Bemutatkoznak a pécsi Szent Mór Iskolaközpont leendő elsős tanítói.

Harsanyi Imrene KrisztiHarsányi Imréné vagyok, 10 éve dolgozom a Szent Mór Iskolaközpontban. Mind a négy gyermekem az intézmény tanulója volt 12 évig.
Már szülőként megtapasztalhattam az iskola befogadó, szeretetteljes, családias jellegét, ezért örömmel jöttem ide dolgozni, amikor lehetőség adódott rá.
Munkám gerincét ennek a légkörnek a megtartása, továbbépítése jelenti. Célom, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, és örömmel sajátítsák el a tudás alapjait, hogy aztán később a felsőbb évfolyamokban ezekre az alapokra építhessenek.
Hiszem, hogy a közös munka, alkotás öröme és a közös élmények elősegítik a gyerekek testi, lelki és szellemi fejlődését, ezért a karácsonyi ünnepekre minden évben vidám betlehemezéssel készülünk, tanév végén pedig a mesetáborban adunk elő egy-egy mesét nagy lelkesedéssel. Kirándulásokkal, biciklizéssel, korcsolyázással, sok-sok közös énekléssel és különböző csapatjátékokkal is építjük közösségünket, ahol mindenkinek szerepe, feladata van, mindenki megélheti, hogy szükség van rá és ő is ügyes valamiben.
Fontosnak tartom a szülőkkel való szoros kapcsolatot, párbeszédet, közös programokat, mottóm, hogy „Közös hajóban evezünk", mert csak együtt tudjuk megadni a gyermekeknek azt, amire szükségük van.
Munkámra naponta kérve Isten áldását igyekszem a gyerekeket tanítani, nevelni, szeretni, hogy második otthonukként szeressenek itt lenni.

Kollarne Szeles Edit 

Kollárné Széles Editnek hívnak. Húsz éve dolgozom tanítóként és hitoktatóként a Szent Mór Iskolaközpontban, ez az első munkahelyem. Néhány év munka után fontosnak tartottam, hogy pszichopedagógus végzettséget is szerezzek, amit a mindennapi munkámban hasznosítani tudok.
Nagy hangsúlyt helyezek a közösség építése mellett a gyerekek egyéni sajátosságainak kibontakoztatására, a tanulás és a nevelés terén is. Az értelmi képességek fejlesztése mellett legalább akkora hangsúlyt kap az érzelmi intelligencia fejlesztése.
A mindennapi nevelés alapjának a keresztény értékrend átadását tekintem, ezt hitoktatóként is gyakorolom.

 

Kissne Gruber Adrienn

 

Kissné Gruber Adrienn, a Szent Mór Iskolaközpont tanítója, alapító tagja vagyok. Harminc éve kezdtem pedagógiai munkám.
Legfontosabb feladatomnak a szilárd, biztos alapok átadását tartom, amire a gyermekek a felső tagozaton építeni tudnak. Emellett – figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait – a lehető legtöbb szabadidőt próbálom biztosítani számukra.
A tanórákon sokszor játékos formában történik a tananyag átadása sok humorral, sok csoportmunkával, hogy tanítványaim az együttműködést, egymás elfogadását is tanulni tudják. Az oktató munka mellett a nevelő munkára is hangsúlyt fektetek. Célom, hogy a 4 év alatt osztályaim igazi közösséggé formálódjanak, tanulóim pedig a keresztény emberré válás útján elinduljanak.
Szívesen foglalkozom tehetséggondozással. Minden évben van olyan tanítványom, aki országos verseny döntőjébe jut.

 

Szent Vér Báta

pp mariagyudi kegyhely