Az elmúlt hetekben új tartalommal bővült a Pécsi Egyházmegye weboldala. A Lectio Divina sorozat hétről hétre segíti az evangéliumi szövegek alaposabb megismerését, mélyebb megértését, szolgálja a gondolatébresztést.

manfai magtar aldoztatok web 20160227 5Dr. Nyúl Viktor, „az egész megálmodója" elmondta, a szerkesztők célja a sorozattal segítséget nyújtani a vasárnapi evangéliumi szakaszok megértésében, támogatni az aktív részvételt a vasárnapi szentmisén. A tudományosan megalapozott szövegek megfogalmazásánál a szerkesztők törekednek a könnyed, érthető nyelvhasználatra, hiszen szeretnének mindenkit megszólítani: támpontokat, forrásokat adni az atyák számára a prédikációkhoz, ötleteket adni hitoktatóknak, segítséget nyújtani Isten szavának elmélyítéséhez.

Az adott szentírási szakaszokat egészen különböző területekről közelítik meg hétről-hétre: azon túl, hogy az egyház hogyan értelmezte az evangelista szavait a történelem során, azt is bemutatják, hogyan jelennek meg lenyomatai a képzőművészetben, a zenében vagy az irodalomban. A sorozat első része az adventi időszak kezdetén jelent meg, de folytatódik a liturgikus év során, a szerkesztők a műhelymunkában már az adventet követő időszak feldolgozásánál tartanak. A szerkesztőség főként a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatóiból alakult, a lektorálásban a főiskola tanárai segítenek, de cél a szerzetesközösségek bevonása is. Az adventi időszakban az evangéliumhoz kapcsolódó imádságokat a kármelita nővérek javasolják.

Mindezek mellett fontosnak tartják magának a módszernek a népszerűsítését is. A lectio divina főbb állomásai:

  • a szöveg figyelmes olvasása csendben (lectio) – a szószerinti üzenet megértése
  • elmélkedés (meditatio) – mit közvetít számunkra a bibliai szöveg
  • szemlélődés (contemplatio) – a szöveg szemlélése, ünneplése mint Isten ajándéka
  • imádság (oratio) – imádság, amire a szöveg indít, hogy Istent megszólítsam
  • megosztás (condivisio) – a szövegben felfedezett örömhír továbbadása
  • cselekvés (actio, operatio) – a szó tettekre váltása életünkben, ami megtérésre ösztönöz

Szent Vér Báta

pem nek logo wide

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi