Az idei évben nagy költözés előtt álló Pécsi Egyházmegyei Könyvtár sorozatot indít, hogy az állományvédelmi és rendezési munkák során felbukkanó érdekes dokumentumaival, azok rövid leírásaival felhívja a figyelmet a bibliotéka gazdagságára, állománya rejtett „kincseire”.

Az apró- és kisnyomtatvány-gyűjtemény rendezése közben a kezünkbe akadt 1855-ös aprónyomtatvánnyal kívánunk csatlakozni a 2020. február 9-én kezdődőtt Házasság Hete programsorozathoz.

A dokumentum adatai:

Imádság a szent házasság előtt. Pest, Emich Gusztáv könyvnyomdája, 1855. [4 p.]

 

Hozzád nyújtom fohászomat oh Istenem, ki véghetetlen kegyelmednél fogva teremtettél, és megtartottál!

Te teremtéd a világot, és az embereket, hogy e világon az emberek téged dicsőítsenek, és a Te szent művedet magasztalják.

Te rendeléd a fáknak, és minden növényeknek a termékenységet, hogy nekünk embereknek hasznunkra, és táplálékunkra legyen.

Te növeszted az égi madarakat, hogy a te szent énekeidet zengjék, s ékes hangjaikkal kedvességet szerezzenek nekünk.

Te alkotád a Házasság szentségét, hogy az emberi nem fenntartására a te törvényeid szerint közreműködjünk.

Te emeléd véghetetlen bölcsességednél fogva a házasságot szentséggé, hogy kegyes malasztod által megerősödve szent akaratodnak megfeleljünk, s gyermekeinket a vallás tanaira, és a törvényekre oktatva, őket isteni félelemben, jóság-, szeretet- és becsületben nevelhessük.

Eljött az idő, hogy szent akaratod szerint jövőm, egész földi életem sorsa eldöntessék. Eljött az óra, hogy a Te kegyes, és a természet törvénye általam betöltessék.

Szent oltárod előtt állok kétes nézettel a jövő, de teljes remény- és bizalommal Te hozzád, jól tudván, hogy a benned bízókat hatalmas pártfogásod alatt véghetetlen jóságodnál fogva megtartod.

Hozzád fohászkodom, oh Mennynek és Földnek Alkotója, Istene, hogy lépésem általad megszenteltessék. Add szent malasztodat, hogy a házas élet örömeit a Te dicsőítésedre fordítani tudjam.

Add szent kegyelmedet, hogy a netaláni szomorúságot és nehézséget békességgel, és a Te szent akaratodbani megnyugvással eltűrni elég erős legyek.

Adj jó szívet, és tiszta szeretetet önts azon szívbe, kit életem társául, és támaszául rendeltél.

Adj áldást frigyünkre, melyet Egyházadban a Te szent színed előtt oltárod zsámolyánál kötöttünk és fogadunk.

Tarts meg bennünket a hit-, reménység-, és szeretet tanító vallásod tanai ismeretében, és tántoríthatatlan követésében, melyre gyenge korunkban szülőink által oktattatánk.

Őrizz meg bennünket az erény, szeretet és becsület síkos ösvényén, melyről letérni könnyű, de azon a világ csábító zaja közepette bizton haladni oly igen nehéz.

Terjeszd ki mindenható karjaidat felettünk, hogy ennek védelme alatt minden rossznak ellenállhatván, a Te dicsőséged kitüntetésére képesek legyünk most, és mindörökké Amen.

H.I.

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról
2020 October
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Közelgő események

Magyar Katolikus Kulturális Hetek:

2020. 10. 28. - 2020. 10. 31.
PEM Katekumenátus képzés:
Pécs, Magtár
2020. 10. 28. - 2020. 10. 28.
Szabadegyetem a NEK jegyében:
Magtár Látogatóközpont
2020. 10. 28. -
Takarékossági Világnap:

2020. 10. 30. - 2020. 10. 30.
Mindenszentek-ünnepi szentmise:
Pécsi Székesegyház
2020. 11. 01. -

Szent Vér Báta

pem nek logo wide

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi