2018. június 4-én, hétfőn adták át az idei Kopp-Skrabski-díjakat. A közönségdíjat Nagy Péter és felesége, Nagyné Dékány Judit nyerte el a családi életre nevelésben végzett hatékony tevékenységükért. A négygyermekes házaspár férj tagja, Péter a Pécsi Egyházmegye közoktatási munkatársa, a díjról és az egyházmegyében végzett tevékenységéről kérdeztük.

Gratulálok a Kopp-Skrabski-díjhoz! Mit jelent ez az elismerés nektek?
A Kopp-Skrabski-díjjal a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány a társadalom lelki egészségéért, támogató közösségek létrejöttéért, a családbarát szemléletért, mások boldogulásáért és a kívánt gyermekek megszületéséért hatékonyan munkálkodókat ismeri el. A jelölés majdnem egyenrangú magával a díjjal, hiszen nagyon értékes munkát végző személyek és házaspárok kerültek a jelöltek közé. A közönségdíjra tudtunkon kívül jelöltek minket a feleségemmel, ráadásul minderről a szavazás során sem tudtunk, így mi nem is vettünk részt a „kampányban”. Éppen ezért megtisztelő, hogy a legtöbben úgy érezték, kiemelkedő az a munka, amit feleségemmel a családi életre nevelés területén végzünk.
 

A Kopp-Skrabski-díjra jelölésük érvelése:

Négy gyermekük felnevelése mellett házasságuk kezdetétől nagy hangsúlyt fektetnek a következő generáció nevelésére és lelki-szellemi támogatására. Kezdetben saját házukba hívtak meg fiatal párokat, ott tartottak házasságfelkészítő kurzusokat. Mindig igyekeztek példájukkal és személyes és szakmai tapasztalataikkal segíteni a rájuk bízottakat. Missziójuknak tekintik a fiatal házasok és jegyesek tanítását, a házassági létforma megőrzését. Eközben figyelmet szentelnek a kommunikáció és konfliktus-megelőzés területeire is. Több pécsi általános iskolában folytatnak önismereti tréninget, középiskolásoknak pedig önismeret mellett párválasztási témában tartanak előadásokat. Az egyetemistáknak Párkapcsolat Felsőfokon című előadássorozatot indítottak, amelyeken mindig rekordszámú fiatal vesz részt, hogy választ kapjon azokra a kérdésekre, amiket otthon vagy az iskolában nem tud vagy nem mer feltenni.

Kopp Skrabski dijazottak 2018 

Mikor és hogyan kezdtetek foglalkozni ezzel a területtel? Mi motiválta és motiválja a mai napig a munkátokat?
Még csupán jegyesek voltunk Judittal, amikor egy rokon házaspárral beszélgetve szóba került, mitől működik jól egy házasság. Afféle instrukciókat fogalmaztak meg, melyek azok a belső rendező elvek, amik a harmonikus párkapcsolatot segítik. 1992-ben megalakult egy családterápiás intézet, ahol segítőnek hívtak minket konfliktuskezelési tréningekre. Ezeken az alkalmakon mi is elsajátítottuk a konfliktuskezelés alapjait, számos olyan szituációval találkoztunk, amit addig tapasztalatból nem ismertünk. Ekkor indult el a párkapcsolati kommunikációs tréningünk, amit később jegyesoktatás követett, most pedig párkapcsolati műhelyt vezetünk. Kialakult körülöttünk egy hasonló élethelyzetben lévő társaság, azaz szentségi házasságban élő párok, valamint a Házas Hétvége mozgalomból is megismertünk sok családot. Ezeknek a tapasztalatoknak az alapján kezdtük el alkalmazni, továbbadni azokat a módszereket, amiket különféle tréningekkel elsajátítottunk.

Mik ezek a módszerek? Melyek azok a szabályok, amelyeket minden házaspárnak meg kellene ismernie?
Nehéz általánosságokat megfogalmazni. Mindenképpen fontos, hogy legyen a családban egyfajta rendező elv, legyenek szabályok. Meg kell tanulni, hogy vitatkozni jó, hiszen a vita egy megelőző módszer lehet. A vita során kihangosítjuk azokat a problémás jelenségeket, helyzeteket, amik már eddig is jelen voltak.

36 MIT 13

Miért indult el iskolai keretek között a családi életre neveléssel foglalkozó program?
Ahogy felnőttek a gyerekeink, azt láttuk, hogy nagyon sok fiatal nem lát maga körül működő házasságokat, nem tudja eltanulni a családban a konfliktushelyzetekben használható megoldási stratégiákat. A magunk eszközeivel ezeket szeretnénk megismertetni a fiatalokkal. A családi életre nevelés programot a 10-14 éves korosztályban vezetjük. A középiskolásokkal az életstratégiáról beszélünk, a fiatal felnőtteknek pedig a Párkapcsolat felsőfokon című kurzust vezetjük. A keresztény hit alapján kidolgozott képzésen a résztvevők őszintén beszélhetnek önismereti, szexualitással, és konfliktuskezeléssel kapcsolatos kérdésekről. A fiatalok visszajelzései alapján elfogadottak és népszerűek ezek a kurzusok. A felnőtté válás útján a következő lépés, amikor jegyesoktatáson találkozunk a párokkal, és törekszünk bevonni új családokat is a Házas Hétvége Mozgalomba. Mindezt azért tartjuk fontosnak, mert nem mindegy, milyen értékközösség vesz körül minket. Mottónk Szent Pál intése: „Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak… Férfiak, szeressétek feleségeiteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat és feláldozta magát érte.” (Ef 5,22-25)

LD honlap logó Telefon