Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó a járványügyi korlátozások részleges feloldásával kapcsolatban az alábbi intézkedéseket hozta.

A rendelkezésekről szóló pdf letöltése.

Összhangban Magyarország Kormányának 168/2020. (IV.30.) Korm. rendeletével és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. május 1-jén kiadott közleményével, a koronavírus-járvány hazánkba történt betörése után a további fertőzések elkerülése érdekében meghozott korlátozásokat részlegesen feloldva, a Pécsi Egyházmegyében a mai nappal az alábbi rendelkezéseket léptetem életbe.  

1. Templomainkban

- A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen fontosak, ezért az eddigiek szerint lesznek nyitva, de továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni.

- A szenteltvíztartók legyenek mindenhol üresek. Bátorítsuk a híveket, hogy vigyenek haza otthonaikba szenteltvizet, melyet a sekrestyékben kérhetnek.

 - Kerülni kell a közvetlen érintkezés (bőrkontaktus, túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés) minden formáját, s lehetőség szerint a készpénzhasználatot.

 - A templomban tartózkodók kötelesek szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni (kivéve liturgia közben a celebránst és a kántort), s megtartani a két méter szociális távolságot.

- Csak azok a templomok tarthatnak nyitva, ahol gondoskodni tudnak az emberek által gyakran érintett felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok, stb.) tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről, minél rövidebb időközökkel, s ahol a belépőknek kézfertőtlenítési lehetőség áll rendelkezésére (a bejáratoknál mindenképpen).

2. Nyilvános szentmisék

- Nyilvános vasárnapi szentmise hívek részvételével elsősorban szabadtéren tartható, amelyen csak 65 év alattiak vehetnek részt.

- Ahol szabadtéri mise nem lehetséges, s a hívek nagy száma miatt a templomban nem tartható meg a legalább két méter szociális távolság a jelenlévők között, a vasárnapi misét továbbra is nép nélkül kell bemutatni. A szentmise után vagy más alkalmas időpontban a templomban vagy a templom előtt lehet áldoztatni.

- A szabadtéri szentmisén és az áldoztatáskor is a résztvevők kötelesek megtartani egymástól a két méter szociális távolságot, az egy háztartásban élők kivételével.

- Amennyiben a szabadtéri misén résztvevők szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselnek, tartható énekes szentmise. Különben csak csendes mise bemutatása engedélyezett.

- Ahol igény mutatkozik rá, s a mise előtt-után a fertőtlenítő takarítást meg tudják oldani, hétköznapokon tartható nyilvános szentmise a hívek részvételével a templomban, amelyen csak 65 év alattiak vehetnek részt. Ez esetben fokozottan ügyelni kell a jelenlévők közötti két méter szociális távolságra, továbbá a szájat és orrot eltakaró eszköz használatára. Hétköznap nyilvános formában csak csendes szentmise tartható.

 - Kivételes esetben, elsősorban vidéken, ahol a hívek kis létszáma és egyéb körülmények miatt a hétköznapi szentmisékre vonatkozó fenti feltételek hétvégén is maradéktalanul teljesíthetők, vasárnap is tartható szentmise a templomban, de csak csendes formában.

- A szentmiséken továbbra is kérjük a kézfogás, ill. a nyelvre és két szín alatti áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét. További rendelkezésig ez az áldoztatás egyetlen lehetséges módja.

- Az áldoztató (klerikus vagy világi) köteles közvetlen az áldoztatás megkezdése előtt és annak befejezése után alaposan fertőtleníteni kezét. Az áldoztatás ideje alatt köteles minden áldoztató védőmaszkot viselni.

- A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba vagy perselyekbe a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk fel a hívek figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják adományukat vagy más célú támogatásukat.

- A fentiek betartatásáért a plébános vagy templomigazgató a felelős. Amennyiben úgy látja, hogy egy adott helyen nem garantálható a járványügyi szabályok maradéktalan betartása, dönthet a nyilvános szentmisék további szüneteltetése mellett. Erről elektronikus levélben feltétlenül értesítse a Püspöki Irodát.

