Április 23-án és 24-én van lehetőségük a szülőknek arra, hogy hit- és erkölcstan tantárgyakra írassák be gyermekeiket. A hitoktatás során alkalmazott módszerekről egy hitoktató mesélt.

  • Az állami iskolákban, a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskolákban, az állami egyetemek és főiskolák által fenntartott iskolákban az első osztályosok szülei a beiratkozáskor tudják választani a hit- és erkölcstan tantárgyat gyermekük számára.
  • Az általános iskolás gyerekek esetében május 20-ig tudnak nyilatkozni arról, hogy a következő tanévben gyermekük részére a hit- és erkölcstan oktatást választják.
  • A 6 osztályos gimnáziumoknál a 7. évfolyamra beiratkozó tanulók szülei június 15-e után, a beiratkozásnál tudják választani a hit- és erkölcstan tantárgyat gyermekük számára.

Arról, hogy milyen pedagógiai eszközöket alkalmaznak a katekéták hittanórán, és ez miben segít a gyerekeknek, Vassné Riba Zsuzsanna hitoktató mesélt.

Vassné Riba Zsuzsanna hitoktató véleményét teljes egészében közöljük:

„A hittanórán számos, alapműveltséghez szükséges dolgot megtanulhat a diák. Megismeri Jézus tanítását, a hitoktató személyén keresztül megtapasztalhatja a feltétel nélküli szeretetet.

Az órákon sokféle módszert használunk: Kett-módszert, élménypedagógiát. Az ismeretek átadásához rengeteg olyan történetet dolgozunk fel, amit a saját életéhez is alkalmazni tud.

A hittan hozadéka a fiatal életében, hogy könnyebben viseli el az élet nehézségeit, ha ismeri Jézus tanítását, eszébe juthat, hogy abban a helyzetben, amiben ő van, mit tenne Jézus. Bízik abban, hogy minden jóra fordul, mert Jézus mindig szereti őt.”