Szent Imre Katolikus Általános Iskola

„Hitre, tudásra, szép életre, jóra..."

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola sajátosságai

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola a Pécsi Egyházmegye által fenntartott intézmény, amely elsősorban Siklós város és vonzáskörzete számára biztosít katolikus általános iskolai oktatást-nevelést.

Intézményünk alapvető ismertetőjele, hogy világnézetileg elkötelezett. Ez nem azt jelenti, hogy hozzánk csak katolikus gyerekek járhatnak. Beiratkozhatnak más vallású, sőt hitoktatásban nem részesült gyerekek is. Iskolánk célja, hogy növendékeink hitelesen megismerhessék azt a hitet, amelyet elődeink vallottak, és amely alkalmas arra, hogy a gyermekek életstílusát meghatározza, illetve az élet nehézségei közt a jóban való megmaradáshoz támaszt nyújtson. Nevelőink hittanórákon, közösségi programokon igyekeznek elültetni diákjaikban a legfontosabb erkölcsi, magatartási szabályokat. Erőfeszítéseink gyümölcsözőek, hiszen a középiskolákból pozitív véleményeket fogalmaznak meg az intézményből kikerült tanulók magatartását, viselkedését illetően.

siklos web 20160119 22

Intézményünk fontos sajátossága, hogy felvállaljuk a térség hátrányos helyzetű tanulóit. Ezzel a vállalással az Egyház évszázados küldetéséhez csatlakozunk: hogy a szegényeknek adjunk egy olyan nevelési lehetőséget, amely emberi és keresztény életre képesít. Az iskola célja az, hogy a tanulók tudjanak kiemelkedni, továbbtanulni, hogy felnőtt korukban megállják a helyüket. Az intézmény missziós feladatot lát el Siklós és térségének hátrányos helyzetű, cigány fiatalságának evangelizációjában is.

siklos iskola jubileum web 20160422 53Alsó tagozaton az oktatás hagyományos keretek között zajlik: délelőtt a tanító néni, délután a napközis nevelő foglalkozik a gyermekekkel. Jelenleg évfolyamonként egy osztályt tudunk indítani, melyek átlaglétszáma 15-18 fő körül mozog. A kis létszámú oktatás-nevelés előnye, hogy minden gyermekre nagyobb figyelem fordítható, a különböző képességű tanulók differenciálása így könnyebben megoldható. Az ének-zene oktatása hagyományosan fontos az intézmény életében, erről tanúskodik szépen szóló gyermekkórusuk. Lehetőség van délutáni időkeretben a művészeti nevelésre, melynek keretében különböző kézműves technikákat sajátíthatnak el tanulóink. A néptánc tanítására szintén nagy gondot fordít intézményünk.

Oktatásunk színvonalát mutatja, hogy tanulók a későbbiekben is megőrzik a nálunk elért eredményeket. A 8. osztály elvégzése után a tanulóink 40-45 %-a kerül érettségit adó intézménybe. A többiek a szakközépiskolák 9. évfolyamán folytathatják tanulmányaikat. A gyermekek rendszeresen visszajárnak hozzánk. Elmondásuk és a szülők beszámolói szerint megállják helyüket az új iskolákban, tanulmányi eredményük alig romlik. A diáksággal jelenleg 15 főállású pedagógus foglalkozik. Az oktató-nevelő munkát 5 technikai dolgozó segíti.


A normál általános iskolai képzés mellett, intézményünk felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását-nevelését. Ebben a képzésben gyógypedagógusok irányításával foglalkozunk a tanulásban akadályozott tanulókkal 1-3 csoportban, a tanulószámnak megfelelően. A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és változatos differenciálást valósítunk meg a célok, a tartalom, a követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkentik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során pedagógusaink megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését.


siklos iskola jubileum web 20160422 48Az iskola a roma/cigány nemzetiséghez tartozó tanulók számára külön oktatási, nevelési programot kínál. A program létjogosultságát, aktualitását az adja, hogy tanulóink jelentős hányada roma/cigány származású, másrészt ezek a gyerekek otthonról nem kapnak megfelelő indíttatást, ösztönzést. Iskolai helyzetüket, esélyeiket a halmozottan hátrányos helyzet, az ismerethiány határozza meg. A roma/cigány nemzetiségi oktatás biztosítja a tanulók számára a cigányság kulturális értékeinek megismerését, a történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei- és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatását. Biztosítja a cigányság helyzetéről, jogairól, szervezeteiről és intézményeiről szóló ismeretek elsajátítását. A pedagógia eszközeivel - asszimilációs elvárások nélkül - segítjük a cigányság integrációját. A cigány nemzetiségi oktatás fontos eleme a cigány népismeret műveltségi terület oktatása, a nemzetiségi önismeret fejlesztése és a folyamatosan szervezett cigány kulturális tevékenység.

2011-től kezdődően komoly megújuláson ment keresztül intézményünk. A Pécsi Egyházmegyének köszönhetően az iskola belső képe pozitívan változott, melyek közül a legszembetűnőbbek: korszerűsítettük az vizesblokkokat, új burkolatot kaptak a közlekedő folyosók, a tantermek padlózata új lakkozást kapott, és új játszótéri eszközökkel gyarapodott az iskolaudvar. 2015 végén egy KEOP pályázatnak köszönhetően külsőleg is megszépült és energetikailag korszerűsödött az intézmény a külső falak hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével.

siklos web 20160119 14Az elmúlt években a megújulás nemcsak a külsőségekben valósult meg, hanem a belső pedagógiai munkában is. Új iskolai neveléssel kapcsolatos tartalmak és elvárások megvalósítására került sor. Az iskolafejlesztés alappillére volt a 2013 - 2015 között zajló innovatív uniós pályázatunk megvalósítása, mellyel modern pedagógiai programokat tudtunk kipróbálni és hagyománnyá tenni. E projekt keretében az intézmény 63.982.308 Ft-ból valósíthatott meg többek között erdei iskolákat, sporttáborokat, idegen nyelvi táborokat, informatika, néptánc és helytörténeti szakköröket, nyelvi témaheteket és vetélkedőket, egészségfejlesztési és baleset-megelőzési napokat és programokat. A projektet megvalósító pedagógusok mintegy 20 továbbképzésen vettek részt, melyek a Nemzeti Alaptanterv új tartalmainak a mindennapi munkába való beillesztését szolgálták. A projekt keretében 9 millió Ft értékben történt taneszköz beszerzés. A pályázat megvalósításával telt két év megmozgatta, lendületbe hozta az iskolát, hiszen minden tanár és diák bekapcsolódott a programok megvalósításába. A sok innovatív tevékenységnek köszönhetően ma már minden pedagógus másként tekint a napi feladatokra.

A 2015/2016-os tanévben egy másik uniós pályázat segítségével egy 16 számítógépből álló új informatikai tantermet, 10 tanári laptopot és 5 interaktív táblát is kapott az iskola. Az új infokommunikációs eszközökkel lehetőség van minél korszerűbb tudást közvetíteni a tanulók felé.

A folyamatos megújulás mellett intézményünk ragaszkodik hagyományaihoz. Az évközi rendezvények - a Szent Imre-nap, a közös karácsony, a farsangi bál, játszóházi foglalkozások, a különféle versenyek, a húsvéti lelki napok, a havi szentmisék és reggeli áhítatok, túrák és kirándulások - mind-mind a gyerekek fejődését szolgálják.

Az intézmény nevelő-oktató munkáját, hitéleti tevékenységét, táboroztatási tevékenységét a „Szent Imre Katolikus Iskoláért Alapítvány" támogatja. Az alapítvány számlaszámára szívesen fogadunk adományokat: 10402434-24312116-00000000.


 

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely címe: 7800 Siklós, Kossuth Lajos tér 8.
OM: 027218
Telefon: 72/579-118
Telefax: 72/579-119
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: szentimresiklos.hu

Igazgató: Batki Ottó
Püspöki biztos: Kárász Gábor iskolalelkész

Az intézmény alaptevékenységei:

  • általános iskolai nevelés-oktatás 8 évfolyamon
  • sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása 8 évfolyamon
  • nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelés-oktatása 8 évfolyamon

Az iskolában szülői munkaközösség működik.

2017.09.05.

Az Oktatási Hivatal nyáron megjelent közleménye szerint a siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola ismét bekerült a legjobban teljesítő, a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő intézmények közé. A rangsort a 6. és 8. évfolyamos tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit vizsgáló mérés alapján állapítják meg.

2017.08.21.

Siklós város Szent István-napi rendezvényén a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort.

2017.06.23.

Elhangzott a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepségén

2017.01.19.

A siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola leendő elsős tanítójának iskolába készülő gyerekekhez írt levele.

2016.12.19.

Gyertyagyújtás a siklósi katolikus templomban és zenés áhítat a Máriagyűdi Bazilikában.

2024 július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nincsenek események

Szent Vér Báta

pp mariagyudi kegyhely