Bemutatkoznak a Szent Mór Iskolaközpont jövőre induló 9. évfolyamának osztályfőnökei.

Pamuk Laura 9 evfPamuk Laura vagyok. Görögkatolikus papi családból származom, ami meghatározó mindhárom hivatásom gyakorlása szempontjából.

Érettségi után először műszaki pályán folytattam tanulmányaimat, majd két év után rájöttem, hogy tanítani szeretnék, matematikát. Egyetemi gyakorlatomat a Szent Mór Iskolaközpontban végeztem, s az akkor megtapasztalt családias légköre miatt elhatároztam, hogy szeretnék ebben az iskolában tanítani. Így a diploma megszerzését követően fél évet itt dolgoztam napközis nevelőként. A három gyermekem születése és a velük otthon töltött évek után 2005-ben jöttem vissza a Szent Mórba. Az iskola elfogadó és inspiráló dolgozói légkörét jellemzi, hogy egy-egy szünet alatt is komoly, mély beszélgetések tudnak kialakulni a tantestületen belül. Azóta a tanári kar jó néhány tagjával szoros baráti kapcsolatba is kerültem, amiért nagyon hálás vagyok.
Gyermekeink számára is ideális helynek ítéltük meg az iskolát, lányunk tavaly érettségizett, fiaink jelenleg is ide járnak.

Célom, hogy diákjaim szeressék a matematikát. (Bár vannak, akiknél csak annyit tudtam elérni, hogy szeretik a matematika órát.) Szerintem az tudja igazán megkedvelni a matematikát, aki megérti az összefüggéseket, így ez nagyon fontos számomra. Meggyőződésem, hogy kellemes légkörben könnyebb gondolkodni, így óráimon - amellett, hogy megkövetelem a diákoktól a rendszeres és aktív munkát -, derűs hangulatot igyekszem kialakítani.

Munkám fontos részének tekintem, hogy segítsem a diákokat az előttük álló pályaválasztási döntések felelős meghozatalában. Iskolánk pályaorientációs csapatának tagjaként igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy diákjaim már érettségi előtt minél szélesebb látókörrel rendelkezzenek a jövőbeli lehetőségeik terén. A közös pályaorientációs programok szervezése mellett, egyéni foglalkozásokat is tartok. A középiskolásokra jellemző önbizalomhiány és döntésképtelenség leküzdetésében nagy segítségemre van a néhány éve megszerzett és azóta aktívan működtetett coach képesítésem és tapasztalatom.

Osztályfőnökként nagyon fontos számomra, hogy diákjaim megfelelő önismerettel rendelkezzenek, igyekezzenek asszertívan kommunikálni, felelősen gondolkodó, a világra nyitott, keresztény meggyőződésüket tudatosan vállaló fiatalként kerüljenek ki intézményünkből. Törekszem arra, hogy bizalmi légkör alakuljon ki mind az osztály és tanáraik, mind pedig a diákok egymás közti viszonyaiban. Ennek érdekében az osztályfőnöki órákon szívesen alkalmazok játékos, felesleges kötöttségektől mentes módszereket, ami nagymértékben segítheti az aktuális, esetleg kényesebb témák feldolgozását, a közösségi munkába kapcsolódást akadályozó gátlások oldását.

 

Kesmarki Tibor 9 evfKésmárki Tibor vagyok, 2005 óta a Szent Mór Iskolaközpontban tanítok informatikát, technikát és fizikát. 1988-ban végeztem a JPTE TTK fizika-technika tanári szakán, majd a pécsi Belvárosi Általános Iskolában tanítottam. Az informatikával és oktatásával itt kezdtem foglalkozni. Ahogy akkoriban sokan, én is önképzéssel és tanfolyamokkal igyekeztem a számítástechnika fejlődésével lépést tartani. Később elvégeztem az egyetemen az informatika alapképzést, majd a mesterképzést is.

Feleségem szintén tanár, 4 felnőtt gyermekünk van, akik a Szent Mór Iskolaközpont tanulói voltak.

Az eltelt évek során sokszor voltam osztályfőnök, jelenleg a 9. g osztályfőnök helyettese vagyok. A tanári pályán eltöltött 28 év, és 4 gyermekem felnevelése rengeteg tapasztalattal gazdagított. Vallom, hogy személyiségünk életünk végéig fejleszthető, és ezen az úton a diákévek meghatározóak. Osztályfőnökként azt gondolom, hogy a diákokat ön és egymás megismerésére nevelni a közösségen keresztül lehet, ezért minden együtt töltött időnek jelentősége van. Célom, hogy önmaguk megismerése mellett tudjanak felelősséggel minél jobb döntéseket hozni, és merjék felvállalni annak következményeit is. Hívő tanárként hitbeli fejlődésüket csak úgy tudom elképzelni, ha diákjaim között hitelesen tudom megélni a saját hitemet, ami számomra nem a tökéletesség álarcát jelenti, hanem határozott, következetes, de irgalmas szeretetet. Fontosnak tartom egyrészt, hogy a diákok bekapcsolódjanak az iskola hitéletébe, másrészt, hogy a kialakulóban lévő hitükben az Isten által felkínált szabadságot is megélhessék. Szaktanárként azt vallom, hogy elsősorban gondolkodni kell megtanítani diákokat. Célom a sikeres informatika érettségi vizsgára való felkészítés mellett, hogy a fiatalok olyan gyakorlati jártasságot szerezzenek a számítógép használatban, amellyel a későbbiekben igényesen, kreatívan tudják megoldani a munkahelyi és otthoni informatikai feladataikat. Képessé szeretném tenni őket az értelmes számítógépes kommunikációra és információszerzésre. Arra törekszem, hogy megfelelő kritikai érzék alakuljon ki bennük az interneten fellelhető tartalmakkal, játékokkal szemben és biztonságosan tudják kezelni adataikat.

Célom, hogy a középiskola befejezésekor úgy érezzék, hogy értékes és tartalmas éveket töltöttek el az iskola- és az osztályközösségükben, mert szereztek barátokat, biztos tudást, hitet, vannak már céljaik, értékrendjük, amelyekért ha kell, tudnak küzdeni.

2024 június
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Közelgő események

Nincsenek események

Szent Vér Báta

pp mariagyudi kegyhely