A nőnaphoz közeledve a Pécsi Püspökség idén is meghirdeti nőnapi nyereményjátékát. Immár harmadik alkalommal mutatunk be egy olyan női szentet, akinek az élete példát mutathat, megerősíthet bennünket, és akinek támogató segítségét kérhetjük. A pécsi székesegyház főhajójába lépve, a fejünket felemelve számos férfi és női szent tekint vissza ránk.

Az eddig bemutatott Szent Ágota és Bűnbánó Szent Mária Magdolna után Szűz Mária édesanyját, Szent Annát mutatjuk be. A róla szóló írás tartalmazza a választ arra a 7 kérdésre, amelyeket egy héten keresztül napról-napra teszünk közzé a Pécsi Egyházmegye közösségi oldalán. A helyes megfejtéseket az elmeny@pecs.egyhazmegye.hu e-mail címre várjuk. A beküldők között püspökségi ajándékcsomagot sorsolunk ki március 8-án.

Szent Annát Pécsett a Püspöki KincsTár gyönyörű festménye mellett a székesegyház szentélyének freskóján láthatjuk, amely félalakban tárja őt elénk, s az itt ábrázolt szentek közül az első helyet foglalja el. Idős asszonyként jelenik meg előttünk, hiszen egyetlen gyermekének, Máriának élemedett korban adott életet. Hosszú földi életére utal az is, hogy unokáját, a gyermek Jézust még láthatta, miután a Szent Család visszatért Egyiptomból. Anna bal kezében legördülő tekercset tart, melyben jól olvashatók a betűk: „RADIX JESSE”. Jessze fája, vagyis Jézus Krisztus Jesszéből kinövő családfájára utal. E családfa a születő kereszténység számára arra utal, hogy Isten hűséges az Izrael számára tett ígéreteihez: Krisztusban beteljesedik a megváltás ígérete. Ugyanakkor megvilágítja azt is, hogy Isten felvállalja az emberi természetet azzal, hogy szeretete beleszövődik a történelembe.

szent anna

Az evangéliumokban olvashatunk Jézus rokonairól, de Mária szüleinek kilétéről az Újszövetség nem tesz említést. Ezt egy 2. századi apokrif iratban, az ún. Jakab ősevangéliumban találjuk, amely szerint a Boldogságos Szűz édesanyja Anna (jelentése: „kegyelemmel áldott”) és édesapja Joachim („Isten megvigasztal”) voltak.

A házaspár egyik leginkább megkapó ábrázolása, amikor a jeruzsálemi templom Arany-kapujánál összetalálkoznak. Szent Anna és Szent Joachim legendája szerint már húsz éve éltek házasságban, de gyermekük nem született. Ezért elhatározták, hogy vagyonukat három részre osztják. Egy részét megtartották, a másodikat felajánlották a templom és a papok számára, míg a harmadik részt a szegényeknek adták. A templom szentelésének ünnepén Jeruzsálembe zarándokoltak. Joachim áldozatot szeretett volna bemutatni, de az egyik ott szolgáló pap visszautasította. A tiltást gyermektelenségükkel indokolta, mivel a korban azt sokan Isten büntetésének vélték. Joachim szégyenében elhagyta a várost, pásztorok közé bújt, ahol egy angyal jelent meg előtte. Az angyal hírül adta számára, hogy imádságai meghallgatásra leltek: mindazokért a jótéteményekért, amit mások számára Annával együtt tettek, Isten leánygyermekkel ajándékozza meg őket. A kisleányt, akit Máriának kell nevezniük, születésétől fogva betölti majd a Szentlélek. Az angyal ezután arra buzdította Joachimot, térjen vissza Jeruzsálembe, hogy hálát adhasson az Úrnak. Az angyal eközben Annát is meglátogatta ugyanezzel az üzenettel. A templom felé menet az idősödő házaspár az Arany-kapunál találkozott össze, örömükben megölelték egymást.

Szent Anna ünnepének napja eltér a nyugati (július 26.) és a keleti egyházban (december 9.). Szent Anna tiszteletére a 4. században emeltek templomot Mária születésének feltételezett helyén. A templom búcsúünnepének dátuma adta Anna névünnepének időpontját. Az ünnep később Jeruzsálemből átkerült a bizánci egyházba, majd I. Justinianus császár (527-565) tette kötelezővé. Nyugaton Anna tisztelete a keresztes hadjáratokat követően terjedt el, melyben nagy szerepe volt a ferenceseknek.

Szent Anna 2016 2 6a

Legendája Magyarországon Temesvári Pelbártnál, a Teleki-kódexben olvasható, ennek változatait megtalálhatjuk az Érdy- és a Debreceni-kódexben. A 12. századi Pray-kódex alapján tudjuk, hogy hazánkban ekkor Szent Annának piros betűs ünnepként külön latin nyelvű miséje volt.

Védőszentje asztalosoknak, bognároknak, botfaragóknak, csipkeverőknek, esztergályosoknak, gazdaasszonyoknak, harisnyakötőknek, lovászoknak, molnároknak, orvosoknak, szülésznőknek, varrónőknek. Magyarországon a katolikus nők körében Szent Anna különösen tisztelt szentje volt a magtalanoknak, az áldott állapotban lévőknek, a női betegségben szenvedőknek. Az Anna-kultusz erejét bizonyítja, hogy a középkor végétől mintegy félezreden át a hét keddi napja az ő tiszteletét szolgálta.

Forrás:

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 3. Szeged, 1998. 115-144.
Diós István: A szentek élete. (a letöltés dátuma: 2018. február 25.)


 

2019. március 8-án megtörtént a nőnapi játékunk nyereménysorsolása.

GRATULÁLUNK A NYERTESNEK:
NYÚL ILDIKÓ

Nyereménye egy püspökségi ajándékcsomag.

Köszönjük minden lelkes résztvevőnek a helyes megfejtéseket!
Játsszunk együtt jövőre is, ismerjük meg a Székesegyház női szentjeit! 

2019 március
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Közelgő események

Intézményvezetői továbbképzés :
Magtár Látogatóközpont
2019. 03. 26. - 2019. 03. 26.
Szabadegyetem | Sarkalatos erények: Lelki erősség:
Magtár Látogatóközpont
2019. 03. 27. -
Püspöki katekézis:
Pécsi Székesegyház, Dóm Kőtár
2019. 03. 28. -
Érettségizőkkel való találkozó- Tolna:
Máriagyűd
2019. 03. 29. - 2019. 03. 30.
Papi önképzés:

2019. 04. 01. - 2019. 04. 02.

Szent Vér Báta

pp nek logo wide

pp napi evangeliumok

pp mariagyudi kegyhely

szechenyi