Felföldi László pécsi megyéspüspök, a férfilét közös elemzését, értelmezését célzó előadássorozat megálmodója, bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy ennyi férfi érdeklődését keltette fel a téma. "Az est mottóját így lehetne összefoglalni: Férfiaknak a férfiról férfiasan" - jelentette ki. A négy részes előadássorozat első alkalomán a férfi mivolt került a középpontba, annak számos vetületével, mind biológiai, mind fizikai, testi, mind pedig lelki, szellemi szempontból. A találkozók a férfi mivoltban gyökerező igényre válaszolnak: minden férfinak szüksége van férfi barátra ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan tudja irányítani saját életét és a rábízottakét. Az utóbbi ötven év olyan új kihívások elé állította a férfiakat minden téren, melyek megválaszolásában óriási segítséget tud adni egy erős férfi közösség. "Ezekről a kérdésekről közösen is gondolkodnunk kell" - hangsúlyozta a főpásztor. Dr. Herbert Tamás, orvos elsősorban biológiai oldalról járta körbe a férfi mivolt sajátos vonásait, előadását személyes, hétköznapi példákkal fűszerezve. Ezt követően Szent Pál apostol életének példájából kiindulva és az Efezusiaknak írt levél egy részletére támaszkodva püspök atya szemléletesen bemutatta, milyen feladatok állnak a férfiak előtt a mai, megváltozott világban. 

Megdöbbentő erőt sugárzott a találkozó zárásaként, zenei kíséret nélkül, kétszáz férfitorokból felszakadó ősi himnuszunk, a Boldogasszony Anyánk kezdetű ének.

Felföldi László pécsi megyéspüspök a templom kijáratánál egyenként köszönt el minden résztvevőtől.

Fotó: Tömör Balázs