Az előadók, Felföldi László pécsi megyéspüspök és Dr. Herbert Tamás orvos ugyanazzal a közvetlenséggel és lendülettel tartották meg bevezetőjüket, ami a férfitalálkozók megelőző helyszínein is megragadta a résztvevők figyelmét. Felföldi László kifejtette, hogy a családok megerősítésében kulcsszerepe van a férfinak, aki a stabil családi békének letéteményese, megtestesítője, aktív fenntartója. Az utóbbi 50 évben nagyot változott a férfiak szerepe, feladata a társadalomban, a családban. Ennek feldolgozása a folyamatosan, és egyre gyorsabban változó körülmények között mind nehezebb.

Van-e ma még szükség a férfierőre, arra, hogy egy férfi fizikai erőt is fel tudjon mutatni? - tette fel a kérdést előadásában Dr. Herbert Tamás. Az erő és az erőtlenség kettőssége része a férfilétnek.

Mi lesz az Egyházzal, mi az Egyház jövője? Ugyanaz, mint a családoké. Az Egyház a családok közössége. Nem a "tutit" kell megmondani fölülről, hanem együtt gondolkodni, közösen kimunkálni a jelen kihívásaira adandó válaszainkat - emelte ki Felföldi László. Ezt célozzák a férfitalálkozók.

Fotó: Hegyi László