Lectio Divina Eucharistica

Lectio Divina Eucharistica

 

Ezeken a havi alkalmakon a Lectio Divina módszerével, vagyis a Szentírás imádságos olvasásával, szeretnénk szemlélni az Eucharisztiában valóságosan jelen, és köztünk lévő Jézus Krisztus titkát, az egyes ehhez kapcsolódó újszövetségi szakaszokon keresztül. Ezáltal törekszünk jobban elmélyülni, s megerősödni az Úr Jézussal való barátságunkban, vagyis keresztény identitásunkban, hogy Jézus Krisztusról egyénileg, és közösségileg is minél hitelesebben tudjunk tanúságot tenni embertársaink felé, ahogy a Pécsi Egyházmegye Pasztorális Tervében is megfogalmaztuk. Ez szép lehetőség, és hasznos segítség is egyben a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészüléshez. A felvételek lehetővé teszik, hogy plébániákon, közösségi összejöveteleken is, a helyi adottságoknak megfelelően, alkalmazni tudják a Lectio Divina ezen gondolatait.

Tervezett időpontok

 1. 2019. szeptember 26.
 2. 2019. október 31.
 3. 2019. november 28.
 4. 2019. december 19.
 5. 2020. január 16.
 6. 2020. február 20.
 7. 2020. március 19.
 8. 2020. április 16.
 9. 2020. május 21.
 10. 2020. június 11.

 

Tervezett tematika

 1. Bevezetés: Az Ige és az Eucharisztia kapcsolata; a Lectio Divina módszere
 2. A kánai menyegző: Jn 2,1-12
 3. A csodálatos kenyér-és halszaporítás: Mt 14,13-21; Mk 6,31-44; Lk 9,10-17; Jn 6,1-13
 4. Az utolsó vacsora: Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Lk 22,19-23
 5. A kafarnaumi eucharisztikus beszéd: Jn 6,22-59
 6. A lábmosás: Jn 13,1-20
 7. Az emmauszi tanítványok: Lk 24,13-35
 8. Találkozás a feltámadt Jézussal Tibériás tavánál: Jn 21,1-23
 9. A „kenyértörés” a jeruzsálemi keresztény közösségben: ApCsel 2,42-47
 10. Az Eucharisztia az első keresztények életében: 1Kor 10,14-22; 1Kor 11,17-34

Ebben a kategóriában nincsenek cikkek. Ha megjelennek ezen az oldalon az alkategóriák, akkor azok tartalmazhatnak cikkeket.