Az elmúlt év őszén adták át a Janus Pannonius utca 8. szám alatti épületben a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárat, amelynek gyűjteménye előzetes bejelentkezéssel látogatható és kutatható. Schmelczer-Pohánka Éva könyvtárvezető írása és Cseri László gyönyörű fotói az épületet és a könyvtár történetét mutatják be a Jelenkor Online irodalmi és művészeti folyóirat oldalán.

A még Pécs városában is kevesek által ismert Pécsi Egyházmegyei Könyvtárat 1968. október 1-jén alapította dr. Cserháti József megyéspüspök, és a bibliotéka helyszínéül a Pécs-Szigeti Külvárosi Plébánia Szent Ferenc Templom (akkor Sallai, ma Ferencesek utcája 37.) gyóntatófolyosója feletti, korábban a ferences rend által használt könyvtárhelyiségeket és a padlásteret jelölte ki. Az intézmény vezetésével a püspök a Pécs-Szigeti Külvárosi Plébánia kanonok-plébánosát, Fényi Sándort bízta meg, könyvtárosának pedig Kersák Pál segédlelkészt, későbbi püspöki tanácsost kérte fel.

Az egyházmegyei bibliotéka számos történeti gyökerekkel rendelkező könyvállomány gyűjtőhelye: a Pécsi Püspöki Szeminárium könyvtárai mellett az 1923 utáni püspökök, kanonokok és papok hagyatékait olvasztotta magába. A templomba való beköltözéskor az állományhoz csatolták még az 1950-ben feloszlatott pécsi szerzetesrendek válogatás után visszamaradt köteteit, végül az 1980-as éveket követően a megszűnt plébániák könyvgyűjteményeit is. A gyűjtemény nagyrészt hagyatékok, ajándékozások és csak kisebb részben vásárlások révén gyarapodott az 1990-es évek végéig.

A folyamatos beázások, továbbá az emelet fűtetlensége miatt az állomány használhatósága a 2000-es évek elejére nehézkessé vált. Az ezredfordulót követően a könyvtárvezető, Boda Miklósné dr. Szepes Zsuzsanna folyamatosan napirenden tartotta a gyűjtemény méltó és a használhatóságát biztosító épületbe költöztetésének ügyét: csak az alkalmas ingatlan és a felújítási költségek hiányoztak.

A csaknem másfél évtizedes, több helyszínt is tervbe vevő befogadóépület keresése után végül a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár ügye 2016-ra kapott új lendületet dr. Udvardy György megyéspüspök hathatós támogatása, valamint a magyar kormány által kiírt pályázat révén. Ennek kiemelt részeként a Pécs, Janus Pannonius utca 8. (hrsz.18361) továbbá a Rózsakert és volt káptalani borozó (hrsz. 18360) műemléki épületének átalakítása és felújítása cím alatt valósulhatott meg a pécsi egyházmegyei bibliotéka leendő „otthonának” felújítása, a könyvanyag állományvédelmi tisztítása, átköltöztetése, újrarendezése, valamint a kutatásokra való alkalmassá tétele.

A Pécsi Egyházmegye vallástudományi szakkönyvtárának tematikai összetétele: állományában dominál a teológia, a dogmatika, a morális teológia, a szentírástan, az egyháztörténelem, az aszketika-misztika, valamint a lelkiségi irodalom. Felülreprezentált a kateketika, a biblikum, a patrisztika, a lelkipásztorkodástan, az egyházi jog és az egyháztörténet, továbbá jelentős pécsi helyismereti és egyházmegye-történeti különgyűjteménnyel rendelkezik.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár jelenlegi, közel 60 000 dokumentumot magába foglaló állománya a könyvek mellett periodikákat és egyéb különgyűjteményeket tartalmaz. Így kéz- és gépirattárat, fénykép- és térképgyűjteményt, kottatárat, továbbá az aprónyomtatvány-gyűjteményen belül imalap- és szentképgyűjteményt, valamint papi emléklap-kollekciót is magába foglal. A döntő többségében magyar, latin és német nyelvű munkák mellett főként horvát, francia és angol művek találhatók benne.

A 2021. október 7-i ünnepélyes átadót követően a régi, 1771-ben készült ferences apácarácsos könyvszekrények és az új könyvtári bútorzatot tartalmazó könyvtári enteriőrökben éledt újjá a Pécsi Egyházmegye jelentős muzeális szakkönyvtára.

A könyvtár kizárólag előzetes bejelentkezéssel látogatható és kutatható, állománya csak helyben használható.

Szöveg: Dr. Schmelczer-Pohánka Éva
Forrás, fotó: Jelenkor Online irodalmi és művészeti folyóirat

Pécsi Egyázmegye

MIT2022

2022 július
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Közelgő események

Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó:
Máriagyűd -
2022. 07. 03. - 2022. 07. 03.

Forráspont 2022

LD honlap logó Telefon

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség