Május 21-én vasárnap délelőtt Mohácson, a 10.30 órakor kezdődő szentmise keretében bérmálást tartottak a fogadalmi templomban.

A mohácsi Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola tanulói is részesültek e szentségben, amelyet Ferenc pápa Isten ajándékának nevezett. A szentséget Udvardy György pécsi megyéspüspök szolgáltatta ki. Prédikációjában arról beszélt, hogy –az evangéliumban elhangzottak alapján- Jézus arra kérte tanítványait, tartsák meg parancsait az iránta érzett szeretet jegyében.
Az engedelmeskedés alapja a szeretet, amely vezérel bennünket és kölcsönös bizalommá fejlődhet. Ezért nemcsak szüleink kérésének kell engedelmeskednünk, hanem a keresztény értékrend szabályainak is, hiszen az elvezet Jézuson keresztül Istenhez. A reményre utal a krizma a homlokunkon, ami a Szentlélek jele és arra emlékeztet bennünket, hogy életünket szeretetben és Jézus parancsai szerint éljük.
A szentmise végén a főpásztor Ferenc pápát idézve hangsúlyozta, a bérmálkozók feladata az, hogy ne „dívány keresztények", hanem tettre kész fiatalok legyenek a katolikus közösség életében. Ehhez ad erőt a bérmálás szentsége, hogy a nehézségeket könnyebben véve, örömmel haladjunk előre a keresztény életben.

Szent Vér Báta

pp mariagyudi kegyhely