 - A 65 év feletti vagy krónikus betegséggel küzdő paptestvérek nem kötelezhetők nyilvános szentmise bemutatására. Amennyiben mégis nyilvánosan miséznek, ne áldoztassanak, hanem vegyék igénybe a diakónus vagy a megbízással rendelkező rendkívüli áldoztató segítségét.

- Kérem a fiatalabb paptestvéreket, készséggel segítsék idős és beteg társaikat, különösen a vasárnapi szentmisék, a temetések és a betegellátás szolgálatában. Ha megoldható, tegyük lehetővé, hogy a hívő nép ezeken a plébániákon is vasárnaponként legalább egy helyen ünnepelhesse az Eucharisztiát.

- Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegye területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.) továbbra is érvényben hagyom. Kérem, hogy a koruk vagy betegségük miatt veszélyeztetett hívek éljenek e lehetőséggel, és továbbra is maradjanak otthon.

- Az otthon maradottak igyekezzenek több időt tölteni imádsággal egyénileg vagy szűk családi körben (CIC 1248. kán. 2. §.), s a közszolgálati médián keresztül bekapcsolódni a szentmise ünneplésébe.  A Pécsi Egyházmegye továbbra is naponta élő internetes szentmise-közvetítést biztosít weboldalán, YouTube csatornáján és Facebook oldalán. 

3. Egyéb szertartások

- Tekintettel a fennálló járványügyi helyzetre továbbra is érvényben hagyom az általános feloldozás megadásának lehetőségét (CIC 961–963. k.). A fülgyónásra vonatkozóan kérem, hogy a hívek gyóntatása ne történjen gyóntatószékben. Ehelyett egy erre alkalmas, nagyobb helyiségben vagy szabadtéren kerüljön rá sor.  Ezesetben is ügyelni kell a megfelelő távolságra, továbbá a szájat és orrot eltakaró eszköz használatára (gyónó és gyóntató részéről egyaránt).

 - A keresztelést, amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, szűk körben (szülők és keresztszülők jelenlétében) végezzük, betartva a fenti előírásokat.

 - Az ünnepélyes esküvőket lehetőség szerint tegyék át későbbi időpontra. Egyébiránt a házasságkötést rendkívüli óvatossággal, a fenti szabályok maradéktalan betartásával, szűk körben (tanúk és szülők jelenlétében) ünnepeljék a templomban.

 - Ünnepélyes elsőáldozás és bérmálás további rendelkezésig nem tartható.

 - A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én megjelent rendelkezéséhez kiadott liturgikus mellékletet.

- A temetést továbbra is egyszerű formában és röviden végezzük a sírnál, a ravatalozó mellőzésével. A résztvevőket figyelmeztessük a megfelelő távolság és a szükséges óvintézkedések megtartására.

 - Pap távollétében tartott vasárnapi igeliturgia a szentmiséhez hasonló feltételekkel tartható meg.

- Minden nyilvános, templomban tartott közösségi imádságra (rózsafüzér, litánia, szentségimádás stb.) a hétköznapi szentmisénél leírtak az irányadók (megfelelő távolság tartása, szájat és orrot eltakaró eszköz használata, éneklés mellőzése).

- Csoportos zarándoklatok, imatalálkozók, körmenetek további rendelkezésig nem tarthatók.

 - Kérek mindenkit, hogy elsősorban saját lakóhelyének plébániáján vegyen részt a szentmisén.

- Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a búcsújáróhelyek vasárnapi szentmiséin csak a helyi hívek vehetnek részt.

A fentiek további rendelkezésig érvényesek.  Kérem a Paptestvéreket, a lehető legtöbb fórumon hívják fel a hívek figyelmét e változásokra és szabályokra. A hatóságokkal továbbra is készségesen működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket. Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk egymásra, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre. Imádkozzunk továbbra is a Mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, és kérjük buzgón a Boldogságos Szűz Mária, Szent Péter apostol és Szent Mór püspök közbenjárását.

Pécs, 2020. május 4.

György érsek
apostoli kormányzó

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség