez mindig megtörténhet, a pap életében is. A kezdeti találkozás kedves emléke, Jézus követésének öröme és az apostoli szolgálat buzgósága, amit esetleg hosszú évek óta és nem mindig könnyű helyzetekben végez valaki, fáradtságot, elbátortalanodást okozhatnak. Ám éppen ezekben a pillanatokban az Úr, aki soha nem feledkezik meg gyermekei életéről, arra hív bennünket, hogy vele együtt menjünk fel a hegyre, ahova egykor Pétert, Jakabot és Jánost hívta, hogy előttük végbemenjen színeváltozása. A mindennapok nehézségeiben arra van szüksége mindenkinek, különösen a lelkipásztoroknak, hogy megváltoztasson bennünket a mindig új találkozás az Úrral, aki meghívott minket.

mission day mohacs web 20180519 34 BK

 

A Pécsi Egyházmegyében nemrég megalakult hivatásgondozó referatúra tevékenysége éppen ezen az úton segíti azokat, akik a papi hivatásra készülnek. Ahogy Dallos Tamás referens atya elmondta, a referatúra feladata elsősorban az, hogy összefogja azokat a papnövendékeket, akik több hazai és külföldi szemináriumban tanulnak. Emellett tervszerűen foglalkoznak azokkal a fiatalokkal, akiket Isten hívó szava megszólít. Hiszen minden meghívás misztérium, titok. A referatúra a papi hivatás megismerését célzó programokkal szeretné segíteni azokat fiatalokat, akiknek a szíve mélyén ott lappang Isten papságra hívó szava. Könnyebb igent mondani a hívásra, ha a fiatal (vagy idősebb jelölt) megismeri azt az életállapotot, amire meghívást kap. A hivatásgondozó referatúra tevékenységével hamarosan oldalunkon is bővebben megismerkedhetnek az érdeklődők.

 

 

IMÁDSÁG A PAPOKÉRT

Úr Jézus Krisztus, néped örök Főpapja, a pásztorok és a nyáj Pásztora, szolgáid Mestere és Barátja, papjaidért könyörgünk Hozzád!
Ébreszd fel Egyházadban apostolaid szellemét, hogy néped növekedjék számban és érdemekben. Küldj munkásokat aratásodba és tedd őket szereteted tanúivá. Vezesd be elhivatottjaidat mind mélyebben igazságaidba. Öltöztesd igazságba küldötteidet és irányítsd őket Szentlelkeddel a helyes úton. Tedd őket a szentségek méltó kiszolgáltatóivá. Töltsd el őket jósággal és atyai gonddal a rájuk bízott közösségek, híveik iránt. Kapcsold össze szolgáidat egymással és közösségeikkel békességben és testvéri közösségben. Adj szívükbe elhivatottságot Isten dicsőségéért és a lelkek üdvösségéért. Bátorítsd őket munkájukban, vigasztald őket magányukban és töltsd el őket szeretettel a kereszt iránt.
Add, hogy életükkel és szavukkal legyenek hűséges szolgáid és szent titkaid hirdetői. Haláluk óráján légy irgalmas bírájuk és vedd föl őket mennyei örömödbe.

Ámen.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 26. - 2024. 05. 26.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség