Eseménynaptár

Éves nézet Havi bontás

SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL FŐANGYALOK – Ü

: 2020. szeptember 29. kedd
MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. angyalok. – Olv.: Dán 7,9-10.13-14 v. Jel 12,7-12a – Jn 1,47-51 – Egyet. köny.

Vác: SZENT MIHÁLY, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE. Főünnep
MISE: minden, mint fent, kiegészítve a Hitvallással és egy szentleckével (újszöv.) a Sztköt.-ből.

Az Anyaszentegyház ma ünnepet ül annak a három főangyalnak tiszteletére, akiket a Szentírásból név szerint ismerünk Szent Mihály a lázadó angyalok elleni harc vezére volt az égben, és az ószövetségi választott nép védőangyala lett. Mi az Egyháznak, Isten újszövetségi népének védelmezőjeként tiszteljük. Szent Gábor, aki Szűz Máriának hírül vitte a Fiúisten megtestesülésének örömhírét, a hírközlés védőszentje. Szent Rafaelt az ifjú Tóbiás úti kísérőjeként említi a Biblia. Az utasok, a zarándokok és a földi zarándokútját járó Egyház védelmére hívjuk segítségül.

Liturgia: ünnep - fehér
Vagy:
OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből - Dán 7,9-10.13-14
Én, Dániel az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az Ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, trónja kerekei meg izzó parázsból. Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte, ítéletet tartottak és felnyitották a könyveket.
Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 137,1-2a.2bc-3.4-512. tónus.
Válasz: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem, 1c. vers.
Előénekes: Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit.
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok.
Hívek: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.
E: Szent neved mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért. Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben.
H: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.
E: Dicsőítsen téged a föld minden királya, * amikor meghallja ajkad szózatát.
Az Úr útjairól énekeljenek, * mert nagy az Úr dicsősége.
H: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.

Vagy:
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből - Jel 12,7-12a
Én, János, láttam, hogy nagy harc támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcoltak a sárkány ellen. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.
Ekkor harsány hangot hallottam az égben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és Fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem kímélték mindhalálig!
Ezért örvendezzetek, ti, mennyek, és ti, akik benne laktok!”
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 7. szám.
Áldjátok az Urat, mind, ti, mennyei seregek: * szolgái, akik akaratát teljesítitek! - Zsolt 102,217 b. tónus. Alleluja.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből - Jn 1,47-51
Egy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”
Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.”
Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések:
29. AZ ANGYALOKRÓL
Pap: A mennyei seregeket ünnepelve forduljunk, testvéreim, mindnyájunk közös Atyjához, és kérjük, hogy az angyalok által is viselje gondját földi életünknek!
Lektor: 1. Küldd, Urunk, Szent Mihály főangyalt, hogy védelmezze az Anyaszentegyházat, és legyen vezérünk lelki küzdelmeinkben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add a hithirdetők mellé Szent Gábor főangyalt, hogy eljusson a világ minden népéhez az üdvösség örömhíre!
3. Rendeld földi zarándokságunk kísérőjéül Szent Rafael főangyalt, hogy megnyissa lelkünk szemét a te igazságaidra, és orvosolja sebzett lelkünket!
4. Állítsd mindnyájunk mellé őrző angyalaidat, hogy meg ne botoljék lábunk a feléd vezető úton!
5. Engedd, hogy az ítélet napján szent Fiad jobbjához állítsanak minket az angyalok, és szüntelenül velük zenghessük dicsőséged himnuszát!
Pap: Mennynek és földnek Ura, Istene! Segíts minket, hogy szent angyalaid jelenlétéről soha el ne feledkezzünk, és pártfogásukat élvezve eljussunk országodba, ahol velük együtt szemléljük majd dicsőséges arcodat. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról
2020 október
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Közelgő események

Magyar Katolikus Kulturális Hetek:

2020. 10. 20. - 2020. 10. 31.
Földünkért Világnap (Caring for the Earth):

2020. 10. 21. - 2020. 10. 21.
Igazgatói továbbképzés-közoktatás:
Mohács
2020. 10. 21. - 2020. 10. 21.
ELMARAD - Boldogasszony Imaszövetség találkozója:
Pécs
2020. 10. 25. -
Szent Mór püspök, az egyházmegye társvédőszentje-ünnepi szentmise:
Pécsi Székesegyház
2020. 10. 25. -

Szent Vér Báta

pem nek logo wide

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi