A 2019-es európai Év Fája versenyen a legtöbb szavazatot a havihegyi templom bejárata előtt álló mandulafa kapta. A fa motívumról és a mandulafa szentírásban megjelenő szimbolikájáról Nyúl Viktor pasztorális helynök gondolatait közöljük.

A Bibliában a fa motívum több helyen megjelenik, kezdve a Teremtés könyvének az elején, amikor egy jelképes történetben a szentíró elmondja, hogy Isten hat nap alatt teremti meg a világot és a hetedik nap megpihen. Itt olvashatunk arról, hogy Isten a növényvilágot is megteremti, köztük a fákat is. A fa Isten ajándéka, a teremtés része. Felhívja a figyelmünket arra, hogy Isten a semmiből alkotta és jónak teremtette meg a világot, tehát a fa mindenek előtt a teremtés szépségét hirdeti. Ugyanígy, a Teremtés könyvének elején olvashatunk arról is, hogy a jó és rossz tudásának fájáról szakítja le a tiltott gyümölcsöt Éva, és ad belőle Ádámnak is. A bűnbeesés fájává válik az egyik fa, és ezáltal egy jelképes történeten keresztül a Biblia arról tanít, hogy a jónak megteremtett világba hogyan lép be a sátán által, az ember bűnbe esése által a bűn, a rossz. A fa ezt is jelképezi.

Ugyanakkor a keresztfáról is kell ejtenünk néhány szót. Jézus Krisztus a keresztfán váltotta meg a világot. Az egyik szentíró mondja: a bűn a fa által, a fán keresztül jött a világba és Jézus a keresztfán meghalva vált meg bennünket, szabadít fel a bűntől. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, olvassuk János evangéliumának harmadik fejezetében. A fa tehát a remény fája is, hogy Isten szeretete nagyobb minden bűnünknél. A keresztfa Isten szeretetéről, jóságáról, az irgalom erejéről, győzelméről tanít. Végül a Jelenések könyvében, a Biblia utolsó könyvének utolsó oldalain találhatjuk azt is, hogy a mennyei Jeruzsálemben, amely a megdicsőült egyházat jelképezi, Isten és a Bárány trónusából az élet folyója forrásozik. Mellette az élet fája áll, és minden hónapban gyümölcsöt terem. Ez egy nagyon szép motívum, kifejezi Isten és ember közösségét. Isten szeretetének győzelmét, amely legyőzi a bűnt és az embert meghívja az örök életre. Az élet fája így tehát az örök életnek is a szimbóluma, amelyre Isten meghív minden embert. A Jelenések könyvének szép leírása kapcsán felcsillan az is, hogy meglátjuk majd Isten arcát és Isten velünk fog lakni, az Istennel való bensőséges egység, az örök élet, az élet győzelmének szimbólumává válik az életfa. Isten írásba foglalt szavának csúcspontján, Jézus Krisztus halálában és feltámadásában, valamint a Jelenések könyvének végén, a szentírás végén is megjelenik a fa mint motívum, hirdetve azt, hogy vigyáznunk kell a teremtett világra. Arra, mint ajándék tekintsünk, amit Istentől kaptunk, óvjuk, vigyázzunk rá, hirdetve a bűn fájdalmát is, hogy van bűn, van rossz is, ami ellen küzdenünk kell. Hirdeti a fa, a megváltás fája Jézus Krisztus győzelmét a bűn fölött, a rossz fölött. S ez a remény nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk ajándékozott Szentlélek által, ahogy a Rómaiaknak írt levél ötödik fejezetében is olvashatjuk. Hirdeti a fa motívum az örök élet valóságát, reményét, amelyre Isten mindannyiunkat meghív.

mandulafa 01

Nagyon érdekes, hogy Jézus is beszél a fáról. Lukács és Máté evangéliumában beszél arról, hogy a jó fa jó gyümölcsöt, a rossz fa rossz gyümölcsöt hoz. Vagyis ez figyelmeztet arra, hogy éljünk felelős életet, ahogy Jézus bátorít, hogy gyümölcsöző legyen az életünk. Lukács evangéliumának hatodik fejezetében a terméketlen fügefáról is olvasunk, amely nem hoz gyümölcsöt, a szőlősgazda ki akarja vágni, de a vincellér azt mondja: hagyd meg, még körülásom, megtrágyázom, hátha hoz gyümölcsöt. A gyümölcsöt hozó fa jelképezi tehát az embert, akinek a megtérés gyümölcseit kell érlelnie. Különösen nagyböjtben nagyon aktuális ez a felhívás, bár a megtérés mindig időszerű. A megtérés, ami a bűnbánatot, az Istenre tekintést, az életünk Isten szeretetparancsa szerinti rendezését jelenti. A fa a bűnbánatra, az irgalmasság és a szeretet cselekedeteinek gyakorlására, vagyis a gyümölcsöző, értéket teremtő, szeretettel megtöltött emberéletre is felhívja a figyelmet. Tehát a fa motívuma végigkíséri a Bibliát, és üzenet számunkra.

Ezért nagyon izgalmas, hogy az év fája Európában a pécsi Havihegyen található mandulafa, amely egy katolikus templom mellett áll. A Havas Boldogasszony tiszteletére állított templom mellett kívánták őseink ezt a fát elültetni, amely arra hív bennünket, hogy Pécs városának, a Pécsi Egyházmegyének, Magyarországnak, Európának és az egész világnak a virágzás üzenetét közvetítsük: legyünk virágzó életű emberek! A szeretet, az irgalmasság gyümölcseit hozó emberek, akik vigyáznak a teremtett világra, akik egymásra testvérként tekintenek, nyitottak és befogadóak minden ember felé, és akik őrzik az Isten szavát, az Istenbe vetett hitet. A mandulafa Jeremiás könyvének első fejezetében is megjelenik a szentírásban. Jeremiástól kérdezi Isten: „Mit látsz? Virágzó mandulafát látok.” „Én is így virrasztok szavam fölött, hogy azt megcselekedjem” – mondja Isten. Nagyon nehéz időszakban hangzott el ez a prófétai szó, a babiloni fogság előtti években, amikor a zsidó nép egy nagy próbatétel előtt állt, és megtapasztalta azt, hogy Isten gondoskodik, Isten a népe mellett van, szereti a népét, hűséges hozzá. Egy héber szójáték is ez, a mandulafa héberül a virrasztásra utal, a figyelmes őrzésre. A mandulafa azért a virrasztó fa, mert a legkorábban virágzó fa. Isten, aki virraszt, őrködik a szava fölött, aki hűségesen betartja a szavát. Ez a virrasztó fa, virágzó mandulafa itt Pécsett azt is hirdeti nekünk, hogy őrizzük Isten szavát. Aki szeret engem, mondja Jézus János evangéliumában, „megőrzi az én szavamat”. Vagyis őrizni Isten szavát azt jelenti, hogy olvassuk, szeretjük Isten szavát és rábízzuk magunkat, az alapján éljük az életünket és így gyümölcsöt hozó életet élő keresztények leszünk, akik nyitottak más kultúrák, más emberek felé, Jézus Krisztus minden embert és a teljes embert megváltó szeretetét felmutatva mindenkinek. Ez a virágzó mandulafa ennek a jó hírnek legyen hírnöke az egyházmegyénk, Magyarország, Európa és az egész világ felé.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 február
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Közelgő események

Férfitalálkozó :
Paks -
2024. 02. 23. - 2024. 02. 23.
HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 02. 25. - 2024. 02. 25.
Egyházmegyei szabadegyetem 2024/1:
-
2024. 02. 28. - 2024. 02. 28.
Férfitalálkozó :
Tamási -
2024. 03. 01. - 2024. 03. 01.
Férfitalálkozó :
Dombóvár -
2024. 03. 08. - 2024. 03. 08.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség