Nagyprépost: dr. Horváth István

Olvasó kanonok, kisprépost: dr. Varga László

Éneklő kanonok: Garadnay Balázs

Őrkanonok: Csősz István

Székesegyházi főesperes: dr. Kvanduk Frigyes

Tolnai főesperes: dr. Takács Gábor

Mesterkanonok: 

Tiszteletbeli kanonokok: dr. Gesztesy AndrásHerendi János, Prettl Ádám, Dohány Zoltán

pe katolikusok

pe ministransok

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi